Hopp til innhold

Stiller seg bak Breivik-rapporten

Den rettsmedisinske kommisjon har ingen vesentlige bemerkninger til rapporten om Anders Behring Breiviks mentale helse. Men retten åpner for en ny vurdering og ber om råd.

rapport

Den rettsmedisinske kommisjon stiller seg bak rapporten om Behring Breiviks mentale helse.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

I går avslørte NRK at minst tre av medlemmene i komiteen har innvendinger til den psykiatriske rapporten som slår fast at Breivik er utilregnelig.

I formiddag kom brevet fra Den rettsmedisinske kommisjon. De stiller seg bak rapporten. Ingen av komiteens sju medlemmer har tatt dissens.

– Vi har gitt tilbakemelding om at det er ingen vesentlige bemerkninger til den sakkyndige erklæringen, sier Tarjei Rygnestad, leder for hele Den rettsmedisinske kommisjon.

– Når dere ikke har bemerkninger, er dere da enig konklusjonen?

– Så mye kan jeg si at vi stiller oss bak konklusjonen, sier Rygnestad til NRK.

Taus om strid

Kommisjonen vil ikke kommentere opplysningene om interne uenigheter, og Rygnestad viser til taushetsplikten.

Han sier imidlertid at de vil være villige til å bidra i rettssaken.

– Hvis vi blir bedt om å redegjøre for våre vurderinger rundt den sakkyndige rapporten, vil vi gjøre det om tingretten ber om det under rettssaken, sier Rygnestad.

Retten kan be om ny vurdering

Oslo Tingrett ber nå alle aktørene i saken om å si fra dersom de ønsker at retten oppnevner nye sakkyndige for å gjennomføre en ny vurdering av Breiviks mentale helse.

Aktørene kan også be om en mer begrenset undersøkelser og erklæring, skriver tingrettsdommer Anne Margrethe Lund i brevet som blant annet er sendt ut til forsvarerne, bistandsadvokater og aktoratet.

Forsvarerne til Breivik sier til NRK at de tar erklæringen fra kommisjonen til etterretning.

– Nå vil vi legge den fram for siktede, før vi tar stilling til hva vi skal gjøre, sier forsvarer Vibeke Hein Bæra.

Vibeke Hein Bæra

Vibeke Hein Bæra

Foto: Anders Brekke / NRK


Forsvarerne kan godta avgjørelsen, be om at det oppnevnes nye sakkyndige eller legge fram sakkyndigrapporten for andre sakkyndige og få råd.

– Det er for tidlig å si hva vi velger, fortsetter hun.

Statsadvokat Svein Holden sier til NRK.no at de ennå ikke har tatt stilling til hva de vil be retten om å gjøre.

Påtalemyndigheten kan både godta rapporten slik den foreligger, eller be om en helt ny vurdering.

Ifølge en pressemelding vil Holden og kollega Inga Bejer Engh bestemme seg i løpet av den første uka i januar.

Les også: – Konklusjonen vår er uten tvil

Omstridt

Kommisjonen har vurdert rapporten som ble levert av de rettspsykiatrisk sakkyndige den 29. november. Dokumentet er omstridt siden det konkluderer med at Behring Breivik er psykotisk. Dermed kan han ikke straffes med vanlig fengsel.

Beslutningen fra kommisjonen er i sterk kontrast med det NRK kunne melde onsdag.

Minst tre av medlemmene skal ha hatt store innvendinger mot rapporten. Spesielt nestlederen Gunnar Johanessen er kritisk til konklusjonen om at terrorsiktede er psykotisk og dermed strafferettslig utilregnelig.

Krever ny vurdering

Rapporten er også omstridt i andre fagmiljøer.

Professor ved politihøyskolen, Tore Bjørgo, sa til NRK tidligere i dag at rapporten fra de sakkyndige burde forkastes av Den rettsmedisinske kommisjonen. Han er blant annet svært kritisk til at Breiviks høyreekstreme ideologi ikke er behandlet i rapporten.

– Ideer som at det pågår en borgerkrig, og at det eksisterer en stor multikulturell samfunnskonspirasjon, er ikke han alene om. Og selv om det er en vrangforestilling, er det ikke bare Behring Breviks vrangforestilling, sa Bjørgo.

Retten har det siste ordet

Erklæringa fra rettspsykiaterne er uansett ikke det endelige svaret. Formelt sett er det opp til retten å ta endelig stilling til om Breivik er strafferettslig tilregnelig eller ikke.

Men i Norge er det en sterk tradisjon for at retten følger rådene fra de sakkyndige.

Rapporten, som nå også Den rettsmedisinske kommisjon stiller seg bak, veier derfor tungt.

AKTUELT NÅ