Staten og LO vant verftssaken

Høyesterett har forkastet anken fra NHO, Norsk Industri og åtte verft i spørmålet om allmenngjøring av tariffavtaler på norske verft.

Kleven Verft i Ulsteinvik

Kleven Verft i Ulsteinvik er blant de åtte verftene som har lidd et endelig tap i Høyesterett i spørsmålet om allmenngjøring av tariffavtaler.

Foto: Kleven

Dommen fra Høyesterett er enstemmig, og slår fast at utenlandske tilreisende arbeidere skal ha samme arbeids- og lønnsvilkår som norske verftsarbeidere.

Staten ved tariffnemnda kom til at avtalefestede rettigheter som fri kost, losji og reise også skulle gjelde for tilreisende arbeidere uten tariffavtale, både norske og utenlandske. Det er et syn som deles av rikets øverste dommere.

Dommen slår fast at NHO, Norsk Industri og åtte verft dømmes til å betale saksomkostningene som LO, Fellesforbundet, og Staten ved tariffnemnda har hatt, med til sammen 4.072.866 kroner.

De åtte verftene som var omfattet av anken er STX OSV AS, STX Norway Florø AS, Kleven Verft AS, Myklebust Verft AS, Bergen Group Shipbuilding AS, Ulstein Verft AS, Havyard Ship Technology AS, Aibel AS.

LES OGSÅ: Ulstein Verft til sak mot staten

LES OGSÅ: Fosen Mek stevner Staten

– Full seier

LO-leder Roar Flåthen

LO-leder Roar Flåthen kaller dommen i Høyesterett en full seier, og mener NHOs 'angrep på allmenngjøringsordningen' er slått tilbake.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

LO-leder Roar Flåthen sier i en kommentar at dommen fra Høyesterett er en full seier.

– Vi er svært tilfreds med at Høyesterett med denne dommen har slått fast at allmenngjøring fortsatt kan benyttes som et effektivt virkemiddel mot sosial dumping, sier Flåthen.

LO-lederen sier at dommen innebærer at alle viktige bestemmelser i tariffavtalene nå vil bli bli gjeldene lov i de allmenngjorte områdene.

Han nevner i tillegg til tariffavtalens minstelønnssatser også arbeidstids- og overtidsbestemmelser, godtgjøring for reise, kost og losji og utenbystillegget.

LES OGSÅ: Snart kan disse arbeiderne koste arbeidsgiverne 20 prosent mer

– Tar dommen til etterretning

NHO og Norsk Industri skriver i en kommentar til dommen at den langvarige uenigheten har stått om sentrale spørsmål rundt allmenngjøring av reise, arbeidstid og kost og losji.

– For arbeidsgiversiden har det vært svært viktig å få domstolens vurdering av den reelle uenigheten som eksisterer om disse spørsmålene. Nå foreligger dommen fra Høyesterett og vi tar den til etterretning, sier administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen og direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegaard.

Sammen med verftene skal Norsk Industri og NHO nå bruke det de kaller den nødvendige tid til å studere dommen grundig.

LES OGSÅ: Dette kan vera årsaka til at Yme- prosjektet blei totalt mislukka

Ikke i strid med EØS-retten

NHO, Norsk Industri og skipsverftene tapte både i tingretten og i lagmannsretten, og anket saken videre til Høyesterett.

I den enstemmige dommen fra lagretten fikk staten medhold i at den norske allmenngjøringsordningen er lovlig, og ikke strid med EØS-retten. Det er det NHO, Norsk Industri og ni norske skipsverft har hevdet.

Dermed kom lagretten til samme konklusjon som Oslo Tingrett kom til i januar 2010. Tingretten fastslo at vedtaket om allmenngjøring av norsk lønn ved verftene er korrekt.

Tirsdag satte Høyesterett et endelig punktum i saken.

LES OGSÅ: Fem norske verft blir italienske

Uenighet om prinsipper

Arbeidsgiverne var uenig i prinsippene om lik betaling for arbeidere bosatt ulike steder allerede i 2008, da forskriften om allmenngjøring kom. De mente at reglene var i strid med EØS-avtalens regler om EUs indre marked, og prinsippet om fri flyt av arbeidskraft.

LO har på sin side vært krystallklare i sitt syn på at allmenngjøring er et viktig vern mot det organisasjonen kaller sosial dumping.

Allmenngjøringsforskriften har bestemmelser om timelønn, utenbystilegg, arbeidstid, overtid og dekning av utgifter til reise, kost og losji, på arbeidsoppdrag utenfor hjemmet.

Dette er uavhengig av om arbeidstakerens hjemsted er i Norge eller i utlandet.

SISTE NYTT

Siste meldinger