– Norge er langt fra den snilleste i klassen når det gjelder asylpolitikk

Det er stadig flere flyktninger i verden. Samtidig som det har vært en kraftig økning i antall asylsøknader i EU-land, er det færre og færre som søker om asyl i Norge.

Asylsøkere kommer til Politiets utlendigsenhet

Det er færre og færre som kommer til Politiets utlendingsenhet for å søke om asyl i Norge.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Flere prominente politikere, blant dem Siv Jensen (Frp) har uttalt at norsk asylpolitikk er for liberal i forhold til andre land i Europa.

Men ferske tall fra UDI og EU viser et litt annerledes bilde av Norge som mottaksland for asylsøkere.

Tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) for 2011 viser at antallet asylsøkere til Norge har blitt nesten halvert i løpet av de siste tre årene. I 2011 kom det 9 053 asylsøkere til Norge, til sammenligning kom det 17 226 asylsøkere i 2009.

Samtidig viser tall fra EUs statistikkontor Eurostat at over 301 000 personer søkte asyl i EU i løpet av 2011. Det er en økning på 40 000 personer sammenlignet med tallene fra 2009.

– Hvorfor er det færre som søker asyl i Norge, mens tallet på asylsøkere øker i Europa?

UDI-direktør Ida Børresen

UDI-direktør Ida Børresen sier Norge er blant landene i Europa med strengeste asylpolitikk.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Det er ikke ett enkelt svar på dette spørsmålet, sier Ida Børresen, direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI) til NRK.no.

Hun mener nedgangen i antall asylsøknader først og fremst skyldes innstrammingene som regjeringen har gjort innen asyl- og familie-gjenforeningspolitikken de siste fem årene.

– Nedgangen i Norge har også sammenheng med hvilke land asylsøkerne kommer fra. På verdensbasis kom de fleste asylsøkerne i 2011fra Libya, Syria og Elfenbenskysten. Dette er folk som har en større tilknytning til søreuropeiske land som for eksempel Frankrike.

– Det er vanlig at personer tiltrekkes mot land hvor det allerede finnes grupper med samme nasjonalitet. Norge får derimot flere asylsøkere fra Somalia og Eritrea, forklarer UDI-direktøren.

– Signaliserer at Norge ikke er et attraktivt land

Ida Børresen sier Norge har en streng asylpolitikk på lik linje med de andre europeiske land.

Andreas Furuseth, juridisk rådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), mener det er en misvisende å tro at Norge har en veldig liberal asylpolitikk.

– Det er en oppfatning som baserer seg på Norges tidligere praksis og vår image som et land som er i engasjert i menneskerettighetsspørsmål. Men i forhold til konkret asylpraksis er Norge langt ifra den snilleste i klassen, sier Furuseth til NRK.no

– Det har vært et veldig klart fokus på å stramme inn på innvandringspolitikken og gi signaler til omverdenen om at Norge ikke er et attraktivt land å søke asyl i. Disse tallene viser at dette er en politikk som har gitt resultater, sier Furuseth.

– Er det uberettiget å hevde at det kommer så mange asylsøkere til Norge når tallene forteller en annen historie?

– Det kommer ikke mange asylsøkere til Norge. Dette blir mer tydelig når man sammenligner med for eksempel Sverige som har tre ganger så mange asylsøkere, sier Ida Børresen i UDI.

Vil ha en jevnere fordeling i Europa

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) registrerte i fjor 442 300 asylsøkere i 44 industriland, mot 368.000 året før. Av disse søkte 327 000 personer asyl i Europa.

– Det har vært en del diskusjon rundt landene Malta, Hellas og Italia som utgjør Europas ytterste grense. Vi i NOAS mener det er viktig med en jevnere fordeling slik at det ikke er noen som sitter igjen med et altfor stort ansvar som følge av Dublin-avtalen, sier Furuseth.

Dublin-avtalen går ut på at flyktninger er forpliktet til å søke om asyl i det første landet de kommer til. Dermed har disse landene en forholdsmessig stor pågang av asylsøkere, sammenlignet med andre land som ligger lenger nord.

Ida Børresen mener det er viktig å diskutere mulighetene for en jevnere fordeling.

Land med større kapasitet og bedre økonomi bør i større grad ta en større del av ansvaret for verdens flyktninger, mener NOAS.

– Vi mener det er naturlig at Norge bør hjelpe dem med belastningene. Men det er ikke noe Norge bør eller kan gjøre alene.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger