Hopp til innhold

Stadig færre asylsøkere

- Antallet asylsøkere vil bli redusert til 10.000 i år, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Jens Stoltenberg

OSLO: Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) på sin halvårlige pressekonferanse på Hukodden i Oslo fredag morgen.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX

Statsminister Jens Stoltenberg opplyste fredag på sin halvårige pressekonferanse at anslagene på antall asylsøkere til Norge reduseres nå ytterligere, fra 17.500 til 10 000 personer.

– Integrering er en viktig del av arbeidssamfunnet. En reduksjon i antall asylsøkere er viktig for integreringspolitikken, sier han.

– Rask og effektiv saksbehandling

I 2009 kom det til sammen 17.200 asylsøkere til Norge, heter i en pressemelding fra Statsministerens kontor.

– De som har rett til beskyttelse skal få det, mens de som får avslag på asylsøknaden må reise hjem igjen - ellers undergraver vi asylinstituttet. Samtidig vil en rask og effektiv saksbehandling gjøre integreringsarbeidet lettere for dem som skal bli, sier Stoltenberg.

Anslagene på antall asylsøkere var på 17.500 i nasjonalbudsjettet for 2010, ble redusert til 13.500 i revidert nasjonalbudsjett, og reduseres nå ytterligere.

Asylsøkere

ARKIVBILDE: Regjeringen vil fortsette å prioritere returarbeidet, som primært bør skje frivillig men om nødvendig med tvang.

Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

3000 færre i mai

Ved utgangen av mai var det kommet om lag 3700 asylsøkere.

Dette er nesten 3000 færre enn på samme tidspunkt i fjor, og tilsvarer en nedgang på 44 prosent, ifølge pressemeldingen.

Reduksjonen i antall enslige mindreårige asylsøkere er 66 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

De nye prognosene tilsier at det vil komme om lag 800 enslige mindreårige i 2010, en kraftig nedgang om man sammenligner med de 2500 enslige mindreårige som kom i fjor.

Kraftig nedgang for asylsøkere fra Afghanistan

Det kommer fortsatt flest asylsøkere fra Eritrea, Afghanistan og Somalia, men det har også vært en nedgang for disse landene, og spesielt kraftig for Afghanistan.

– Nedgangen i antall asylsøkere til Norge kan tyde på at Regjeringens innstrammingstiltak har hatt effekt på asylankomstene til Norge, sier justisminister Knut Storberget.

Blant tiltakene som vurderes å ha hatt særlig effekt er økt satsing på tvangsreturer, tiltak rettet mot Irak og Afghanistan, økt bruk av Dublin II-forordningen og en tilpasning til andre lands praksis, opplyser Statsministerens kontor.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ