Hopp til innhold

Høyre vil skjerpe krav til langtidssykemelding – får kritikk

Høyre vil ha to leger til å vurdere langtidssykemeldinger. – Overrasket over at Høyre viser så lite tillit til de dyktige fagfolkene, svarer Arbeiderpartiet.

Asheim på Stortinget

FÅR KRITIKK: Høyres første nestleder, Henrik Asheim, får hard kritikk for forslaget om at to leger bør inn for å vurdere langtidssykmeldinger.

Foto: NTB

I NRKs Nyhetsmorgen fredag lanserte Høyres nestleder Henrik Asheim et nytt forslag om en ordning der to leger må inn i vurderingen for å gi langtidssykmeldinger som varer i fire uker eller mer.

I dag er det nok med én legevurdering.

Bør vurderes av to leger, foreslår partiet.

Bør vurderes av to leger, foreslår partiet.

Både partiet Rødt og Norsk forening for allmennmedisin er kritiske. Nå kommer også Arbeiderpartiets nestleder og helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre på banen.

Sykt kritisk

Jan Christian Vestre tror ikke at forslaget til Høyre vil bidra til å få ned sykefraværet.

Vi er enige om at sykefraværet i Norge er for høyt, og vi jobber målrettet for å løse denne utfordringen. Men å be legene i vår felles helsetjeneste gjøre den samme jobben to ganger vil nok ikke få ned sykefraværet, skriver Vestre i en e-post til NRK.

Jan Christian Vestre

KRITISK: Arbeiderpartiets nestleder og helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre er sterkt kritisk til Høyres forslag om at to leger bør inn for å vurdere langtidssykmeldinger, som for eksempel fire uker for muskel og skjelettsykdom.

Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Vestre mener forslaget viser at Høyre er mer opptatt av systemer enn de er av å løse problemer.

Det kan derimot føre til at ventetidene til fastlegene øker. Det mener jeg er en dårlig prioritering av Høyre.

Vestre sier forslaget vitner om en manglende forståelse for hverdagen til fastlegene og alvoret i helsepersonellmangelen.

– Jeg er overrasket over at Høyre viser så lite tillit til de dyktige fagfolkene som jobber i vår felles helsetjeneste, fortsetter Vestre.

Den gode samtalen

Høyres nestleder Henrik Asheim avviser at forslaget vitner om mistillit mot norske leger:

– Det å stille noen ekstra spørsmål og tenke seg om en ekstra gang handler ikke om mistillit, men handler rett og slett om at de som blir sykemeldt også skal tas på alvor.

Henrik Asheim

DEN GODE SAMTALEN: – Når du har flere leger inne, så kan det hende at det blir en litt annen diskusjon enn om du sitter helt alene på et kontor, sa Henrik Asheim til NRK Nyhetsmorgen fredag.

Foto: Alexander Kjønsø Karlsen

Asheim vil bare få i gang den gode samtalen:

Når du har flere leger inne, så kan det hende at det blir en litt annen diskusjon enn om du sitter helt alene på et kontor. Dette bør ikke bli fryktelig byråkratisk eller vanskelig, men det er jo rett og slett for å stille disse kontrollspørsmålene.

Anbefalt av internasjonal organisasjon

OECD kommer med kritikk av Norges sykelønnssystem i sin nye rapport, som ble presentert for finansministeren torsdag formiddag. De anbefaler at nettopp to leger må vurdere om noen får sykemelding istedenfor bare én, som er praksis i dag.

Nå går altså Høyre inn for å gjennomføre dette i Norge.

Henrik Asheim presiserer at pasienten fremdeles bare vil undersøkes av én lege, men at det er viktig at flere leger vurderer om det er mulig for pasienten å komme helt eller delvis tilbake i arbeid.

– Håpløst forslag

Marte Kvittum Tangen reagerer på forslaget til Høyre. Hun leder Norsk forening for allmennmedisin, og har ingen tro på at forslaget til Høyre vil være nøkkelen til å redusere sykefraværet.

– Det å vurdere sykemeldinger inneholder ganske komplekse vurderinger, sier Tangen til NRK Nyhetsmorgen.

Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin.

RESSURSSLØSING: – Det å vurdere sykemeldinger inneholder ganske komplekse vurderinger, sa Tangen til NRK Nyhetsmorgen fredag.

Foto: Legeforeningen

Tangen påpeker at en viktig del av sykemeldingsarbeidet er å veilede og finne gode løsninger til hver enkelt pasient. Det krever at legen kjenner pasientens situasjon godt, og har en god oversikt over hvilke muligheter som finnes og passer til hver enkelt situasjon:

– Det å bruke ressurser på at det er to leger som skal sette seg inn i problemstillingen til pasienten, tenker jeg er ressurssløsing.

– Absolutt ingen effekt

Forslaget til Høyre var tema for NRK Politisk Kvarter fredag morgen. Der møtte Henrik Asheim motstand fra Rødts Sofie Marhaug.

Arnstein Mykletun, professor ved Folkehelseinstituttet, var også til stede, og påpekte at forslaget til Høyre har blitt forsøkt i Norge uten særlig hell.

Arnstein Mykletun

TAKST SKAL DU HA: – Taksten på sykemeldinger er bare 19 kroner. Det sier litt om hvor lite innsats vi tenker at en fastlege skal legge i en sykemeldingsprosess, sa Arnstein Mykletun i Politisk Kvarter fredag morgen.

Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten

– Forskningsrapporten fant at det hadde absolutt ingen effekt på sykefraværstilfeller, gradering, hvor lenge de varte, og hvor mange som gikk videre til AAP.

Mykletun mener likevel at endringer i systemet må gjøres. Det finnes nemlig mange uheldige incentiver i dag.

Ingen OECD-land har høyere sykefravær enn Norge. Ny rapport viser at fastlegene sjelden sier nei til en pasient som vil sykmeldes. Langtidssykmeldte bør vurderes av ekstra lege, foreslår Høyre.

Ingen OECD-land har høyere sykefravær enn Norge. Ny rapport viser at fastlegene sjelden sier nei til en pasient som vil sykmeldes. Langtidssykmeldte bør vurderes av ekstra lege, foreslår Høyre.

Mange fastleger får betalt for hver enkelt konsultasjon og prosedyre de utfører.

– Taksten på sykemeldinger er bare 19 kroner. Det sier litt om hvor lite innsats vi tenker at en fastlege skal legge i en sykemeldingsprosess. Hvis fastlegen derimot sier nei til sykemeldingen, så er taksten for det ingenting.

Og det å si nei tar mye lengre tid enn å si ja.

AKTUELT NÅ