Sterke reaksjoner: – Jeg opplever majoriteten i Frp som nasjonalkonservative

Utmeldelser, sjokk og skuffelse er blant reaksjonene på eksklusjonen av Geir Ugland Jacobsen, og nedleggelsen av Oslo Frps styre. Vestvågøy Frp forteller om utmeldinger.

ADVARER: Nestleder Sylvi Listhaug i Fremskrittspartiet sier de som ønsker å endre partiets kjerneverdier får finne seg et annet parti.

– Dersom man ikke spiller på lag og bidrar til å løfte partiet, men skader omdømmet, så kommer vi framover til å være tøffere i klypa på det.

Det sa nestleder i Frp Sylvi Listhaug i Politisk Kvarter onsdag morgen.

– Da får man finne seg et annet parti å drive politikk fra, fordi Fremskrittspartiet skal være et liberalistisk folkeparti videre, føyde hun til.

Dermed er både Listhaug og partileder Siv Jensen klokkeklare på at medlemmer som ønsker å dra partiet i en mer nasjonalkonservativ retning kan forvente reaksjoner.

Organisatorisk nestleder i Nordland Frp stiller seg uforstående til at det ikke er rom for nasjonalkonservative i Frp.

– Jeg opplever majoriteten i Frp som nasjonalkonservative. Et av mine fremste politiske forbilder er Christian Tybring Gjedde, som også har uttalt støtte til det.

– Dette betyr at vi skal være patrioter og ta vare på vårt land og vår kultur, sier Kassandra Petsa til NRK.

Petsa mener dette blant annet påvirker partiets syn på innvandring. Hun understreker at hun uttaler seg på generelt grunnlag, og ikke spesifikt om Oslo Frp.

– Samtidig er det viktig at å si at jeg og Frp er liberale der vi skal være det. Vi vil at enkeltmennesket skal få bestemme mest mulig over sitt eget liv. Du kan gifte deg med hvem du vil, du kan ta abort, staten skal bestemme minst mulig over deg.

– Sjokkert

– Jeg er voldsomt skuffet og sjokkert over at de valgte å ekskludere Geir Ugland Jacobsen. Hadde trodd det var mer takhøyde.

Det sier lederen i Arendal Frp, Maurith Fagerland. Hun er kritisk til at Oslo Frp-leder Geir Ugland Jacobsen blir ekskludert fra partiet.

Jacobsen ble valgt til ny leder for Oslo Frp på fylkeslagets årsmøte i februar i år. Han har i flere uttalelser til pressen sagt at han ønsker en åpnere prosess rundt hvem som skal stå øverst på stortingslisten til fylkeslaget.

Jacobsen ville heller ikke garantere at partileder Siv Jensen skulle få førsteplassen på listen.

Fagerland mener likevel ikke uttalelsene står i forhold til reaksjonen: nemlig eksklusjon.

– Formålsparagrafen tar utgangspunkt i Norge og vestlige verdier. Det må være toleranse for ytring. Det blir ikke utvikling i politikken eller partiet av å bli redd for å ytre seg, sier hun.

Maurith Julie Fagerland

KRITISK: Leder i Arendal Frp Maurith Fagerland er ikke tilfreds med måten sentralstyret i Frp har håndtert uroen i Oslo Frp.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Har ført til flere utmeldelser i nord

Jim Åge Andreassen er leder i Vestvågøy Frp. Han forteller at mange reagerer sterkt på gårsdagens avgjørelse og at de allerede har fått flere utmeldelser.

– For flere er dette dråpen som gjør at de ikke vil være med lengre. Vi har allerede mottatt flere utmeldinger og flere har truet med å melde seg ut, sier han til NRK

Men Andreassen kan ikke si noe om hvor mange medlemmer det er snakk om.

Andreassen selv er svært kritisk til at partiledelsen ekskluderte Jacobsen. Han presiserer at han ennå ikke har diskutert saken med gruppen sin. Men for egen del vil han uttrykke full støtte til Jacobsen.

– Det er veldig leit at han ble ekskludert. Det bør være rom i Frp for oss som ønsker å dreie partiet i en mer nasjonalkonservativ retning, sier han.

Jim Åge Andreassen

UTMELDINGER: Jim Åge Andreassen er leder i Vestavågøy Frp, og sier mange har reagert sterkt på eksluderingen av Geir Ugland Jacobsen.

Foto: Privat

Oslo Frp-medlem: – Går for langt

I tillegg til bestemmelsen om å ekskludere Jacobsen, blir Oslo Frp nå satt under administrasjon.

Dermed har det valgte styret ikke lenger myndighet til å styre seg selv. De skal i stedet ledes av et interimsstyre utnevnt av sentralstyret.

Dette nye styret består av Ketil Solvik-Olsen, Per-Willy Amundsen, Peter N. Myhre, Jon Georg Dale og Kari Kjønaas Kjos.

Men internt i fylkeslaget er responsen på vedtaket ikke bare god.

– Det er å gå litt for langt. Dette kunne blitt løst på annet vis. Slik jeg ser det dreier det seg om misforståelser, sier Ombir Upadhyay.

Upadhyay var fylkesstyremedlem i Oslo Frp frem til i går. Han er kritisk til at sentralstyrets tiltak, og savner en god begrunnelse for vedtaket.

Geir Ugland Jacobsen, leder Oslo Frp.

EKSKLUDERT: Geir Ugland Jacobsen ble valgt til leder i Oslo Frp i februar. Nå er han ekskludert fra partiet. Selv sier han at han ikke har fått noen god begrunnelse for eksklusjonen.

Foto: PRIVAT

– Hva er din vurdering av at Oslo Frps leder Geir Ugland Jacobsen nå er ekskludert fra partiet?

– Etter min mening er det å gå for langt. Også dette kunne man ha løst annerledes, for eksempel ved å gi ham et varsel om det sentralstyret reagerte på. Det er ikke verre enn det.

NRK har ringt flere andre Oslo-politikere i FrP, som ikke svarer eller legger på når de hører at henvendelsen gjelder Geir Ugland Jacobsen.

SISTE NYTT

Siste meldinger