Stanser kjøp av omstridt medisin inntil videre

Faglig uenighet om et legemiddel med omstridt konserveringsmiddel, får flere sykehus til å vurdere bruken på nytt.

Arterenol

UENIGE: Noen sykehus mener den nye, og vesentlig billigere, adrenalinmedisinen med konserveringsmiddel, er like god som alternativet de hittil har brukt, mens andre mener konserveringsmiddelet kan være farlig for pasientene.

Foto: Camilla Wernersen / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

I forrige uke kunne NRK fortelle at sykehus og farmasøyter gjør totalt ulike vurderinger av det samme legemiddelet, en medisin som brukes intravenøst på hardt skadde pasienter.

Enkelte sykehus mener den nye, og vesentlig billigere, adrenalinmedisinen Arterenol, med konserveringsmiddel, er like god som alternativet de hittil har brukt, mens andre mener bruken vil utsette pasientene for unødvendig risiko for alvorlige bivirkninger.

Sykehuset Innlandet er ett av sykehusene som nå velger å diskutere legemiddelet på nytt.

Helseforetaket bekrefter overfor NRK at de har stanset sine planlagte innkjøp av det uregistrerte legemiddelet inntil videre.

– Kjente ikke til advarsel

– Det er fordi vi ønsker en høring om dette legemiddelet, og vil se på all dokumentasjon før vi eventuelt tar det i bruk på andre avdelinger, sier overlege Christian Fossum, som også er leder av legemiddelutvalget ved Sykehuset Innlandet.

Han sier legemiddelutvalget deres ikke kjente til den produsentuavhengige rådgivningstjenesten Relis' klare advarsel om å unngå bruk av legemidler med klorbutanol før det ble en mediesak.

Kun én av helseforetakets divisjoner har hittil brukt den nevnte adrenalinmedisinen.

Lillehammer-avdelinga valgte å gå over til Arterenol etter at de opplevde problemer med å få levert den livsviktige adrenalinmedisinen de vanligvis bruker.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Gjøvik sykehus

PÅ VENT: Sykehuset Innlandet vil denne uka ta en ny runde med vurderinger av legemiddelet før de eventuelt tar det i bruk på flere avdelinger.

Foto: Jorun Vang

Ifølge Fossum kommer Lillehammer til å fortsette bruken frem til helseforetaket eventuelt kommer fram til andre anbefalinger etter høringsrunden denne uka.

– Dette er ikke et middel vi skal bruke på barn, bare voksne, legger Fossum til.

Går over til engangsampuller

I alt har sju av 21 helseforetak i Norge meldt sin interesse for å kjøpe inn det omtalte legemiddelet med konserveringsmiddel for året 2012, ifølge legemiddelinnkjøpssamarbeidet, LIS.

NRK har vært i kontakt med samtlige av de sju helseforetakene etter oppslagene.

Noen av helseforetakene ønsker fortsatt å bruke det omtalte legemiddelet, mens andre nå revurderer sin bruk.

Ifølge Helgelandssykehuset har de inntil videre besluttet å bare bruke de mindre, engangsampullene med Arterenol.

Disse koster litt mer enn de større doseringene med samme legemiddel, men til gjengjeld inneholder de ikke det omstridte konserveringsmiddelet.

I en e-post skriver de at helseforetakets beregnede forbruk er så lite, at den økonomiske gevinsten av å bruke engangspakninger fremfor multidose-pakningen er «liten», og at de derfor inntil videre har bestemt seg for å bare bruke legemiddelet uten klorbutanol, hvis det blir behov for preparatet.

– Faglig forsvarlig

Både Akershus universitetssykehus og Vestre Viken sier at de har vurdert det som faglig forsvarlig å bruke legemiddelet, og at de derfor ønsker å fortsette med det.

Ifølge fagdirektør i Vestre Viken, Halfdan Aass, anser de det for å være liten forskjell på det nye og det gamle legemiddelet, og at økonomi derfor ble avgjørende:

«Dersom dette handler om en lav risiko som er av liten betydning i pasientbehandlingen, slik man har lagt til grunn i Vestre Viken, vil det være en avveining som må gjøres også i forhold til økonomi og praktiske hensyn.»

Han legger også til at Vestre Viken vil «følge diskusjonen og ta hensyn til de anbefalingene som måtte komme».

– Riktig valg

Per Helge Måseide

IKKE TIL BARN: Ifølge Per Helge Måseide, som er medlem i legemiddelkomiteen ved OUS, har de kjøpt inn en helt annen adrenalinmedisin til barn, nemlig et preparat helt uten konserveringsstoffer.

Foto: NRK
Olav Spigset, St. Olavs Hospital

IKKE I TVIL: – Vi kom til at de to adrenalinmedisinene var likeverdige, og med tanke på prisforskjellen, så mener vi at det ble gjort et riktig valg da vi bestemte oss for å kjøpe Arterenol, sier Spigset.

Foto: Christine Svendsen / NRK
Overlege Christian Fossum

UT PÅ HØRING: – Det vi må ta læring av her er at vi bør gå en runde ekstra med uregistrerte preparater, selv om de er godkjent i andre land, sier Fossum.

Foto: Anders M. Leines / NRK

St. Olavs Hospital i Trondheim sier de var klar over betenkelighetene som var reist rundt legemiddelet, og at de diskuterte dette i legemiddelkomiteen før de gikk til innkjøp av adrenalinmedisinen med klorbutanol.

– Vi synes ikke rapportene som forelå om bivirkninger var spesielt dramatiske. Vi vurderte dette annerledes enn det Relis hadde gjort, sier overlege Olav Spigset, som også er leder for legemiddelkomiteen ved helseforetaket.

– Vi kom til at de to adrenalinmedisinene var likeverdige, og med tanke på prisforskjellen, så mener vi at det ble gjort et riktig valg da vi bestemte oss for å kjøpe Arterenol, sier Spigset.

– Hva tenker du om at ett og samme legemiddel vurderes så forskjellig av fagekspertene?

– Det er forskjellige måter å vurdere en usikkerhet i litteraturen på. Det må man tåle, sier overlegen.

Bruker ikke medisinen på barn

Det er opptil hvert sykehus og hver enkelt lege å bestemme hvilket legemiddel de ønsker å bruke på sine pasienter.

Sykehusene må ofte bruke legemidler som ikke er godkjent i Norge, i mangel på andre alternativer. Dette behøver ikke bety at medisinene er tvilsomme, men det betyr at de ikke er vurdert av det norske Legemiddelverket.

Arterenol er godkjent i Tyskland, men ikke godkjent her i landet.

Oslo universitetssykehus mener det er forsvarlig å bruke det uregistrerte legemiddelet med klorbutanol på sine pasienter, men velger likevel å ikke bruke det på barn.

Ifølge Per Helge Måseide, som er medlem i legemiddelkomiteen ved Oslo universitetssykehus, har de kjøpt inn en helt annen adrenalinmedisin til barn, et preparat helt uten konserveringsstoffer.

– Det er først og fremst ut fra føre-var-prinsippet, fordi barn er en spesielt sårbar gruppe og dette legemiddelet brukes til dels på veldig syke barn, sier barnelegen.

Han sier de følger en europeisk norm at hvis man kan unngå tilsetningsstoffer til barn, som gjør man det.

– Da gjelder det å rydde av veien alt som kan være ugunstig, sier Måseide.

– Bør gå en ekstra runde

Lederen av legemiddelutvalget i Sykehuset Innlandet, Christian Fossum, sier helsevesenet kan trekke lærdom av denne saken:

– Det vi må ta læring av her, er at vi bør gå en runde ekstra med uregistrerte preparater, selv om de er godkjent i andre land, sier Fossum.

– Jeg sier ikke at det er gjort noe feil, men vi må være på den sikre siden når det gjelder legemidler som ikke er godkjent i Norge, og være ekstra aktive når disse skal vurderes.

Overlegen etterlyser en sjekkliste for uregistrerte legemidler som helseforetakene kan gå gjennom før de gjør avtaler om innkjøp av legemidler som ikke er registret i Norge.

Det har ikke lykkes NRK å få noe svar fra Helse Møre og Romsdal i denne saken.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger