Stemmerett til 16- og 17-åringer?

Administrasjonsutvalget (AU) i Longyearbyen lokalstyre ønsker at 16- og 17-åringer også skal ha anledning til å stemme ved lokalstyrevalget i 2011.

Valgurne
Foto: Morten Karlsen / NRK

Det skriver Svalbardposten .

Saken skal behandles av lokalstyret tirsdag i neste uke. Det er ventet at lokalstyret vil slutte seg til ønsket fra AU. En søknad må så sendes til Justisdepartementet.

Valgloven

Det skyldes at valg til lokalstyret i Longyearbyen ikke hører under Valgloven, men under lov og forskrifter som hører under Justisdepartementet.

Departementet har for øvrig invitert landets kommuner til å være med på en prøveordning med stemmerett også for 16- og 17 åringer ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011.

En rekke kommuner har meldt sin interesse for å være med på forsøket. Når det gjelder dem som bor på Svalbard, vil deres stemme ved Kommunestyre- og fylkestingsvalget gå til den kommunen og det fylket på fastlandet der de sist ble registrert som fastboende.

Fastlandet

Det betyr i praksis også at 16- og 17 åringer som bor på Svalbard bare kan delta i det valget dersom den kommunen der de siste hadde fast bopel på fastlandet får være med på forsøket departementet har invitert til i 2011.

Men Justisdepartementet kan altså åpne for at 16- og 17 åringer i Longyearbyen får stemme ved de neste lokalstyrevalget som holdes senere i 2011.

Frå hovudgata i Longyearbyen.

Fra hovedgaten i Longyearbyen på Svalbard.

Foto: Birger Meland / NRK


SISTE NYTT

Siste meldinger