Stadig flere tyrkere søker asyl i Norge

Utlendingsdirektoratets halvårstall viser at det har vært en økning i tyrkiske asylsøkere til Norge. Samtidig er tallet på søknader om familiegjenforening det laveste på fem år.

Frode Forfang

UDI-direktør Frode Forfang sier at flertallet av de tyrkiske asylsøkerne begrunner behovet for beskyttelse med at de blir forfulgt av tyrkiske myndigheter.

Foto: Nora Lie/UDI

I første halvår av 2018 kom det 1116 asylsøkere til Norge. Det er om lag det samme som i tilsvarende periode i fjor, og lavere enn i 2016 hvis man holder utenfor relokaliserte og enslige mindreårige som fikk lov til å søke asyl på nytt.

Det skriver UDI i en pressemelding, etter at deres halvårstall for asyl og mottak ble publisert i dag.

Oppgir at de blir forfulgt av myndighetene

Antall asylsøkere i juni er markant høyere enn de foregående månedene i år. Økningen skyldes at det har kommet flere tyrkere, som utgjør om lag halvparten av alle asylsøkerne som kom i juni.

De fleste av tyrkerne begrunner asylsøknadene med at de er knyttet til Gülen-nettverket og er forfulgt av tyrkiske myndigheter.

Hittil i år har de fleste som søker asyl på dette grunnlaget, fått beskyttelse i Norge.

På grunn av trendendringen har UDI nå besluttet å avvente videre behandling av søknadene. Det betyr lengre ventetid for de fleste tyrkiske asylsøkere.

– Når det har vært en sterk økning på kort tid er vi nødt til å innhente informasjon om hvordan andre europeiske land håndterer og behandler disse sakene. Vi vil være sikre på at det vi gjør er riktig og på linje med det andre land gjør i tilsvarende saker, sier UDI-direktør Frode Forfang til NRK.

Forfang sier at det ikke er mulig å utelukke en økning i antallet tyrkiske personer som søker asyl på samme grunnlag.

– Det er veldig uforutsigbart og vi må forberede oss på alle mulige scenarioer.

Kan det ikke bli problematisk nå som mottakskapasiteten er bygget ned?

– Det kommer an på antallet. Blir det veldig store ankomster vil vi få en utfordring. Men nå er det ingenting som foreløpig tyder på at det blir det.

Når det gjelder asylankomster generelt, har utlendingsforvaltningen nylig justert ned prognosen for hele 2018 fra 3000 til 2000 asylsøkere. For 2019 holdes prognosen uendret på 3000 personer.

Nedgang i familiegjenforening

Antallet som har søkt om familiegjenforening i første halvår av 2018 er det laveste antallet på fem år. Så langt i år har 5622 familiemedlemmer fått komme til Norge.

Nedgangen fra samme periode i fjor er på 17 prosent. Årsaken er at det har kommet færre asylsøkere til Norge de siste to årene.

Samtidig stiger antallet ikke-europeere som søker arbeidstillatelse etter å ha fått jobb i Norge for tredje året på rad. Så langt i år har 5238 personer fra land utenfor EU/EØS fått tillatelse til å jobbe i Norge.

Det utgjør en økning på 10 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Rundt halvparten av de som har fått arbeidstillatelse er sesongarbeidere som er i landet for en kortere periode, mens 1621 personer er faglærte.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger