Statsadvokat i ny gjengrapport: Politiet tar mindre initiativ enn før  

Selv om tallet på alvorlige saker øker, etterforsker politiet sjeldnere gjengsaker på eget initiativ. I dag møter polititoppene på riksadvokatens kontor.

Skyting Holmlia oktober 2017

FLERE ALVORLIGE SAKER: I en rapport fra Oslo Statsadvokatembete skriver de at det har blitt flere alvorlige krimsaker knyttet til organiserte kriminelle i Oslo. Dette bildet er fra en skyteepisode på Holmlia i oktober i fjor.

Foto: Daniel D.Laabak

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har i dag et møte med polititoppene i Oslo, Øst-politidistrikt og Kripos for å få en situasjonsbeskrivelse om gjengkriminaliteten i Oslo-området.

Det siste året har det vært en rekke alvorlige hendelser som knyttes til gjenger, og under møtet vil riksadvokaten diskutere hvordan problemene skal bekjempes.

I vinter førte Statsadvokatembete i Oslo et tilsyn med Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt.

Rapporten ble overlevert til politimesteren i Oslo den 4. juni i år. Et av områdene som har blitt gransket, er politiets etterforskning av organiserte kriminelle miljøer i Oslo.

I rapporten kommer det fram at Oslo Statsadvokatembete ser en økning i alvorlige saker og politiets etterforskning har blitt mer reaktiv enn tidligere.

Mer reaktive

Statsadvokat Per Egil Volledal er en av dem som står bak rapporten. Han sier til NRK at den organiserte kriminaliteten i Oslo som «sammensatt», og at politiet alene ikke klarer å bekjempe den.

I tilsynsrapporten kommer det fram at politiet i 2016 var hadde registrert grupperinger som var i ferd med å etablere lokalt begrensede territorier i Oslo.

Disse grupperingene drev blant annet med omsetning av narkotika, voldsutøvelse, kidnapping og pengeinnkreving.

I rapporten skriver Statsadvokatembete at inntrykket av situasjonen nå er forverret. Statsadvokat Volledal sier til NRK at inntrykket nå er at miljøene de omtalte i 2016 har blitt mer manifesterte og at det har vært flere, alvorlige saker.

– Bildet er vel at de kriminelle vi så hadde etablert seg i 2016 og tidligere har blitt mer manifesterte, og at det har vært en rekruttering til disse miljøene. De var etablerte når det gjaldt territorier og kriminell virksomhet. Vi har sett at det har vært mer alvorlige episoder i senere tid, sier Volledal.

I rapporten kommer det også fram at Oslo Statsadvokatembete opptrer mer reaktivt i møte med organisert kriminalitet i hovedstaden. Volledal sier at politiets kriminalitetsbekjempelse opp mot disse miljøene var med proaktiv tidligere.

– Dette er saker som politiet må grave frem selv, for miljøene leverer ikke politianmeldelser. Det er saker hvor politiet selv setter i gang sakene. Sånne saker er redusert, sier han.

Ikke nedprioritert

I rapporten fra Statsadvokatembete står det videre det ikke er noen reduksjon i antall personer som arbeider opp mot de kriminelle miljøene i hovedstaden, men at kriminalitetsbekjempelsen nå er prioritert annerledes etter politireformen.

– Jeg tror politiet er bedre rustet til å bekjempe den her typen kriminalitet enn tidligere, men da må de omprioritere ressursene sine. Vold- og sedelighetssaker tar veldig mye ressurser og er prioritert sentralt. Prioriteringene kommer fra sentralt hold, og det er politimesteren som til syvende og sist prioriterer ressursene, sier Volledal til NRK.

Vi ha konkrete tiltak

Innkallingen til dagens møtet hos riksadvokaten ble sendt politilederne den 5. juli.

Riksadvokaten viser til politiets utfordringer med å etterforske flere saker som er rettet mot ulike gjengmiljøer i og områder rundt Oslo.

Busch peker på at det er han som er øverste ansvarlig for straffesaksbehandlingen og viser til at han gjentatte ganger har understreket hvor viktig det er med en langsiktig og målrettet innsats mot alvorlig internasjonal og organisert kriminalitet.

Statsadvokat Reidar Bruusgaard ved Riksadvokatembetet har uttalt til VG at møtet ikke handler om kritikk, men at de ønsker å få en oppdatert og ærlig beskrivelse av situasjonen.

I tillegg ønsker de konkrete forslag til tiltak mot gjengen, for eksempel lovendring.

– Hensikten med møtet er å få en oppdatert og ærlig situasjonsbeskrivelse, diskutere og koordinere den videre oppgavefordelingen, samt påse at hele etaten, både på et strategisk og et operativt plan, trekker i samme retning, skriver riksadvokatembetet i en e-post til NTB mandag.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger