Hopp til innhold

Stadig trangere i klasserommene

Elevene i den norske skolen sitter stadig trangere - stikk i strid med regjeringens ønsker.

 

 

Øystein Djupedal
Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Pultene står tett og elevene sitter trangt i klasserommet i den norske skolen. 

En ny rapport fra Utdanningsforbundet viser at 25 prosent av elevene sitter i klasser med flere enn 20 elever.

Det er langt over det dobbelte av antallet i år 2000, og langt unna regjeringens målsetting, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

- Vi forventer at skolen i løpet av 2007 tilføres mer penger, slik at man får ansatt flere lærere, sier Djupedal.

Kunnskapsministeren sier han er i dialog med kommunene, der han krever at de bruker av ekstrabevilgningene de ble tildelt over statsbudsjettet for 2007.

- Vår målsetting er at vi skal ha mindre grupper i skolen, sier han. 

 

 

Helga Hjetland
Foto: Heiko Junge / Scanpix

 

- For lite press på kommunene

Lederen i Utdanningsforbundet, Helga Hjetland, mener trangere klasserom går ut over kvaliteten på undervisningen, og at Djupedal legger for lite press på kommunene.

- Årsaken er ganske enkelt at kommunene ikke bruker penger på å ansette nok lærere. Regjeringen legger ikke nok trykk på kommunene for å gjøre det, sier Hjetland.

- En kan ikke pøse ut milliarder uten å si hva de skal brukes til.

Hun oppfordrer foreldre til å utfordre sine lokalpolitikere på undervisningsforhold og lærertetthet i høstens kommune- og fylkestingsvalg.

 

 

Bjørn Gudbjørgsrud
Foto: KS

- Går ikke ut over kvaliteten

Hjetland kritiserer kommunene for å vegre seg mot å ansette flere lærere, noe som ville ført til færre elever i hver klasse.

Tall fra Utdanningsforbundet viser at kommunene ansatte 500 nye lærere i fjor, etter flere år med nedgang i antall årsverk i skolen.

Og selv om det blir tettere i klasserommet, går ikke det ut over kvaliteten på undervisningen, mener direktør i KS, Bjørn Gudbjørgsrud.

- Man kan ikke si at dersom det er for eksempel 20 elever i en gruppe, så blir undervissningen dårligere enn hvis det er 14 elever i gruppen. Det er mye viktigere at læreren har den nødvendige kompetansen og er god til å lære elevene det de skal lære, sier Gudbjørgsrud.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger