Normal

Statsråden freder Saglie

Til tross for krass kritikk fra brukerorganisasjoner og de tillitsvalgte i Nav, har den nye arbeidsministeren full tillit til Nav-direktøren.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) under fredagens høring.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) under fredagens høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Foto: Kristian Aanensen / NRK

Under dagens høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité fikk Arbeids- og velferdsetaten i det glatte lag av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), også flere av de tillitsvalgte var kritiske og satte spørsmålstegn ved dagens ledelse.

– Andre får vurdere min stilling

Nav-direktør Tor Saglie og direktør og overordnet fylkesledd i Nav Yngvar Åsholt under Nav-høringen.

Nav-direktør Tor Saglie har statsrådens tillit.

Foto: Kristian Aanensen / NRK

Dette lot ikke komitémedlem Per Kristian Foss (H) gå upåaktet hen. Han spurte Nav-direktøren direkte om han mener han er en god leder.

– Andre får vurdere min ledelse. Jeg mener jeg har ledet etaten på en god måte innenfor de rammene jeg har hatt til rådighet, svarte Saglie, som leder en etat som har fått knusende kritikk av Riksrevisjonen for blant annet manglede kontroll over utbetalinger i milliardklassen.

Etter kun fjorten dager i jobben ble Hanne Bjurstrøm kalt inn på teppet til kontrollkomiteen for å svare for hva hun vil gjøre med etaten. En av tingene hun gjorde klart, var at Saglie fortsatt er hennes mann i Nav.

– Saglie har min fulle tillit, sier Bjurstrøm til NRK.no, og understreker at hun har en god dialog med direktøren. På spørsmål om andre i etatens ledelse også har hennes tillit svarer hun:

– Jeg forholder meg til Saglie, og vet at departementet og etaten har en god dialog.

Tatt i betraktning at Riksrevisjonen og flere tillitsvalgte påpeker at det kan være et stort informasjonstap mellom leddene i Nav, er du sikker på at den informasjonen du får er riktig?

– Jeg ber om forståelse for at jeg kun har sittet fjorten dager i statsrådsstolen, og er dermed ikke sikker på noe, men jeg kommer til å sette meg inn i situasjonen og vi har god og tett dialog i dag, sier Bjurstrøm til NRK.no.

Vil overføre mer kompetanse til lokalkontorene

Under dagens høring ble det reist en rekke kritiske spørsmål rundt måten Nav er organisert på. Blant annet ble det pekt på at de lokale kontorene var blitt tappet for kompetanse og at forvaltningsenheten på fylkesnivå i for stor grad hemmet prosessen. Dette vil nå den nye statsråden se nærmere på.

– Vi vil gå inn å se på fordelingen av kompetanse mellom lokalkontorene og forvaltningsenheten, sier Bjurstrøm, som understreker at hun har fokus på kompetanse og at brukerne skal få svar på det de etterspør.

Et gjennomgående tema under høringen var nettopp forholdene mellom de to første linjene i Nav-systemet. Både de ansatte og brukerne har etterlyst mer kompetanse på lokalnivå. Og Nav-direktøren gikk langt i å love en styrkning på lokalplan i organisasjonen.

– Vi vil sette i gang tiltak for å heve kompetansen på lokalkontorene, sa Tor Saglie under sin del av høringen, der han til tider ble hardt presset av opposisjonen.

Innrømmer feil

– I etterpåklokskapens lys ser jeg at det er noe som kunne vært gjort annerledes for å ha minsket risikoen for å mislykkes. Kanskje det hadde blitt bedre om reformen hadde blitt innført mer trinnvis, sa han.

Tidl statsråd Bjarne Håkon Hanssen var kalt inn til Nav-høring i Stortinget.

Tidl statsråd Bjarne Håkon Hanssen var tilbake i pressens søkelys.

Foto: Kristian Aanensen / NRK

Også tidligere statsråd Bjarne Håkon Hanssen ble stilt spørsmål under høringen. Han innrømmet at politikerne nok hadde presset litt for mye på for å få gjennomført reformen.

– Vi la nok et for stort press på Nav, blant annet med å gå hardt ut å proklamere at vi skulle avskaffe fattigdommen, sa Hanssen.

1. mars skal Nav gjennomføre en stor innholdsreform som det knytter seg stor spenning til. Bjurstrøm lovet at arbeidsavklaringspengene skal bli være på plass til da.

I tillegg lovet hun å iverksette en intern undersøkelse av Nav for å se nærmere på mange av de problemene og den systemsvikten som Riksrevisjonens rapport påpekte.

Resultatet av denne undersøkelsen er ventet i løpet av et halvt år.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger