– Mohyeldeen Mohammad søkte på nett etter land uten utleveringsavtale

Aktor Frederik G. Ranke mener islamisten Mohyeldeen Mohammad bevisst har stukket av til et land uten utleveringsavtale med Norge for å slippe å møte i rettssaken der han er tiltalt for trusler mot stortingsrepresentant Abid Raja (V).

Mohyeldeen Mohammad

Skjermbilde fra en video Mohyeldeen Mohammad selv la ut på Youtube for å forklare hvorfor han hadde sendt truende meldinger til blant andre stortingsrepresentant Abid Raja. Disse truslene er han nå tiltalt for.

Foto: Skjermdump Youtube

I dag klokka ni skulle egentlig rettssaken mot den kjente islamisten startet i Oslo tingrett. Saken ble raskt utsatt da tiltalte ikke dukket opp.

Statsadvokat Frederik G. Ranke ved Det nasjonale statsadvokatembetet mener Mohyeldeen Mohammad kjenner godt til at han er tiltalt og at han åpenbart forsøker å unndra seg straffeforfølgning.

– Vi har materiale som viser at han har søkt på land som ikke har utleveringsavtale med Norge på internett, og at de søkene ble gjort da tiltalespørsmålet ble omtalt i norske medier. Det er artikler som vi også kan føre bevis for at han har sett gjennom sin internetthistorikk, sier Ranke til NRK.

I retten kom det fram at Mohammad for kort tid siden tok ut kontanter i Marokko. Et land som ikke Norge ikke har noen egen utleveringsavtale med.

– Tiltalte kan miste Nav-støtte

Ranke i retten

Statsadvokat Frederik G. Ranke mener tiltalte åpenbart forsøker å unndra seg straffeforfølgning. Her i samtale med tidligere oppnevnt forsvarer for Mohyeldeen Mohammad, Solveig Høgtun.

Foto: Olav Døvik / NRK

Påtalemyndigheten vil be retten fatte en pågripelsesbeslutning fordi han ikke møtte opp.

Hvis han er i Marokko – hvordan skal dere da få pågrepet ham?

– Han har jo valgt Brynjar Meling som forsvarer, og jeg regner jo med at han kommer tilbake. Man må også huske på at Nav nå har nye verktøy i verktøykassen for å trekke tilbake offentlig stønader til folk som unndrar seg straffeforfølgelse eller som oppholder seg i utlandet. Vi får se hva Nav vil gjøre med det, sier Ranke.

Statsadvokaten sier Mohyeldeen Mohammad skal ha opplyst til Nav at det var noe han ikke kunne delta på fordi han skulle i retten denne uka.

– Jeg forholder meg til straffesaken og tiltalen, jeg har ikke blitt engasjert i noen Nav-problematikk. Jeg er ikke kjent med hvilken informasjon aktor har mottatt fra Nav eller hvilken informasjon min klient eventuelt har gitt til Nav, sier forsvarer Brynjar Meling.

Fikk ny forsvarer i går

Brynjar Meling i Oslo tingrett

Forsvarer Brynjar Meling sier klienten hans ønsker å få saken ut av verden, men at han hevder han ikke var klar over at rettssaken startet denne uka.

Foto: Olav Døvik / NRK

Meling sier Mohammad ringte ham på søndag og ba ham bli hans forsvarer. Han sier klienten sa at han ikke visste at rettssaken skulle startet dagen etter. Den nye forsvareren sier han ikke vet hvor tiltalte er nå.

– Det kjenner jeg ikke til. Jeg vet bare at han er i utlandet og at han ikke hadde anledning til å snu seg rundt og komme hit i dag.

Aktor sier han har gjort uttak i Marokko og har søkt på land som ikke har utleveringsavtale med Norge?

– Det er ukjent for meg.

Prøver han å unndra seg straffeforfølgelse?

– Ikke slik han opplyser overfor meg. Overfor meg sier han at han også ønsker å få denne saken ut av verden og stille i retten for å forklare seg, sier Meling.

Statsadvokat Ranke sier Mohammad har visst seg å være en vanskelig person å stevne. Han er også tiltalt for vold mot et stevnevitne i en annen sak, som også ble utsatt.

Trodde han ville møtte opp

Ranke mener de ikke hadde noen grunn til å tro at han ikke skulle møte i denne saken tidligere.

– Hvis han hadde hatt rent mel i posen så hadde han vel vært her.

Burde han vært pågrepet tidligere?

– Det syns jeg blir vanskelig å spekulere på. Vi legger jo til grunn at en tiltalt til en straffesak møter. Og vi må gi han en sjanse til å møte frivillig, så jeg tror det vil være å strekke det litt langt å si at han burde vært pågrepet tidligere, sier Ranke.

Men når han søkte på land som ikke har utleveringsavtale med Norge, så kunne man kanskje se at han var i ferd med å unndra seg?

– Dette er ting vi oppdaget helt nylig, slik at hadde man visst om det, hadde det stilt seg i et annet lys. Men dette er ganske ferske opplysninger som har kommet politiet til del, slik jeg forstår.

Om utleveringsavtale mellom Marokko og Norge, svarer Utenriksdepartementet følgende i en e-post til NRK:

«Norge har ingen egen bilateral avtale om utlevering med Marokko, og vi trenger heller ingen avtale eller konvensjonsforpliktelse for å utlevere eller begjære personer utlevert. Det vil imidlertid bero på de interne reglene i Marokko hvorvidt og på hvilke vilkår de kan utlevere personer til Norge.

Norge har sluttet seg til flere konvensjoner og avtaler om utlevering. Disse oppstiller en forpliktelse til utlevering dersom konvensjonens eller avtalens vilkår er oppfylt. Den viktigste konvensjonen er Europarådets utleveringskonvensjon 13. desember 1957 (utleveringskonvensjonen).

Marokko er ikke tilsluttet utleveringskonvensjonen. Imidlertid er både Norge og Marokko tilsluttet flere FN konvensjoner som har bestemmelser om gjensidig hjelp og utlevering, herunder FNs konvensjon mot organisert kriminalitet.»

Nav skriver i en e-post til NRK at det er domstolen som eventuelt må avgjøre om ytelsene til en tiltalt skal stanses.

– Det er retten og ikke NAV som kan beslutte stans av ytelser til ettersøkte personer. Etter straffeprosessloven (§220-222) kan retten sette formuen under forvaltning. Dersom retten gjør det, skal alle utbetalinger fra NAV stanses. Vi er da avhengig av å få opplysninger om rettens avgjørelse fra politi eller påtalemyndighet. Det er utarbeidet rutiner for dette.

Hvilke regler gjelder dersom en mottaker av Nav-ytelser oppholdet seg i utlandet?

– Om man kan reise til utlandet med stønad avhenger av hvilken stønad man mottar. For å nevne noen: Med dagpenger og AAP er hovedregelen at man må oppholde seg i landet. For pensjonsytelser og uføretrygd kan man normalt ta med seg ytelsen til utlandet. Se nav.no for mer informasjon om de ulike ytelsene.

SISTE NYTT

Siste meldinger