Staten får medhold i lukkede dører under befaringene i Breivik-saken

Regjeringsadvokaten har fått medhold i kravet om at befaringene i Breivik-sakene holdes for lukkede dører.

Levende bilder fra Skien fengsel, blant annet av en celle og luftegård av samme type som den Breivik har. Bilder fra Scanpix.

SLIK SONER TERRORISTEN: Denne videoen fra Skien fengsel viser en celle tilsvarende den Anders Behring Breivik har tilgang til. Oslo tingretten har bestemt at befaringene i Skien fengsel og ved Ila fengsel – og forvaringsanstalt skal skje uten pressen til stede.

Det kommer frem i en kjennelse fra Oslo tingrett onsdag. Advokat hos Regjeringsadvokaten, Marius Emberland, har også bedt om at forklaringene til fengselslederne Knut Bjarkeid, Tore Stenshagen og Margit Kise skal gå for lukkede dører.

De tre skal blant annet forklare seg om sikkerheten rundt Breiviks soningsforhold. Her har den norske stat, ved regjeringsadvokaten, fått delvis medhold. I kjennelsen fra Oslo tingrett kommer det fram at forklaringene holdes for «delvis for lukkede dører».

Regjeringsadvokaten ba for en tid siden også om forklaringene til Randi Rosenqvist og to fengselsleger skulle skje for lukkede dører. Dette ble senere frafalt, noe som betyr at pressen får anledning til å være til stede når de tre forklarer seg om den medisinske behandlingen av Breivik.

– Jeg ser at retten, i all vesentlighet, har vært enig med staten i argumentasjonen rundt lukkede dører. Det er vi tilfreds med, sier Emberland.

Regjeringsadvokaten mener det er viktig at deler av rettssaken foregår for lukkede dører fordi avdeling for særlig høy (SHS) sikkerhet skal ivareta vesentlige interesser som lovgiver har godtatt.

– Skulle man godta full offentlighet rundt dette, vil man i realiteten forspille hele ordningen med SHS. Det er naturlig nok ikke ønskelig.

Emberland minner om at det vil være en offentlig bevisførsel rundt de aller fleste spørsmål i saken.

Breiviks advokat fornøyd

Flere eksperter, blant dem professor Kristian Andenæs ved Universitetet i Oslo, har vært kritiske til at staten har bedt om at dørene lukkes i saken mot seg selv.

Advokat Øystein Storrvik, som representerer Breivik, har tidligere uttalt at han ønsker full åpenhet rundt den sivile rettssaken om terroristens soningsforhold.

Overfor NRK gir Storrvik nå uttrykk for å være fornøyd med avgjørelsen fra tingretten, som dermed ikke ser ut til å bli anket.

– Vi er fornøyd med den avgjørelsen. Slik vi tolker den, vil det som er viktig for saken bli belyst i åpen rett, sier han.

Han mener det er opplagt at deler av retten må være lukket fordi det strenge sikkerhetshensyn som skal ivaretas, og sier rettens beslutning vil være tilstrekkelig for å få belyst saken.

– Dette er i samsvar med det Brevik og vi har ønsket. Jeg er trygg på at dette skal gå bra. ​

Øystein Storrvik og Marius Emberland

ENIGE: Anders Behring Breiviks advokat Øystein Storrvik og advokat hos Regjeringsadvokaten, Marius Emberland, er enige om graden av åpenhet for den kommende rettssaken.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Halv seier

Redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle, kaller dette en halv seier for åpenhet. Han mener det ville ha ført til en lukket prosess dersom regjeringsadvokaten hadde vunnet frem med sin opprinnelige begjæring om lukkede dører for 6 av vitnene.

– Heldigvis går ikke retten så langt. De lukker noe, men mesteparten av saken vil være åpen.

Er det grunn til å være kritisk til at noe går for lukkede dører?

– Når det gjelder enkeltopplysninger om terroristens soningsforhold, så skjønner vi alle at det ikke kan legges fram for åpen rett. Men hovedinnholdet i vitnemålene som går på soningsforhold er det ingen grunn til å lukke.

Hvorfor tror du han vil ha åpenhet rundt dette?

– Det kan man bare spekulere i. Han går til sak mot staten fordi han mener soningsforholdene bryter menneskerettighetene. Da er det naturlig at han vil at det går for åpne dører også.

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti Larsen Stavrum, minner om at saken vil bli et kapittel i rettshistorien.

– Det viktig at vi tenker at saken ble tilstrekkelig opplyst når vi ser tilbake på den. I det kjennelsen kommer, bør det være logisk for folk hvorfor den ble som den ble og ikke etterlater noen spørsmål. Derfor har vi argumentert hardt for åpne dører, sier Stavrum.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger