Statlig tabbe: Viggo Kristiansen slipper rentekrav til drapsofrenes foreldre

Statens innkrevingssentral beklager i brev.

Viggo Kristiansen og Baneheia

DRAPENE I BANEHEIA: Viggo Kristiansen ble dømt til å betale oppreisning og erstatning til de etterlatte etter drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i 2000.

Foto: NRK/NTB-Scanpix

De to mennene som ble dømt for drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia, slipper trolig å betale en del av erstatningen til de pårørende dersom de blir betalingsdyktige.

Statens innkrevingssentral har glemt å kreve inn renter på vegne av de etterlatte i Baneheia-saken. Dermed er flere år med rentekrav foreldet.

Det er spesielt Viggo Kristiansen som får et betydelig lavere rentekrav.

– En tabbe

Håkon Brækhus

RENTETABBE: Bistandsadvokat Håkon Brækhus er klar på et Statens innkrevingssentral har gjort en feil når rentekravet mot Viggo Kristiansen ikke er holdt i hevd.

Foto: Mohammad Mnawar / NRK

– Her har Statens innkrevingssentral gjort en tabbe. De har glemt å holde rentekravet i hevd. Det ble oppdaget først tidligere i år, og dermed har rentekravet gått til foreldelse, sier bistandsadvokat Håkon Brækhus.

For tre av de etterlatte er rentekravene mot Viggo Kristiansen tapt for flere år tilbake.

– I og med at dette skjedde for flere år siden, dreier seg om betydelige beløp. Forsinkelsesrentene har vært oppe i 12 prosent, sier Brækhus.

Trolig dreier det seg om flere hundre tusen kroner.

Millionerstatning

Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt til henholdsvis 21 års forvaring og 19 års fengsel for drapene på Stine Sofie og Lena i år 2000.

Erstatningskravet mot drapsmennene ble avgjort i en egen dom, og de to ble dømt til å betale for de påkjenningene og utgiftene foreldrene var blitt påført da døtrene deres ble voldtatt og drept.

Foreldrene til jentene ble tilkjent om lag 1,7 millioner kroner til sammen.

Lagmannsretten bestemte at Kristiansen og Andersen er solidarisk ansvarlige for erstatningen til Stine Sofies foreldre – Ada Sofie Austegard og Jostein Sørstrønen. Det vil si at den første som blir betalingsdyktig, må punge ut.

Foreldrene til Stines Sofie ble tilkjent totalt 1.093.000 kroner i erstatning, oppreisning og for økonomisk tap, mens Lenas foreldre ble tilkjent 600.000 i oppreisning fra Kristiansen.

Ingen av mennene har hatt midler til å betale beløpene, og dermed har foreldrene så langt bare fått utbetalt 100.000 kroner hver i voldsoffererstatning. Disse pengene er forskuttert av staten.

Jan Helge Andersen

UTE PÅ PRØVE: Jan Helge Andersen er løslatt på prøve etter å ha sonet for voldtekt og drap.

Foto: Privat

Kristiansens renter

Etter dommen tilbød Statens innkrevingssentral (SI) de etterlatte bistand til å kreve inn pengene. Alle takket ja, bortsett fra Stine Sofies far, Jostein Sørstrønen. SI fikk også ansvaret for å kreve inn rentene.

Tidligere i år tok Ada Sofie Austegard kontakt med SI for å høre hva hennes krav mot Kristiansen og Andersen var blitt til.

– Jeg tok en telefon til SI i Mo i Rana og fikk vite at kravet var på godt over en million, men kort tid senere fikk jeg oversendt en korrigering av kravet, sier Austegard.

Forvirrende

I brevet informerer SI først om at rentekravet mot Viggo Kristiansen er langt lavere enn mot Jan Helge Andersen, men også om at de har glemt å trekke ifra voldsoffererstatning.

Ifølge et dokument, som NRK har fått tilgang til, var Austegards krav mot Andersen pr. 10 september i år på 821.491 kroner, mens kravet mot Kristiansen var på kun 593.662 kroner.

SI begrunner differansen slik:

«Hovedstolen de skylder er lik, men rentene noe ulik. Det skyldes blant annet at noen renter mot den ene har blitt foreldet, mens vi overfor den andre skyldneren har skaffet fristavbrudd for en større del av rentene, blant annet gjennom avholdte utleggsforretninger».

Austegard sier hun skjønner lite av utregningene SI innkrevingssentral viser til i brevene.

– Man blir bare forvirret. Jeg får hele tiden forskjellig informasjon fra dem. Jeg har snakket med jurister og andre, som heller ikke skjønner noe av hva de holder på med.

Ada Sofie Austegard

PRINSIPP: Ada Sofie Austegard sier hun ikke bryr seg om pengene. Hun er opptatt at rett skal være rett, og at prinsippene i dommen mot mennene som drepte datteren hennes, følges opp.

Foto: Ketil Kern / NRK

Slipper billigere unna

Da Lenas foreldre ble gjort oppmerksomme på feilen fra SI, tok også de kontakt med kontoret i Mo i Rana for å høre om dette gikk ut over dem også.

Og i april fikk Lenas far, Arne Bernt Paulsen, vite at SI kun hadde beregnet renter fra de siste tre årene av hans gjenstående krav på 100.000 kroner. Dermed er Paulsens rentekrav mot Kristiansen om lag 126.000 kroner lavere enn det skulle ha vært.

Feilen har også gått ut over Lenas mor, Klara Sløgedal.

Konsekvensene er at Viggo Kristiansen slipper å betale flere hundre tusen kroner til de etterlatte dersom han en gang skulle bli betalingsdyktig.

Beklager feil

I et brev til Arne Bernt Paulsen bekrefter SI at de har begått feil.

«SI vil for det første beklage at kravet ditt ikke har blitt korrekt behandlet fra begynnelsen av».

Samtidig bedyrer SI at de ikke kan korrigere for det manglende rentekravet, fordi feilene ikke ble oppdaget før kravene var foreldet.

Det må nemlig foreligge et økonomisk tap dersom Arne Bernt Paulsen skal kunne kreve erstatning for rentene som ikke har blitt beregnet. SI skriver videre at de ikke kan se at det per nå har oppstått et økonomisk tap.

Men har dette egentlig noe å si for de etterlatte?

– Det er et hypotetisk spørsmål, men så lenge du har et krav mot en person, er det alltid en mulighet til å få det inn. Dette er beløp som mange får tilgang til i løpet av et livsløp, sier Brækhus til NRK.

Underlagt taushetsplikt

NRK har forelagt SI påstandene om tabber og saksbehandlingsfeil, og har bedt om innsyn i renteberegningen som ligger til grunn for svarene Austegard og Paulsen har mottatt. NRK har også spurt SI hva det totale nåværende kravet mot Kristiansen og Andersen er.

SI mener at de bryter taushetsplikten de er underlagt dersom de svarer på dette.

De opplyser på generelt grunnlag at de har som mål at erstatningskrav ikke skal foreldes

– Vi har derfor rutiner for å forhindre fristavbrudd. Det skal i utgangspunktet ikke være nødvendig for skadelidte/tilkjente å foreta seg noe for å forhindre foreldelse så lenge SI har ansvaret for innkreving. Det er SI sitt ansvar at rentekrav ikke skal bli foreldet. SI vil kunne betale tilbake erstatning ved tap av renter som følge av foreldelse om det foreligger et økonomisk tap for tilkjente.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger