- Pådriver innen teknologi og etikk

Konsernsjef i StatoilHydro, Helge Lund, vil forsøke å drive Gazprom i en etisk og miljømessig riktig retning i samarbeidet om Sjtokman.

Helge Lund i Redaksjon EN
Foto: NRK

 

Hva betyr Sjtokman for Norge?

 

Før helga ble det klart at StatoilHydro ble valgt som det russiske olje- og gass-selskapet Gazprom sin samarbeidspartner i forbindelse med planleggingen av det gigantiske Sjtokmanfeltet.

Frederic Hauge i Bellona er derimot ikke så entusiastisk; han tror ikke planene blir realisert.

 Konsernsjef Helge Lund, Frederic Hauge og utenriksminister Jonas Gahr Støre deltok i Redaksjon En .

Støre sier at samarbeidet med Gazprom bringer oss nærmere Russland.

- Samtidig er det viktig å huske at vi har levd i fred side om side med russerne i over 1000 år. Russland er en krevende nabo, men vi har et godt forhold til landet, sier han.

Får del i gigant-ressurs

- For oss er dette viktig fordi det er en kjempestor gassressurs - og i dag er det sånn at de aller fleste utvinnbare ressursene allerede eies av ulike selskaper, sier Helge Lund.

Han påpeker at størrelsen på prosjektet kanskje er så mye som to-tre ganger vårt eget Troll-felt, og at i forbindelse med den langsiktige satsingen på gass har Stjokman svært stor betydning for hele Europa.

- Prosjektet ligger innen StatoilHydros kjernekompetanse, med produksjon under svært krevende forhold. Det gir oss også muligheten til å jobbe nært og tett med Gazprom, som er en stor og viktig aktør på verdensbasis.

Håper å kunne påvirke

Miljøbevegelsen er skeptiske til at StatoilHydro går inn i et samarbeid med Gazprom i Nordområdene.

- Et samarbeid med Gazprom er etisk problematisk, både i forhold til miljø, demokratiske prosesser og korrupsjon, sier Bellonas Frederic Hauge.

Helge Lund mener at nettopp derfor er det viktig å være med på utbyggingen. 

- Vi er også veldig opptatt av miljøperspektivet. Vi har utviklet god teknologi og gode løsninger, og ved å være med på Sjtokman har vi muligheten til å påvirke innenfra, i stedet for å bare stå utenfor å rope og bære oss, sier han.

Hauge er imidlertid i tvil om hvor mye kontroll det er mulig å få over et selskap som Gazprom.

- Vi har ikke noe mandat til å drive politikk, men vi kan ha veldig klare etiske retningeslinjer, og håpe at vi med våre holdninger, verdier og erfaringer kan påvirke samarbeidet, påpeker Helge Lund. 

- Hva mest krevende med samarbeidet med Gazprom?

- Jeg vil ikke gå inn på noe spesielt, men det er generelt et krevende prosjekt, som krever den beste innsatsen fra alle samarbeidspartnerne; både Gazprom, Total og StatoilHydro.

Les også:

Sjtokman-avtalen i boks

 

SISTE NYTT

Siste meldinger