Statsråd Helleland måtte ta stilling til senabort

Barne- og likestillingsminister Linda H. Helleland sier hun forstår hvordan gravide som må møte i nemnd for å få senabort, har det.

Statsråden ble utfordret på endringer av abortloven i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

Arbeiderpartiet gjentok sin anklage mot barne- og likestillingsministeren om at hun har vært for fraværende i høstens store abortdebatt.

Opposisjonen er svært kritisk til at Kristelig Folkeparti krever gjennomslag for å endre abortloven paragraf 2c, noe statsministeren åpnet for før KrF valgte å gå i regjeringsforhandlinger med de borgerlige partiene.

Paragrafen gir rett til senabort når «det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet».

For å få innvilget søknaden om senabort, må den gravide innom en nemnd.

– Er det slik at likestillingsministeren ser at det kan være tungt for kvinner i en veldig vanskelig livssituasjon at de i stedet for å bestemme selv, må i nemnd, spurte Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt i spørretimen.

– Ja, det er det, fordi jeg har opplevd det selv, svarte statsråd Linda H. Helleland.

Stortingets spørretime onsdag

F.v. Anniken Huitfeldt (Ap) utfordrer statsråd Linda H. Helleland (H) på om hun har forståelse for at det å møte i nemnd er vanskelig for kvinner som søker senabort.

Foto: Stortinget

Fikk beskjed om alvorlig sykt foster

Overfor pressen forklarer likestillingsministeren at hun ikke selv har vært hos en nemnd, men at hun har vurdert å søke om senabort.

– Jeg fikk beskjed av gynekolog om at jeg bar på et alvorlig sykt barn. Da måtte jeg og mannen min sammen vurdere om vi skulle bære fram barnet, eller om vi skulle ende opp i en nemnd, sier Helleland.

Hun understreker at hun med sitt svar til Ap i Stortingets spørretime ville vise forståelse for hvordan kvinner opplever det å måtte oppsøke en nemnd.

– Det har jeg. Det er en veldig påkjenning, og en vanskelig situasjon for kvinnen, men også for hennes familie, selvsagt. Og det gjør at hele denne abortdebatten er veldig vanskelig, sier likestillingsministeren.

– Jeg valgte ikke å gå i nemnd, fordi jeg bar fram barnet.

Barnet viste seg etter fødsel ikke å ha noen kromosomfeil, men han var svært lungesyk og hadde alvorlig grad av astma. De første årene av livet sitt var han svært syk, men nå er sønnen frisk, fortalte Helleland til VG Helg i 2016.

– Diskriminerende paragraf

Nå har hun altså tatt bladet fra munnen i debatten om paragraf 2c i abortloven.

Helleland understreker at hun også forstår at mennesker med funksjonshemninger opplever paragrafen som diskriminerende.

– Selvbestemt abort skal uansett ligge fast. Jeg er ikke bekymret for at det er et tema i forhandlingene en gang. Så har vi et system som gjør at når grensen for selvbestemt abort er oversteget, er det en nemnd som skal ta stilling til den totale situasjonen for kvinnen, sier hun.

Helleland bekrefter at hennes personlige erfaring har preget hennes syn på paragraf 2c.

Samtidig avviser hun at det er som har gjort at hun har holdt seg unna abortdebatten til nå.

– Min jobb som likestillingsminister er å forsvare dagens lovgivning. Jeg styrer på Jeløya-plattformen. Så er det andre i Høyre som forhandler om ny regjeringsplattform.

SISTE NYTT

Siste meldinger