Høyre mener SV-forslag svekker rettssikkerheten

Rettssikkerheten svekkes og flere kan miste sitt norske pass dersom statsborgerskap kun kan fratas ved dom, hevder Høyres Ingjerd Schou. – Det er en uforståelig påstand, svarer SV.

Ingjerd Schou (H)

KRITISK: På Stortinget er det nå flertall for at domstolene skal overta beslutningene om tilbakekallelse av statsborgerskap. Ifølge Høyres Ingjerd Schou kan det føre til dårligere rettssikkerhet, ikke bedre.

Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix

Onsdag sikret KrF flertall for SVs forslag om at Utlendingsdirektoratet (UDI) ikke kan tilbakekalle statsborgerskap.

En samlet opposisjon mener nå at kun domstolene skal kunne avgjøre om en tidligere asylsøker skal fratas sitt norske statsborgerskap dersom han eller hun har løyet til norske myndigheter. For KrF var økt rettssikkerhet for den enkelte tungen på vektskålen.

– Jeg har redd for at forslaget har motsatte effekt; at man svekker rettssikkerheten. Jeg er også redd for at man kan risikere å sende ut flere enn det som er strengt tatt nødvendig, sier innvandringspolitisk talsperson i Høyre, Ingjerd Schou.

– Færre ankemuligheter

Hun viser til at dagens system er en trinnbehandling der saken kan gå gjennom tre ledd: Først UDI, deretter mulig anke Utlendingsnemnda (UNE), før saken til slutt kan ende opp i retten.

– Hvis man skal gjøre som representantforslaget foreslår, så vil man gå rett til domstolene, som ikke har denne type brede kunnskap og kompetanse, og jeg er redd for at rettssikkerheten faktisk svekkes.

– Men hvordan kan det føre til at flere mister statsborgerskapet?

– Så lenge man ikke har denne tretrinnsbehandlingen, og bare går rett på domstolen, så tilsier det i mitt hode at man risikerer færre ankemuligheter og mindre grad av grundig behandling i flere instanser, svarer Schou.

Mener Høyre bommer

Forslagsstiller Heikki Holmås i SV kaller Høyres resonnement uforståelig.

– Det vitner om uforstand om hvordan domstolene fungerer i dag. Er det noe domstolene er gode på, så er det å vurdere nettopp saker som handler om vedtak fra forvaltningen, som en tilbakekallelse av innvilget statsborgerskap. I tillegg vil domstolene kunne nedsettes med fagdommere med spesialkunnskap. Det er allerede praksis i dag, sier han til NRK.

Geir Toskedal

UHILDET: – Hensikten til KrF er å styrke rettsikkerheten, og frita UDI fra å saksbehandle sine egne tidligere vedtak, sier Geir Toskedal.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Heller ikke KrFs innvandringspolitiske talsperson, Geir Toskedal, deler Schous argumentasjon. Han ser ingen grunn til at saken opplyses på en dårligere måte når domstolene skal ta selve avgjørelsen.

– Jeg mener at rettssikkerheten blir ivaretatt ved at retten uhildet kan gå gjennom UDI sin dokumentasjon, innhente opplysninger, og ha tilgang på alle nødvendige papirer. Og dersom noen har jukset, skal de ut eller fratas statsborgerskap, sier han.

KrF har avgjort statsborgerskap-striden. Nå er det stortingsflertall for at UDI skal miste myndigheten til å frata tidligere asylsøkere statsborgerskapet. Domstolene overtar jobben

SIKRET FLERTALL: Onsdag besluttet KrFs gruppemøte at også de ville stille seg bak SVs forslag om statsborgerskap. Dermed har forslaget flertall i Stortinget.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger