Kommunene står ikke bak lærerkrav

92 prosent av landets kommuner har ikke behandlet lærernes arbeidstidsordning. Det viser en undersøkelse fra LO Aktuelt. – Oppsiktsvekkende, mener Skolenes landsforbund.

Klasserom
Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Anne Finborud, forbundsleder i Skolenes landsforbund
Foto: Erik M. Sundt, Skolenes landsforbund
Per Kristian Sundnes, forhandlingsleder for KS
Foto: Johan B. Sættem

Det har i lang tid brygget opp til storm om lærernes arbeidstid. Tariffoppgjøret starter 3. april, og stemningen mellom lærerne og KS er allerede anspent.

KS krever endringer i avtalen, og vil at:

  • Rektor skal kunne avgjøre lærernes arbeidstid
  • Arbeidstid ikke lenger skal være en del av de sentrale forhandlingene
  • Mer av lærernes arbeidstid legges til elevenes ferie

Hevder skoleeierne er «utålmodige»

KS hevder å ha medlemmene sine i ryggen i denne saken, og at det er et økende krav fra kommuner og rektorer å kunne styre mer av lærernes arbeidstid.

KS viser til en spørreundersøkelse utført av konsulentfirmaet Rambøl blant 1300 skoleledere og skoleeiere. Rundt halvparten svarte. Flertallet av dem som svarte var enige om at rektor bør ha styring over de ansattes arbeidstid.

Nå viser en undersøkelse gjennomført av LO Aktuelt at de aller fleste kommuner ikke har noen vadtatt politikk rundt dette. 92 prosent av kommunene som svarte på undersøkelsen (302 kommuner) sier at de ikke har behandlet dette spørsmålet overhodet.

I et debattnotat hevder derimot KS at «Utålmodigheten blant skoleeiere og skoleledere for en modernisering av lærernes arbeidstid, tilpasset den utvikling som har vært i skolen og i samfunnet for øvrig de siste tiår, er stadig blitt større.»

Mener KS er avslørt

– Det er oppsiktsvekkende at KS har gitt et tilbud med så store prinsipielle endringer i arbeidstidsavtalen uten at tilbudet er forankret i en demokratisk prosess i kommunene, mener Anne Finborud, leder i Skolenes landsforbund til LO Media.

Hun mener dette avslører hvordan KS agerer som forhandlingsmotpart.

– Representanter for KS har ved gjentatte anledninger bedyret at de har full støtte. Det store lokale engasjementet mot KS sin adferd i forhandlingene har imidlertid tydet på at Hovedstyret ikke har hatt brei støtte, sier Finborud.

«Vet ikke hvem som har svart»

Forhandlingsleder i KS, Per Kristian Sundnes, kommenterer undersøkelsen slik i en e-post til LO Aktuelt.

«Jeg konstaterer at det ikke fremgår hvem som har besvart spørsmålene på vegne av kommunene. KS forholder seg til de vedtektene medlemmene har vedtatt, og til våre organer. KS’ posisjoner i disse forhandlingene er omtrent de samme som de har vært gjennom mange år.

KS verken har eller skal ha myndighet eller innflytelse over hva som tas opp i kommunestyrer og formannskap i landets kommuner. Derimot har det selvsagt vært mulig for både ordførere og kommunestyremedlemmer å ta saken opp i egne kommunestyrer».

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger