Hopp til innhold

Statsadvokat: – Ba aldri om ransaking i Black Box-saken

Statsadvokat Andreas Strand innrømmer at kommunikasjonen med politiet var for dårlig. Dette er historien om den omdiskuterte teatersiktelsen og hva som skjedde før og etter henleggelsen.

Dette vises av Tor Mikkel Waras bolig i «Ways of Seeing»

KONFLIKT: Dette vises av justisminister Tor Mikkel Wara og samboeren Laila Bertheussens hus i Oslo, under forestillingen «Ways of Seeing»​​​​​​​ på Black Box Teater i november 2018.

Foto: Privat

Et angrep mot ytringsfriheten, en trussel mot uavhengig kunst, og en avsporing av en viktig debatt.

Kritikken har haglet fra både advokater og kunstinstitusjoner etter at det for en uke siden ble kjent at politiet siktet teatersjef for Black Box Teater, Anne-Cécile Sibué-Birkeland, og de tre kunstnerne bak teaterstykket «Ways of seeing».

– Nå skal statsadvokaten og Oslo politidistrikt gjennomgå håndteringen av denne saken og det vil gjøres i nær fremtid. Det er noe begge parter har tatt initiativ til, sier statsadvokat Andreas Strand.

– Hvorfor mener du det er nødvendig?

– Sett i ettertid er jeg av den oppfatning at det skulle vært en bedre dialog mellom politiet og meg før de utferdiget siktelse og begjærte ransaking.

Det var Andreas Strand som i februar omgjorde Oslo-politiets henleggelsesbeslutning fra før jul og ba om at saken ble etterforsket.

Anne-Cécile Sibué-Birkeland

VAR SIKTET: Teatersjef for Black Box Teater, Anne-Cécile Sibué-Birkeland, og de tre kunstnerne bak teaterstykket «Ways of seeing», ble siktet onsdag 13. mars.

Foto: Black Box teater

Anmeldt, henlagt og omgjort

19. desember 2018 anmeldte Laila Bertheussen, justisministerens samboer gjennom 24 år, kunstnerne bak stykket «Ways of seeing» for å ha filmet boligen deres.

Stykket ble spilt på Black Box Teater i perioden 21.–30 november.

Natt til 6. desember ble den første av totalt fem hendelser rundt Waras bolig meldt til politiet. Noen hadde utført hærverk på både hus og bil med hakekors og skjellsord. Det var også stukket en hyssing inn i bensintanken til Waras bil. PST startet etterforskning av truslene mot justisministeren.

Ett av spørsmålene i etterforskningen var om noen kunne ha latt seg inspirere av Black Box-forestillingen.

I en kronikk i VG beskrev Bertheussen at hun følte seg overvåket.

Onsdag 13. mars besluttet Oslo politidistrikt å sikte kunstnerne for å ha krenket privatlivets fred (§267).

– Var det nok i denne saken til å sikte dem mener du?

– Det spørsmålet må rettes til politiet. De ble siktet i forbindelse med at det var ønsket tvangsmidler. Når det blir begjært ransaking hjemme hos dem blir de automatisk siktet, sier statsadvokat Strand.

Fengslingsmøte Grefsen-drapet.

OMGJORT OG HENLAGT: Statsadvokat Andreas Strand mener anmeldelsen fra Bertheussen inneholdt informasjon det var rimelig grunn til å ettergå.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Planen var å avhøre

Oslo politidistrikt vil ikke kommentere saken. De har kun vist til pressemeldingen som kom tirsdag. Der begrunnet de siktelsen med å vise til statsadvokatens avgjørelse da henleggelse ble omgjort.

«Oslo politidistrikt iverksatte derfor etterforskning og fremmet begjæring om ransaking for å få tilgang til videomateriale tatt opp ved fornærmedes bolig. De anmeldte fikk i den anledning status som siktet. Planen var å avhøre de siktede etter en gjennomgang av materialet».

Men Oslo tingrett avslo begjæringen om ransaking, og Oslo politidistrikt anket til lagmannsretten.

Søndag kveld ombestemte Oslo-politiet seg, og saken ble på nytt henlagt. Begrunnelsen var at intet straffbart forhold er bevist.

«Tingrettens avgjørelse ble anket, men ble etter en ny vurdering av oss ansett som riktig. I samråd med Oslo statsadvokatembeter besluttet vi derfor å trekke anken og henlegge forholdet som «intet straffbart forhold anses bevist» fordi vi finner at det fremviste opptaket ikke bryter loven,» skrev Oslo-politiet tirsdag.

– Jeg har ikke bedt om noen ransaking, sier statsadvokat Andreas Strand til NRK.

– Hvordan mente du at man kunne sikre seg disse opptakene?

– Det er mange måter man kunne gjort dette på. En av disse måtene er rett og slett å spørre.

– Spurte ikke

Ifølge kunstnernes advokat Jon Wessel-Aas, ba ikke politiet hans klienter om hverken det publiserte eller upubliserte materialet bak forestillingen, før siktelsen og ransakelsesbegjæringen.

– Advokat Wessel-Aas sier politiet aldri har spurt om å få opptakene av oppsetningen. Hva tenker du om det?

– Igjen, nå skal vi ha en gjennomgang av saken sammen med politiet, sier statsadvokaten.

– Hvilke signaler sender det om ytringsfriheten her i landet, når politiet ber om å få ransake tre boliger for å tilgang til et materiale mange mener er langt innenfor ytringsfriheten?

– Denne saken stiller flere rettslige problemstillinger, for eksempel om ytringsfriheten. Det er positivt at man har et offentlig ordskifte om grenseflaten mellom ytringsfrihet og straffbare handlinger.

Anket ny henleggelse

Bertheussens forsvarer John Christian Elden er kritisk til at Oslo-politiet ikke vurderte saken opp mot andre straffebestemmelser. Han mener de burde vurdert filmingen, og ikke bare publiseringen.

«Etter en helhetlig vurdering er også dette forholdet henlagt fordi vi og Oslo statsadvokatembeter mener det ikke lenger er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold. Begrunnelsen er først og fremst hensynet til de anmeldte personene og uforholdsmessigheten som kan ligge i en fortsatt etterforskning mot disse, da de allerede har fått informasjon om at saken mot dem er avsluttet,» skrev Oslo-politiet om den beslutningen.

Dette er nå anket til Riksadvokaten av John Christian Elden. Han har ikke svart på NRKs henvendelser torsdag.

Jon Wessel-Aas sier han nå jobber med en klage:

– Det blir nok en kombinasjon av klage på både politiets og påtalemyndighetenes behandling av Bertheussens anmeldelse av mine klienter, herunder ved at prosessen sett i helhet innebar krenkelse av uskyldspresumsjonen og ytringsfriheten. Både (nå permitterte) justisministere og statsministerens uttalelser om saken og mine klienter vil inngå i konteksten som behandlingen må vurderes i, sier Wessel-Aas.

– Hvem blir mottager av klagen?

– Det må vi se nærmere på, men den vil nok gå til både OPD og Oslo statsadvokatembeter, med Riksadvokaten og Justisdepartementet som klageinstanser.

Tidligere høyesterettsdommer: – Aldri opplevd lignende håndtering

Mangeårig høyesterettsdommer Ketil Lund er skuespiller i teaterstykket, og mener det påtalemyndigheten og politiet har gjort i denne saken er hårreisende.

– Det er ytterst sjelden at det har skjedd noe lignende dette. Om i det hele tatt noensinne. Slik dette er håndtert av politiet, og først og fremst av statsadvokaten, får det nærmest en karakter av en slags trakassering av disse kvinnene, sier Lund til NRK, og legger til:

– Jeg mener dette bringer politi og påtalemyndighet i vanry.

Ketil Lund

DÅRLIG HÅNDTERING: Høyesterettsdommer Ketil Lund mener statsadvokat Andreas Stands håndtering er hårreisende.

Foto: Lars Sætren / NRK

Statsadvokat Andreas Strand svarer på kritikken med å vise til gjennomgangen statsadvokaten og politiet skal ha på kvartalsmøtet i juni, før han legger til.

– Politiet besluttet ikke å etterforske saken. Jeg mente det var rimelig grunn til å etterforske det som kom frem i anmeldelsen. På stadiet hvor det skal besluttes om det skal iverksettes en etterforskning eller ikke vil det normalt kun foreligge en anmeldelse. På dette stadiet vil det ikke være naturlig å ta kontakt med de anmeldte da dette i seg selv vil innebære iverksettelse av etterforskning.

– Har du blitt presset fra høyere hold?

– Nei.

Siktet justisministerens samboer

Torsdag 14. mars siktet PST samboeren til justisminister Tor Mikkel Wara, Laila Bertheussen, for å ha tent på sin egen bil søndag 10. mars, for deretter å ha diktet opp at det hadde skjedd en straffbar handling.

Bertheussen mener siktelsen mot henne er grunnløs.

– Hun er helt klar på at politiet er på villspor, har forsvarer Elden sagt til NRK.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ