Hopp til innhold

Rasende på politikere som vil «få byråkrater til å svette»

Statsråd Tina Bru (H) mener enkelte stortingspolitikere sår tvil om hvorvidt ansatte i departementene vet hva de driver med og er seg sitt ansvar bevisst.

Olje- og energiminister Tina Bru i Tellenes vindpark i Sokndal og Lund.

ANGRIPER STORTINGSREPRESENTANTER: Olje- og energiminister Tina Bru (H) er kritisk til at stortingspolitikere går til angrep på ansatte i departementene fremfor statsrådene.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Jeg synes det er ufint, sier Tina Bru (H) til NRK.

Hun er olje- og energiminister, og er mer enn irritert over behandlingen av hennes eget embetsverk i forbindelse med høringen om Barentshavet Sørøst i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Høringen kom til etter at NRK fortalte at oljedepartementet visste at oljeleting i Barentshavet sørøst kunne bli et tapsprosjekt, men holdt tilbake utregningen for Stortinget.

I ettertid har komiteen etter Brus mening:

  • Frikjent daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) som var ansvarlig statsråd for saken.
  • Konkludert med at det ikke er begått saksbehandlingsfeil.
  • Bekreftet at Stortinget har fått den informasjonen som var nødvendig for å fatte den beslutningen som faktisk ble fattet.

Likevel mener Bru at komiteen trekker i tvil om ansatte i departementet opptrer med integritet og er seg sitt ansvar bevisst.

Det er dette hun reagerer kraftig på.

Olje- og energiminister Tina Bru (H)

KRITISK: Tina Bru (H) ber Stortinget forholde seg til henne som statsråd fremfor å gå til angrep på ansette i departementet hun leder.

Foto: Vidar Ruud / NTB

Bru: – Reagerer når målet er å få «embetsfolk til å svette»

– Dette handler i og for seg ikke om selve saken. Jeg er opptatt av å få frem at vi har et dyktig og kompetent embetsverk som gjør den jobben de er satt til å gjøre i Norge, sier Bru.

Derfor mener statsråden at det som kommer fra komiteens medlemmer til tider har vært drøy kost.

– Jeg reagerer når målet til enkelte politikere er, som de selv sier, «å få byråkrater til å svette», sier Bru før hun fortsetter:

– Jeg blir opprørt. Jeg vil få frem at vi har et dyktig og kompetent embetsverk i Norge. Og det er det viktig at det ikke skal henge igjen et inntrykk av at vi ikke har.

Likevel kan dette, etter Bru sin mening, være etterlatt inntrykk hvis man leser innstillingen fra komiteen.

– Hvis man mener noe ikke har vært gjort riktig, så får man si det og plassere ansvaret på den regjeringen som gjorde det. Det gjør de ikke. Isteden antyder de at embetsverket ikke har gjort jobben sin. Det er ikke sånn tradisjonen er i Norge, sier Bru.

SV reagerer på angrepet fra Tina Bru

Freddy André Øvstegård (SV) er ett av medlemmene i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Han stiller seg helt uforstående til det Bru sier.

Freddy André Øvstegård (SV)

UFORSTÅENDE: Freddy André Øvstegård (SV) avviser kritikken fra statsråd Tina Bru (H).

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Kritikken går på at dere angriper ansatte i departementet som dere vet ikke kan forsvare seg offentlig, og at dere burde forholdt dere strengt til Bru som statsråd.

– Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité står helt fritt til å peke på potensiell ukultur i departementet. Så er det selvsagt statsråden som er ansvarlig for den potensielle ukulturen. Det er det jeg og SV har sagt i denne saken hele veien, sier Øvstegård.

Han peker også på at han har kommet med kritikk av Ola Borten Moe (Sp) i innstillingen.

– Men jeg mener det er viktig at Stortinget skal kunne påpeke ukultur i et departement når man ser eksempler på at man aktivt redigerer og filtrerer vekk kunnskap fra underliggende fagdirektorat som vi har sett eksempler på i denne saken, sier Øvstegård før han avslutter:

– Jeg reagerer på at Tina Bru angriper en enstemmig kontroll- og konstitusjonskomite som er i sin fulle rett til å peke på potensiell ukultur i departementene. For at denne saken skal kunne gå videre så bør alle parter lære og prøve å finne ut hvordan vi kan få et enda bedre embetsverk, ikke prøve å begrense Stortingets rolle og mulighet til å påpeke potensielle feil.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ