Stengte ned gassanlegg selv om vekterne ville holde åpent. Nå blir anlegget åpnet igjen

Det var ikke vekterne, men arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel som sa nei til å holde hjulene i gang på Nyhamna. Nå kjøres imidlertid anlegget i gang igjen.

Bak sikkerheitsgjerde ligg assanlegget på Nyhamna i Aukra.

STENGT: Bak sikkerhetsgjerdet ligger gassanlegget på Nyhamna i Aukra i Møre og Romsdal. Her ilandføres gassen fra Ormen Lange-feltet.

Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Lørdag ble gassanlegget på Nyhamna i Møre og Romsdal stengt ned. Grunnen var i utgangspunktet at fire vektere som jobber på anlegget ble tatt ut i streik i forbindelse med opptrapping av vekterstreiken.

Ifølge Norsk Olje og Gass fikk ikke operatøren Gassco innvilget dispensasjon fra vekterstreiken. Og siden de fire vekterne var viktige for beredskapen på anlegget, kunne ikke terminalen være åpen, ble det hevdet.

Direktør for systemdrift i Gassco, Alfred Skår Hansen

Alfred Hansen er ansvarlig for systemdrift i Gassco.

Foto: Øyvind Sætre / Gassco

Nå skal imidlertid anlegget starte opp igjen i morgen. Det skjer etter at Shell, som står for beredskapen på anlegget, har tenkt seg om.

– Shell har funnet en løsning for beredskapsoppgavene som ivaretas på forsvarlig vis med egne ressurser, skriver ansvarlig for systemdrift i Gassco, Alfred Hansen, til NRK i en SMS.

NHO sa nei til dispensasjon

Nedstengningen kunne vært unngått dersom Gassco hadde fått dispensasjon fra vekterstreiken.

Dispensasjon betyr at de streikende får lov av den streikende organisasjonen til å jobbe. Da må i så fall også arbeidsgiverne være enige i at dispensasjon kan gis.

Men NHO Service og Handel sa nei.

Adm. dir i NHO Service/Handel Anne Cecilie Kaltenborn

Administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel

Foto: Peder Bergholt / NRK

– I dette tilfellet, som i de andre, så har vi vurdert det veldig nøye. Det vi har innvilget er en nedtrappingsavtale sammen med Shell. Det gjør vi fordi det er viktig med en forsvarlig nedkjøring av anlegget, sa administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel til NRK tidligere i dag.

Vekterne ville holde anlegget åpent

Å stenge ned gassterminalen er kostbart. Anlegget er en av nord-Europas største gassterminaler og drar inn om lag 100 millioner kroner i døgnet i inntekter.

Det er noe av grunnen til at vekterne selv ønsket å gi dispensasjon fra streiken.

– Vi vet av erfaring hva det vil si å lamme olje- og gassnæringa i Norge, så i denne omgang har ikke det vært vår hensikt, sier Brede Edvardsen, nestleder i Norsk Arbeidsmandsforbund.

I 2012 ble en streik på norsk sokkel møtt med varsel om lockout av arbeidsgiverne i Norsk Olje og Gass. Kostnadene ved å i praksis stenge ned hele norsk sokkel ville vært formidable.

Arbeidstakerne mente derfor at Norsk Olje og Gass spekulerte i tvungen lønnsnemnd. Det ble da også resultatet før lockouten ble noe av.

Fastlåst konflikt

Vekterne i Norsk Arbeidsmandsforbund har streiket siden 15. september, ifølge Riksmekleren.

Norsk Arbeidsmandsforbund ga i forrige uke et nytt tilbud til arbeidsgiverne. Det hadde ifølge Fri Fagbevegelse en ramme innenfor frontfagets lønnsvekst på 1,7 prosent og et forslag til en løsning på NAFs viktigste kampsak: fast lønn.

Kravet går ut på at vektere som jobber mer enn 20 prosent stilling, skal få fast lønn og ikke timebetalt. Dessuten foreslo de at vektere som jobber fast full stilling på dagtid, skal ha rett til fri på bevegelige helligdager.

NHO Service og Handel avslo tilbudet.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger