Hopp til innhold

Staten er deleier i barnehager regjeringen vil bli kvitt

Regjeringen har utpekt Espira som versting blant barnehageeierne og vil forby utbytte til private eiere. Nå viser det seg at staten er blant eierne i selskapet Bjarne Håkon Hanssen har gitt PR-råd til.

Espira og Bjarne Håkon Hanssen

Espira eies 70 prosent av eierfondet CapMan, som igjen har mange investorer. Blant de største er Staten.

Foto: Grafikk / NRK/Scanpix

Espira er utpekt av regjeringen som selve beviset for at det er for mye penger å tjene på private barnehager.

Barnehagekjempen har vært i hardt vær de siste dagene fordi den kjøpte råd fra tidligere statsråd Bjarne Håkon Hanssen som nå er PR-mann i byrået First House.

Les: PR-Hanssen jobber mot de rødgrønne i barnehagesak
Les også: – Hanssen satt i regjering under behandlingen av barnehageforslag

– Staten vil få sin avkastning

Råd om hvordan regjeringens utbytteforbud som skal ramme de såkalte barnehagebaronene kan stoppes. Baronene er imidlertid ingen ringere enn Staten og kommunene selv.

– Så Staten tar i dag en avkastning den egentlig mener er umoralsk?

– Ja, dersom vår investering i Espira er lønnsom, så vil Staten få sin avkastning, sier styremedlem i Espira, Kai Jordahl.

– Nødvendig med langsiktige investorer

Espira-barnehagene eies 70 prosent av det nordiske aktive eierfondet CapMan. CapMan har mange investorer. Blant de største er Staten gjennom investeringsselskapet Argentum og Kommunal Landspensjonskasse.

Det betyr at Staten og KLP tar utbytte fra Espira-barnehagene.

– Det var naturlig at Staten gikk inn i Espira, de er invitert av store selskaper og for sektoren er det nødvendig med langsiktige investorer som tenker kvalitet, sier administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund, Arild Olsen.

Lovforslaget vil føre til at lønninger og kostnader i private barnehager blir nesten likt som i kommunale barnehager.

For regjeringspartiene er det viktigste at overskudd ikke havner utenfor barnehagene.

– Det prinsipielle står fast

– Det ble framstilt som disse var griske, private profitører, og nå viser det seg at det er Staten. Er ikke det paradoksalt?

– Det prinsipielle står fast. Statstilskudd til drift og investeringer i barnehager skal brukes til trygghet og velferd for ungene og ikke til aksjeutbytte, uansett hvem aksjonæren måtte være, sier visepresident på Stortinget, Marit Nybakk.

Les også: – Har visst om tilfeller siden januar

Det står ikke grådige kapitalistaktører bak, forsikrer administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon, John G. Bernander.

– Det vi vet er at det på dette området er det mange små entreprenører og store profesjonelle selskaper, også med statlige investeringsselskaper og kommunale investeringsselskaper bak. Dette er altså ikke grådige kapitalistaktører som må styres. Hvis man ser på historikken, så er det knapt en prosent som er tatt ut i utbytte, sier Bernander.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ