Hopp til innhold

Stenseng lover grundig oppvask – vil ikke bruke k-ordet

Selv om Arbeiderpartiet har gjort sitt dårligste valg på nesten 100 år, vil ikke partisekretær Kjersti Stenseng bruke ordet krise om situasjonen.

 Kjersti Stenseng

VALGSMELL: Aps partisekretær Kjersti Stenseng erkjenner at valget gikk dårlig, men vil ikke si at partiet er i krise.

Foto: William Jobling / NRK

Arbeiderpartiet gjorde sitt dårligste valg på 99 år og flere mener partiet er i en krise.

Det gjør ikke Aps mektige partisekretær gjennom åtte år når hun tar imot NRK på sitt kontor på Youngstorget.

– Nei, jeg bruker ikke krisebegrepet. Det viktigste for meg er at vi erkjenner at vi har gjort et veldig dårlig valg, et altfor dårlig valgresultat, sier Stenseng.

– Nå starter arbeidet mot både 2025 og 2027. Da skal vi først og fremst gå inn i dette valget, evaluere det grundig og gjøre det vi kan for å styrke oss og jobbe for å få et bedre valgresultat neste gang, forklarer hun.

Arbeiderpartiets oppslutning over tid

Grafen viser Arbeiderpartiet oppslutning i de siste kommunevalgene, over hele landet samlet.

Men i timene og dagene som er gått etter valgnederlaget har det ikke manglet på stemmer som har brukt både krise og sterkere ord om situasjonen.

Blant dem er Porsgrunn-ordfører Robin Kåss (Ap) og hans kollega i Skien, Hedda Foss Five (Ap).

– Dette er krise, det må vi ikke snakke bort, sa Five til NRK i går.

– Det var et katastrofevalg for regjeringspartiene i Grenland, hvis man ser Bamble, Porsgrunn og Skien under ett, sa Kåss.

Nå etterlyser de to en åpen og ærlig evaluering og gransking av hva som gikk galt for Ap i høst.

Partilederdebatt på Stortinget NRKVALG23

FALL: Ap-leder Jonas Gahr Støre måtte tåle kritiske spørsmål om valgresultatet og egen posisjon i partilederdebatten på valgnatten.

Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

Evaluering

Og en «skikkelig og grundig» evaluering blir det, lover Stenseng. Detaljene vil bli lagt på et landsstyremøte 25. september.

– Først og fremst skal vi få ærlige tilbakemeldinger på hvorfor Ap ikke gjorde et godt nok valg, fra partiorganisasjonen, fra velgere og innbyggere. Og ikke minst fra folk som ikke stemte denne gangen, og som kanskje har stemt Ap før, sier hun.

– Det overordnede ansvaret har sentralstyret som ledes av Jonas Gahr Støre, og det praktiske ansvaret har du som leder av partikontoret. Blir ikke dette bukken og havresekken?

– Selv om vi skal lede og gjennomføre denne evalueringsprosessen fra partikontoret og partiet, så betyr det på ingen måte at vi skal sitte og evaluere oss selv, sier Stenseng, og fortsetter:

 Kjersti Stenseng

FORKLARINGER: Ap og partisekretær Kjersti Stenseng skal evaluere valget.

Foto: William Jobling / NRK

– Vi skal hente inn den kunnskapen og informasjonen i tilbakemeldinger så bredt som mulig, få fakta på bordet. Er det noen som har interesse av å få de ærlige tilbakemeldingene for å lære, så er det oss.

– Hva sier du til dem i partiet som mener at evalueringene fra de to siste valgene i 2021 og 2019 ikke var grundige nok?

– Til det sier jeg at nå skal vi ha en grundig, lang evalueringsprosess. Vi vil ha med alle stemmer og kritiske røster, de som ønsker å gi tilbakemeldinger. Jeg er opptatt av at det vi får av tilbakemeldinger skal omsettes i aktivt arbeid for å styrke oss.

– Har dere pyntet på den situasjonen dere egentlig har befunnet dere i?

– Vi har også erkjent at vi har gjort dårlige valg over lang tid. Vi har prøvd å bruke erfaringer og lærdom fra de valgene, ikke minst i 2017, vi bygde strategien opp mot stortingsvalget i 2021 på erfaringer og lærdom fra 2017. Vi lyktes med å klare å vinne det valget, selv om det ikke var et godt nok valgresultat.

– Når skal evalueringen være ferdig?

– Vi har ikke satt noe dato enda. Vi er opptatt av å komme i gang fort, og vi er opptatt av å komme i gang med arbeid mot 2025 fort, så vi skal bruke høsten.

– Får velgerne se konklusjonen, eller vil dere holde den for dere selv?

– Vi er opptatt av at det skal være en åpen prosess. Vi er opptatt av å gi svar ut på hvordan Ap skal møte velgere, innbyggere og politiske utfordringer mot et nytt stortingsvalg. Så det har vi sikkert ikke tenkt å drive med noe hemmelighold.

Les også Arbeidarpartiet gjorde eit historisk dårleg val – LO-leiaren er skuffa

Jonas Gahr Støre Pk

– Grundigere til verks

Grenland er et industridominert område hvor Arbeiderpartiet normalt står sterkt. Men i høst tapte partiet omkring 10 prosentpoeng både i Bamble, Skien og Porsgrunn. Også regjeringspartner Senterpartiet falt kraftig tilbake.

Men Aps problemer er ikke av ny dato, ifølge de to erfarne ordførerne.

– Det har jo vært en trend etter stortingsvalget sist òg at vi har jo gjort dårlige valg nasjonalt sett under ett. Etter Jens' første regjering gikk det skikkelig, skikkelig dårlig. Ap gjorde et elendig valg og det ble satt ned en krisekommisjon og man tok virkelig tak i det, sier Ap-ordfører Hedda Foss Five, som nå overlater ordførerkjedet til Høyre.

Porsgrunn-ordfører Robin Kåss og Skien-ordfører Hedda Foss Five.

ORDFØRERKRAV: Robin Kåss og Hedda Foss Five.

Foto: Lorentz Berg / NRK

Hun mener man må gå dypere inn i problemene.

– Nå er mange opptatt av å klappe hverandre på skuldra for god innsats, og det er viktig det, men man har liksom ikke ønsket å gå inn i det. Man har sendt ut evalueringsskjema, men hva er det? Det blir fort grunt, sier hun til NRK. Uttalelsene fra Five kom før Ap-ledelsen presenterte sin evalueringsplan tirsdag.

– Noen ganger setter man utvalg som får navn som havarikommisjon. Er det noe sånt dere ser for dere?

– Ja, det er jo det jeg mener, selv om jeg ikke liker sånne ord. Men det er ikke nok. For en sånn havarikommisjon vil fort ha et fokus på hvorfor Ap ikke var på TikTok i valgkampen, om vi burde ha begynt valgkampen tidligere og slike ting. Regjeringen må ta innover seg at den etter to år har fått et veldig budskap fra velgerne – folk som bor i industriregionen Grenland er misfornøyd.

Les også Støre etter nytt Ap-fall: – Det smerter

Hver stemme teller! Ingerid Stenvold og Ingunn Solheim inviterer til en spennende festkveld med gjester, analyse og resultater fra hele landet.

Årsaker til kollaps

Allerede på valgkvelden var det klart at den blå vinden over landet var usedvanlig sterkt. I tillegg til at Høyre ble største parti, tar høyresiden over makten i Oslo og flere storbyer og i de folkerike kommunene rundt Oslofjorden.

Stenseng tror ikke en enkeltårsak kan forklare Aps fall. Partisekretæren mener regjeringen har levert mye god politikk siden regjeringsskiftet, men at folk er både frustrerte, misfornøyde og utålmodige i møte med høy prisvekst og dyrtid.

– Men det er ingen unnskyldning. Det er vårt ansvar å sitte og styre landet, og vi må gi folk svar som gir dem trygghet, svar de tror på. Det har vi ikke gjort i tilstrekkelig grad når resultatet er så dårlig som det var.

Stenseng sier Ap nå vil søke svar som folk tror på, og jakte grep som kan gjøre hverdagen bedre i krevende tider.

Hun mener også at Ap i høst hentet tilbake mange kjernevelgere i innspurten, fra fagbevegelse og folk som jobber i industri og offentlig sektor, men ikke i stor nok grad.

Ap sliter med å nå unge velgere og velgere med minoritetsbakgrunn og få velgere til å hoppe ned fra gjerdet, konstaterer hun.

– Vi har ikke klart å mobilisere mange nok.

Svekket tillit

Til kritikken fra de to ordførerne fra Grenland har hun dette å si:

– Jeg tror både regjeringen og hele partiet vårt skal gå grundig inn i denne evalueringen nå og se hva som er hovedårsaken til at vi ikke nå klarer å treffe folk, mobilisere, gi dem de svar som de tror på, nok til at de går og putter stemmeseddelen vår i urna.

– Men både Ap og Sp går kraftig tilbake. Ser du på dette valget som en dom over regjeringens to første år?

– Det er første gang vi sitter i regjering nå og driver valgkamp fra regjering på veldig mange år. Regjeringen har også levert mange gode saker, som gratis barnehage, billig SFO og satsing på eldreomsorg, som jeg vet har vært godt mottatt ute blant våre lokale kandidater. Men jeg tror vi har tapt en del på å styre i vanskelige tider.

Ledelse i Arbeiderpartiet 2023: Stenseng, Støre, Brenna, Vestre

AP-LEDELSEN: Partisekretær Kjersti Stenseng, partileder Jonas Gahr Støre og nestlederne Tonje Brenna og Jan Christian Vestre på Aps landsmøte i vår.

Foto: Heiko Junge / NTB

– Hvordan har skandale-sommeren med alle habilitetssakene virket inn?

– Jeg tror det er en av de tingene som har påvirket negativt. Den type saker tar medieoppmerksomhet, det tar fokus bort fra politikken, og det svekker tilliten til politikere.

– Hvilket ansvar har du selv for den situasjonen som har oppstått?

Som partisekretær har jeg et ansvar sammen med partiledelsen, sentralstyret og flere. Jeg tar selvfølgelig min del av det ansvaret.

Hun varsler nå en «åpen og ærlig diskusjon» om hvordan partiet skal klare å styrke seg.

Så sent som i vår valgte Aps landsmøte ny partiledelse. Partileder Jonas Gahr Støre og Stenseng ble gjenvalgt, mens Tonje Brenna og Jan Christian Vestre kom inn som nestledere.

Stenseng sier det er opp til andre å mene noe om hennes posisjon i ledelsen.

– Dere blir nå sittende til neste landsmøte og til valget i 2025?

– Ja, det er landsmøtet som bestemmer det, og landsmøtet har valgt oss, så det er vårt utgangspunkt.

AKTUELT NÅ