Stabell: – Altfor høye voldtektsstraffer i Norge

Straffen for voldtekt er blitt så streng her i landet at færre blir dømt, mener advokat Harald Stabell. En voldtektssak fra Hemsedal der tre menn ble frifunnet har vakt sterke reaksjoner denne uka.

Advokat Harald Stabell

Advokat Harald Stabell sier strenge straffer kan få betydning for om personer blir kjent skyldige.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

Den profilerte forsvarsadvokaten tror straffenivået for voldtekt kan påvirke hvordan dommere vurderer skyldspørsmål.

– Man kan ha fått flere frifinnelser i voldtektssaker, nettopp fordi det har blitt så strenge lover og straffer. Da har man oppnådd det motsatte av det man ønsket, sier advokat Harald Stabell til Klassekampen.

Frykter uriktige kjennelser

Stabell mener straffene for voldtekt er altfor høye og tror særlig lekdommere også kan mene det. Minstestraffen for voldtekt er nå tre års fengsel, med en normaltid på fire år.

– Man har så strenge straffer at det ikke er forsvarlig på noen som helst måte, sier han.

Stabell sier til NRK at han frykter uriktige kjennelser fordi straffene er så strenge.

– Både legdommer og andre dommere er oppmerksomme på hvor strenge straffer folk kan få. Jeg tror dette kan ha betydning for utfallet og tror man her får frifinnelser som man kanskje ikke hadde fått hvis straffen hadde vært som tidligere.

I juli ble tre menn frifunnet i Borgarting lagmannsrett for gjengvoldtekt. Hendelsen, der de tre mennene ga en potensielt dødelig dose av det narkotiske stoffet MDMA til en 18 år gammel jente, for så å ha sex med henne, skjedde i Hemsedal i 2014.

Stabell tror det høye straffenivået kan ha vært avgjørende for utfallet også i denne saken.

– Straffen kan bli et moment i vurderingen av skyld, sier han til avisa.

Andrea Voll Voldum forteller hvorfor hun har valgt å stå frem i media og navngi mennene hun anklager for voldtekt.

Andrea Voldum navnga de tre mennene som er frikjent for voldtekt.

Sterke reaksjoner

Frifinnelsen har vakt sterke reaksjoner. Den fornærmede, Andrea Voldum, har offentliggjort navnene på de tre i sosiale medier, og de vurderer nå å gå til søksmål.

Fire av de sju dommerne ville dømme mennene, men domfellelse krever et flertall med fem av sju dommere.

De tre fagdommerne ville dømme de tre mennene, men tre av de fire meddommerne mener at det ikke var tilstrekkelig bevis.

Harald Stabell sier man ofte er i tvil i slike saker og at det for dommerne da vil være naturlig å se hen til konsekvensene hvis de bommer i sin beslutning.

– Tre-fire års fengsel kan jo være en helt ødeleggende start på et voksenliv. For offeret er det viktigste at vedkommende blir domfelt, ville jeg tro, ikke om straffen blir to eller fire år, sier han til NRK.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger