Staten anker ikke etter nederlag i barnefengslingssak

Norske myndigheter har fengslet asylbarn og gitt dem en umenneskelig behandling, slår Borgarting lagmannsrett fast. Justisdepartementet godtar dommen, men vil fortsatt sperre barn inne.

Trandum asylfengsel politiet

SPERRES INNE: Bak høye gittergjerder, uniformerte vakter og låste dører blir voksne og barn som skal sendes ut av landet sperret inne fordi myndighetene frykter de vil rømme.

Foto: Sunniva Skjeggestad / NRK

Før sommeren ble norske myndigheter dømt i Borgarting lagmannsrett for å ha brutt både Grunnloven og menneskerettighetene da fire afghanske søsken mellom sju og 14 år ble fengslet i 20 dager på utlendingsinternatet på Trandum, før de og foreldrene i 2014 ble sendt tilbake til Afghanistan.

Nå er det klart at norske myndigheter godtar dommen og ikke anker saken videre til Høyesterett.

– Alvorlig

Norske myndigheter har ifølge dommen fengslet barn på Trandum. Grunnloven, barnekonvensjonen og flere artikler i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen er brutt, blant dem artikkel 3 og 5 som gjelder forbud mot tortur og retten til frihet.

Anders Prydz Cameron

HÅPER PÅ ENDRING: – Små barn skal ikke låses inne i fengsler. Vi hår bruke andre virkemidler for å gjennomføre den utlendingspolitikken som føres, sier Anders Prydz Cameron i Barneombudet

Foto: Barneombudet

– At denne dommen blir stående, betyr at staten innser at menneskerettighetene har blitt brutt, sier Anders Prydz Cameron i Barneombudet.

Han mener myndighetene nå må gjøre endringer i behandlingen av sakene der barnefamilier blir sendt ut av landet med tvang.

– Vi mener barn ikke skal være på Trandum i det hele tatt. Myndighetene må gå mye lengre for å forebygge barnefengsling og finne andre løsninger enn å fysisk låse de inne.

Trandum

BARNEAVDELING: I 2016 ble 143 barn sperret inne på barneavdelingen på Trandum.

Foto: Marit Gjellan

– Må endre praksis

På utlendingsinternatet Trandum finnes en egen enhet for barnefamilier. I 2016 ble 143 barn plassert der med foreldrene, ifølge tall fra Politiets utlendingsenhet. 89 barn var innesperret mindre enn 24 timer, 35 barn var der opp til to døgn, mens 19 barn var der mellom tre og 24 døgn.

Mads Andenæs

VIKTIG DOM: Jussprofessor Mads Andenæs sier familien i Afghanistan er glad etter å ha vunnet saken i Borgarting. Han mener dommen må få følger.

Foto: NRK

Jussprofessor Mads Andenæs som sammen med flere andre har ført saken i Borgarting, mener regjeringen nå må endre praksis på Trandum.

– Denne dommen er veldig grundig og fastsetter veldig klare kriterier for fengsling av barn. Min tolkning er at det nå blir vanskelig å ha barn på Trandum mer enn en overnatting.

FN reagerer

– Dette er en historisk dom, sier advokatfullmektig Eirik Bjørge som representerte FNs spesialrapportører mot tortur og vilkårlig fengsling, i saken fra Borgarting.

Han mener flere familier har rett på erstatning etter å ha blitt holdt lenge på utlendingsinternatet.

– Det er nok et tre- eller firesifret antall familier som nå har krav på erstatning, så her er det bare for den norske stat å sette i gang. Dommen er veldig klar. Selv for fengsling av barn i en natt må det være tvingende nødvendig.

– Vil endre loven

Justisdepartementet svarer at de nå har sendt et lovforslag til Stortinget, som blant annet skal bedre rettssikkerheten til barna som blir sendt til Trandum. I tillegg vil de bygge et nytt bygg for barnefamiliene som skal sendes, ut i nærheten av utlendingsinternatet. Med det kan de fortsette innesperringen, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen.

Vidar Brein-Karlsen, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet

BLIR ENDRING: – Den praksisen med at noen barn må bli med når foreldrene må fengsles, står fast, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen.

Foto: Simon Solheim / NRK / NRK

Politiets utlendingsenhet, som har ansvar for driften av Trandum, sier til NRK at de ikke vil endre praksis.

– Med de kommende lovendringer og nytt familiesenter betyr ikke denne dommen noe for vår praksis.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger