NRK Meny
Normal

Én måned før voldtektsanmeldelser blir sendt til etterforskeren

I en fersk rapport fra Statsadvokaten heter det at flere voldtektsanmeldelser i Oslo har blitt liggende en måned ved Krimvakta før de blir oversendt til etterforsker. – Helt håpløst, mener statsadvokat Jørn Sigurd Maurud.

Politiaksjon mot voldtekt i Oslo

2011 var det en klar økning i antall voldtektsanmeldelser i Oslo, noe som førte til at politiet satt inn ekstramannskaper i helgene. Statsadvokaten peker på Kriminalvakta som en grunn til at det tar for lant tid å etterforske voldtekter.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Oslo statsadvokatembeter har den siste tiden inspisert seksjonen for Volds – og seksualforbrytelser ved Oslo politidistrikt. I rapporten som nå er klar, heter det i klartekst:

«Resultatene i den enkelte sak blir likevel altfor dårlige fordi det ikke lar seg gjøre å gjennomføre etterforskningene i rimelig tid.»

I rapporten heter det at total saksbehandlingstid for oppklarte saker ved Vold- og sedelighetsavsnittet i Oslo i snitt lå på 254 dager per september i år. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid ved politidistriktet i andre saker, er til sammenligning 102 dager.

Medregnet sakene som henlegges, er snittet 280 dager per anmeldelse i Oslo.

Snittet for saksbehandlingstiden for alle landets politidistrikt under ett er til sammenligning 195 dager.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Politimester Hans Sverre Sjøvold

Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold varsler omorganisering i Oslo-politiet.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

«Ikke sjelden»

I rapporten fra Oslo Statsadvokatembeter pekes det på flere grunner til at det tar for lang tid å etterforske voldtektssaker. En av disse er sendrektighet fra Kriminalvaktas side, der nye saker først blir registrert.

I en sak som trekkes frem i rapporten, skal det ha tatt én måned før anmeldelsen var ferdigstilt.

Dermed tar det lang tid før etterforskerne ved seksjonen for seksualforbrytelser kan komme i gang med avgjørende etterforskningsarbeid.

I rapporten heter det også at statsadvokaten får oppgitt av politiførstebetjenter ved avsnittet for seksualforbrytelser at ventetiden «ikke sjelden» er så lang som i den konkrete saken.

– Helt håpløst

– Det er ikke bra nok. Det er helt håpløst at man så tidlig i en sak kanskje glipper fordi det går for lang tid, sier Jørn Sigurd Maurud, embetsleder for statsadvokatene i Oslo til NRK.

«Det var ingen uenighet mellom oss og politiførstebetjentene om at en slik forsinkelse i initialfasen vil kunne være ødeleggende for utfallet av den videre etterforskning», skriver Maurud også i rapporten.

Hvorfor er det så viktig at sakene går fort fra kriminalvakten til avsnittet?

– Det er viktig for å sikre bevis i form av forklaringer fra eventuelle vitner eller noen som kan ha sett noe, for å identifisere åsted og for å få avhørt den som leverte anmeldelsen på en skikkelig måte, samt en eventuell overgriper, sier Maurud til NRK.

Statsadvokat Jørn Sigurd Maurud

Statsadvokat Jørn Sigurd Maurud mener det er «helt håpløst» at det kan ta én måned før saker sendes fra Kriminalvakta til rett politiavsnitt.

Foto: Nils Tore Hjørnevik / NRK

Mener kompetansen er god

Kilder NRK har vært i kontakt ved Kriminalvakta stiller seg uforstående til deler av kritikken fra statsadvokaten. De mener kompetansen til å foreta innledende etterforskning som avhør og bevissikring er god nok.

De sier også at det blir sendt en melding til seksualavsnittet med én gang en ny sak blir registrert, og at seksualavsnittet dermed har mulighet til å kontrollere arbeidet.

Det at det tar lang tid å ferdigstille anmeldelser forklares blant annet med at avhør skal skrives ut etter at de har blitt gjort på video, for så å godkjennes av fornærmede, og at dette er en omstendelig prosess.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Voldtekt Oslo

Per september 2012 hadde avsnittet for seksualforbrytelser 272 saker under behandling. Urovekkende mange av disse hadde ikke kommet lenger enn til anmeldelse, påpeker statsadvokaten.

Foto: Aas, Erlend / Scanpix

– Må prioritere hastesaker

Maurud påpeker at det i noen saker ikke nødvendigvis er uforsvarlig at saken blir liggende lenge for den oversendes avsnittet som skal etterforske den, men at dette kun gjelder forhold som skal ha skjedd for en tid tilbake.

Saker hvor det haster å sikre spor, må prioriteres, mener statsadvokaten.

– Ganske mange anmeldelser er levert flere år etter at et angivelig overgrep skal ha funnet sted. Da er det jo ingen hast med en slik sak, og den må prioriteres bak andre hastesaker, sier Maurud.

Under gjennomgangen av tidsbruken for henlagte saker heter det også at tidsbruken hos kriminalvakten fremstår som «uforståelig lang».

Politimesteren gjør endringer

Oslos nye politimester, Hans Sverre Sjøvold, har lest rapporten fra Oslo statsadvokatembeter. Han er glad for at forbedringspotensialer blir pekt på, og varsler umiddelbare konsekvenser.

– Vi kommer til å legge opp til nye rutiner, slik at anmeldelsene registreres direkte hos avsnittet for seksualforbrytelser, sier Sjøvold til NRK.

Han sier samtidig at eksempelet der en anmeldelse har blitt liggende i én måned ikke er representativt, og sier de han har vært i kontakt med ved Kriminalvakta ikke kjenner seg igjen i kritikken.

Omprioriterer

Sjøvold er likevel ikke i tvil om at det vil gi fordeler å registrere anmeldelser direkte hos avsnittet.

– På denne måten frigjør man ressurser hos Kriminalvakta også, slik at de kan ta imot andre saker. Samtidig kan etterforskere ved seksualavsnittet lettere gå inn i sakene på et tidlig punkt, og avgjøre om det er voldtektssaker eller ikke. Mitt inntrykk er at enkelte av sakene som registreres som «forsøk på voldtekt» kunne vært registrert som noe annet, sier Sjøvold.

For at seksualavsnittet skal kunne klare den ekstra arbeidsmengden blir det nødvendig med ekstra etterforskere. Dette vil løses ved hjelp av interne omdisponeringer.

– Vi har nok ressurser, det er ikke det skal stå på, det handler bare om hvordan vi bruker dem.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger