Stadig mindre handlingsrom

- Det viktigste med et innlegg i Stortinget er starten og slutten, og så skal du ha litt i mellom, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Finansminister Sigbjørn Johnsen

I morgen skal finansminister Sigbjørn Johnsen legge fram Statsbudsjettet for 2011. En stadig større del av budsjettet blir faste utgifter.

Foto: Morten Holm / Scanpix

I morgen skal han holde finanstalen. Finansministeren er utvilsomt det nærmeste vi kommer en levende onkel Skrue. I morgen skal rundt 1000 milliarder kroner i inntekter betale for omtrent det samme i utgifter.

Store inntekter og utgifter

Da årets budsjett ble lagt var utgangspunktet blant annet 245 milliarder i oljeinntekter og skatteinntekter på 175 milliarder.

Men det er til mye som er bundet fast på utgiftssiden, ikke minst når det gjelder trygd.

Hver tredje krone i budsjettet går til alders- og uførepensjoner, arbeidsledighetstrygd, sykepenger og fødselspenger. I tillegg skal kommuner, staten og sykehusene ha penger.

Les: Her er lekkasjene fra budsjettet

Les: Gir 80 millioner til grensevei

Les: Hver tredje pensjonist kan få mer skatt

Lite handlingsrom

Hilde C. Bjørnland er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Hun sier om at handlingsrommet er lite og blir enda mindre.

- Utgiftene blir større i takt med at vi får stadig flere eldre, noe som vil øke pensjonsutgiftene. Dermed krymper handlingsrommet i budsjettet i årene framover, sier professoren.

Hvilket betyr at det som finansminister Sigbjørn Johnsen sier mellom starten og slutten i talen sin i morgen kanskje blir vel så viktig.

Store inntekter (i prosent av budsjettforslaget og beløp):

* Oljeinntekter: 25 % - 245 mrd.
* Arbeidstiver/trygdeavgift: 23 % - 221 mrd.
* Moms: 19% - 190 mrd.
* Skatt på formue/inntekt: 18 % - 175 mrd.
* Andre inntekter: 15 % - 144 mrd.

Store utgifter (i prosent av budsjettforslaget og beløp):

* Folketrygden: 34 % - 308 mrd.
* Andre utgiger: 21 % - 195 mrd.
* Overføring kommuner/fylker: 16% - 144 mrd.
* Lønns/driftsutgifter Staten: 15 % - 139 mrd.
* Helseforetak: 13 % - 122 mrd.

SISTE NYTT

Siste meldinger