Solberg: – Tempoet i SSB har vært for høyt

I onsdagens spørretime på Stortinget måtte statsminister Erna Solberg (H) avklare hvorfor avgåtte direktør i Statistisk sentralbyrå (SSB) ikke lenger hadde regjeringas tillit.

Erna Solberg i muntlig spørretime

BEKYMRING I VINTER: Ifølge statsminister Erna Solberg luftet Kontaktutvalget sine bekymringer knyttet til omorganiseringa av SSB med statsministeren i februar i år.

– Vi mener SSB kan drives bedre, men tempoet må være et annet, sa statsminister Erna Solberg på spørsmål fra opposisjonen om striden i SSB.

Ifølge Solberg luftet Kontaktutvalget sine bekymringer om omorganiseringa i SSB med statsministeren i februar i år.

– De tok opp sin bekymring for om omorgansieringplanene skulle gå utover statistikkproduksjonen og levering på de viktigste store modellene som SSB har ansvar for. Derfor har dette vært på lista over ting vi har fulgt, og Finansdepartementet har fulgt dette tett opp i styringsdialogen, svarte Solberg.

I sitt innlegg fra talerstolen understreket Solberg at SSB skal være faglig uavhengig, men at de administrativt ligger under Finansdepartementet, som derfor kan gi generelle føringer.

– SSB-ledelsen fulgte ikke opp signalene

– Det som har vært bakgrunnen for den endelige situasjonen som ledet til at direktør Christine Meyer gikk av, var bekymringen for om omorganiseringa ville gå utover statikkproduksjonen som vi er helt avhengig av for beslutningstaking i Norge.

– Man får inntrykk av at denne bekymringsprosessen har gått over lang tid. Hvordan kunne det gå så galt at det endte med et drama i midten av oktober? spurte Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– På et tidspunkt ble det klart at man ville implementere en ny endring i arbeidsoppgaver i SSB før Statistikkutvalget var ferdig med sitt arbeid med å se på forskningsavdelinga. Det var da Finansdepartementet trakk i nødbremsen, i mangel på at de signalene som var sendt før var blitt fulgt opp av ledelsen i SSB, svarte Solberg.

Avgåtte SSB-direktør Christine Meyer forklarte i Dagsrevyen hvorfor hun til slutt måtte ga fra sin stilling.

Tvilte på at SSB klarte begge oppgavene

Trond Giske (Ap) stilte spørsmål om hvorfor SSB-direktøren i elleve dager ikke fikk lov til å opplyse om at hun var kommet til enighet med Finansdepartementet om å sette omorganiseringa på vent.

– Det tegnes et bilde av at de endringene i SSB er knyttet til en enkelt forsker eller forholdet mellom Frp og innvandringsstatistikk. Dette har vært en bekymring for de store utfordringene vi har hatt om å produsere statistikken vi trenger, svarte statsministeren, og viste til at finansministeren måtte svare på detaljene overfor Stortingets kontrollkomité.

Solberg viste også til at NHO og LO i onsdagens DN sier det var helt riktig av finansministeren å gripe inn i omorganiseringa.

– Tempoet har vært for høyt til å sikre at SSB både løser forskning og statistikkproduksjon, så vi får det beslutningsgrunnlaget som hele det offentlige Norge trenger. Det toppet seg for noen uker siden da vi følte at det gikk for fort. Det var ikke mulig å se at SSB klarte å levere på begge oppdragene, sa Solberg.

Politiske reaksjoner på SSB og Christine Meyer. Siv Jensen kommenterer i Dagsrevyen

Finansminster Siv Jensen (Frp) sier hun gjorde det klart for SSB-direktøren at hun ikke lenger hadde tillit til henne.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger