Hopp til innhold

Norge stanser adopsjoner fra fire nye land

Dermed har Bufdir trukket tillatelser for totalt åtte land. Adopsjonsforeninger frykter direktoratet vil stanse alle adopsjoner til Norge.

T.v.: Line Oseassen Onshus, daglig leder i Inor Adopt, og Sidsel Elie Aas, daglig leder i Adopsjonsforum.

T.v.: Line Oseassen Onshus, daglig leder i Inor Adopt, og Sidsel Elie Aas, daglig leder i Adopsjonsforum er kritisk til tilbakekallelsen av adopsjonsløyver. Bildet er tatt i forbindelse med en tidligere sak.

Foto: Angélica Lauvsland Haages

Bufdir har vedtatt å stanse adopsjoner fra Peru, Sør-Afrika, Tsjekkia og Ungarn.

Det betyr at alle familier som holder på å adoptere barn fra disse landene må avslutte adopsjonsprosessen.

Årsaken er at direktoratet mener at det ikke er godt nok bevist at adopsjonene fra de aktuelle landene skjer på en forsvarlig måte i tråd med internasjonale prinsipper.

Det er Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) som i fjor ba Bufdir om å vurdere adopsjonstillatelsene på nytt.

I vedtaket til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gis det videre tillatelse for adopsjoner fra Colombia og Bulgaria.

Dette er de andre konsekvensene av vedtaket:

  • Søknader registrert i et av de fire landene må trekkes tilbake.

  • Nye tildelinger kan ikke aksepteres.

  • I saker der eventuelle tildelinger er mottatt før vedtak om tilbaketrekking, kan adopsjon ikke gjennomføres uten særskilt tillatelse fra Bufdir.
    Kilde: Bufdir

Kritiske til tidspunktet

– Vi stiller oss både undrende og kritisk til hvordan de kommer med sine avgjørelser nå, sier Line Oseassen Onshus, daglig leder i Inor Adopt til NRK.

Hun får støtte fra daglig leder i Adopsjonsforum, Sidsel Elie Aas.

– Dette kommer samtidig som det skal fattes en politisk beslutning om at det skal bli midlertidig stans i adopsjoner eller ikke. Det undrer vi oss over, sier Sidsel Elie Aas.

NRK har vært i kontakt med Bufdir, som ikke ønsker å kommentere saken onsdag kveld.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe

Barne- og familieminister Kjersti Toppe har satt i gang en gransking av alle adopsjoner.

Foto: Håkon Benjaminsen

Det har lenge stormet rundt adopsjoner fra utlandet. Saker om kidnapping, falske dokumenter og regelrett menneskehandel er omtalt av VG og NRK.

I fjor satte statsråd Kjersti Toppe i gang en ekstern gransking av utenlandsadopsjoner i et historisk perspektiv.

Bufdir har anbefalt å stanse alle adopsjoner frem til rapporten er ferdig, men barneministeren vil ha mer informasjon før hun bestemmer seg.

Rapporten skal være klar i 2025.

Varsler klage

Med dagens vedtak forblir fremtiden til adopsjonsforeningene høyst usikker.

Adopsjonsforeningen Verdens Barn står nå helt uten land å formidle adopsjoner fra.

Young K. Kim, daglig leder i Verdens barn

Daglig leder i Verdens Barn, Young K. Kim.

Foto: Privat

– Jeg håper Bufdir har tenkt på konsekvensene av det de gjør, sier daglig leder i Verdens Barn, Young K. Kim,

Han oppgir at 60-70 familier må avslutte adopsjonsprosesser med Sør-Afrika.

Totalt påvirkes rundt 100 norske familier, sammenholdt med anslag fra de to andre organisasjonene.

– Vi mistenker at Bufdir har en overordnet tanke om at de skal stanse alle internasjonale adopsjoner til Norge, sier Line Oseassen Onshus i Inor Adopt.

De tre adopsjonsforeningene Verdens Barn, Inor Adopt og Adopsjonsforum varsler at de kommer til å klage på alle vedtakene for enkeltland.

Bufdir: Ingen sammenheng

Avdelingsdirektør i Bufdir, Kristin Ugstad Steinrem, svarer at de konkrete tillatelsene ikke har sammenhend med anbefalingen om å midlertidig stanse adopsjoner til Norge.

- Bakgrunnen for at vi har foretatt seks revurderinger av tillatelsene nå er at departementet har gitt oss i oppdrag om det.

Steinrem sier videre:

– Bufdirs vedtak om å trekke tilbake formidlingstillatelsene til å adoptere fra Peru, Sør-Afrika, Tsjekkia og Ungarn er fattet fordi vi vurderer at det ikke er godtgjort at internasjonale adopsjoner fra disse landene fullt ut gjennomføres i samsvar med internasjonale prinsipper for adopsjon.

AKTUELT NÅ