Hopp til innhold

Staten krever inn restskatt som staten har utsatt: – Håpløst

Hageanlegg AS får ikke utbetalt for jobbene de gjør for Trondheim kommune, fordi Skatteetaten tar en del av inntektene. Årsaken er at bedriften skylder staten skatt, som staten selv har utsatt på grunn av pandemien.

Ronny Olaussen, daglig leder i Hageanlegg AS

Firmaet Hageanlegg AS bygger en ny trimpark for Trondheim kommune på Dalgård. Der blir det blant annet hinderløype og trimtrapp, og containere som på bildet med ulike trimapparat. Problemet er at bedriften i praksis ikke får fullt betalt for jobben.

Foto: Hageanlegg AS

Ronny Olaussen er anleggsgartner i Trondheim og er tredje generasjons driver av bedriften Hageanlegg AS.

Bedriften har fått betalingsutsettelse for skatter og avgifter på grunn av koronapandemien, og har ukentlige planer for hvordan regningene skal betales.

Problemet er at selskapet ikke får fullt oppgjør for arbeid den gjør for kommunen. Så langt har Skatteetaten motregnet 450.000 kroner, fordi bedriften har utestående skattegjeld til staten.

Motregningen innebærer at Skatteetaten kan ta beslag i deler av fakturabeløpet hos kommunen, før betalingen når frem til bedriften.

– Det er fortvilende fordi vi i praksis ikke kan betale leverandørene våre når de skal ha pengene sine for varer vi har handlet inn for å kunne utføre jobbene for Trondheim kommune, sier Olaussen, som er daglig leder i bedriften.

Skatteetaten ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, men hevder i et skriftlig svar til bedriften at praksisen med motregning er i henhold til reglene i skattebetalingsloven og at samme regler må gjelde for alle.

Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, reagerer på det Olaussen forteller.

– Det fremstår som helt håpløst at staten gir med den ene hånden for at bedrifter skal overleve gjennom krisen, og tar med den andre hånden. Man kan egentlig si at et viktig krisetiltak fra staten blir nullet ut av et annen del av staten. Sånn kan vi ikke ha det, sier han til NRK.

Fremskrittspartiet alternative budsjett 2021

Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad mener regjeringen må endre praksisen hos Skatteetaten umiddelbart, og har i Stortinget stilt spørsmål til finansminister Jan Tore Sanner om hva han vil gjøre med saken.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Urettferdig

– Helt ærlig så opplever jeg at det er litt urettferdig. Jeg har liten tro på at vi vil få tilbake pengene som allerede er motregnet. Men jeg håper at regjeringen gir beskjed til Statteetaten om at de må forholde seg til den nedbetalingsplanen som regjeringen har kommet frem til, og at vi da slipper å bli motregnet på videre prosjekter. Det håper jeg, sier Olaussen.

Skattebetalingsloven gir staten lov til motregne inntekter fra stat og kommune når man allerede skylder staten penger, for eksempel i form av skattegjeld.

Det samme gjelder ikke for inntekter fra private oppdragsgivere.

– Slik jeg har forstått det kan ikke Skatteetaten motregne fakturaer vi har fra private kunder eller entreprenører. Så det er litt urettferdig at vi som har en del oppdrag opp mot Trondheim kommune blir trukket likevel når vi har fått en utsettelse som vi forholder oss til, sier han.

Ronny Olaussen, daglig leder i Hageanlegg AS

– Det verste er at vi ikke vet når Skatteetaten kommer til å motregne. Det kan hende vi må jobbe mer mot det private markedet, sier Ronny Olaussen i Hageanlegg AS. Bildet er tatt ved Dalgård trimpark, som bedriften bygger for Trondheim kommune.

Foto: Hageanlegg AS

– Helt håpløst

Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad mener regjeringen må endre praksisen hos Skatteetaten umiddelbart, og har i Stortinget stilt spørsmål til finansminister Jan Tore Sanner om hva han vil gjøre med saken.

I det skriftlige spørsmålet til statsråden karakteriserer han Skatteetatens praksis som illojal. Han mener at Finansdepartementet snarest må snakke med Skatteetaten om problemstillingen.

– Dette kan løses veldig enkelt ved at finansminister Jan Tore Sanner ringer til skattedirektøren for å klargjøre at regelverket ikke skal brukes i tilfeller der det er snakk om utsatt skatter og avgifter på grunn av pandemien, sier han.

Sanner: Kommunen har ikke plikt til å gjennomføre motregning

I sitt svar skriver finansministeren at krav som er innvilget utsettelse, «ikke skal særbehandles i utsettelsesperioden, men behandles på samme måte som betalingsutsettelser som er innvilget etter ordinære regler».

Han viser til reglene for motregning som følger av skattebetalingsloven, men presiserer:

«Jeg vil likevel presisere at kommunen ikke har plikt til å gjennomføre motregning. Den enkelte kommune må selv avgjøre om det i enkelte saker er grunner som tilsier at motregningsadgangen ikke bør benyttes.»

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger