SSB: Yngre flyktninger får lettere jobb

Ny SSB-rapport viser at flyktninger som var i slutten av tenårene da de ble bosatt i Norge oftere er i arbeid eller i utdanning enn de som var eldre da de kom til landet.

Hussein Kazemi

TENÅRING: Som 17 åring kom Hussein Kazemi til Norge fra Afghanistan

Foto: Sigmund Haugedal / NRK

En ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) slår fast at desto yngre flyktningene var da de ble bosatt, desto større andel var i jobb. Forskerne bak rapporten har fulgt flyktninger fra Irak, Somalia, Afghanistan og Iran som ble bosatt i Norge i perioden 2001 til 2002 og frem til 2014.

Flest tenåringer i jobb

Hussein Kazemi kom som flyktning til Norge som 16-åring. Nå hjelper han andre flyktninger.

STUDENT: Hussein Kazemi drømmer om jobb i Utenriksdepartementet

Foto: Sigmund Haugedal / NRK

Hussein Kazemi kom til Norge som 17 åring fra Afghanistan. I dag studerer han sosialantropologi, drømmer om jobb i UD og hjelper andre flyktninger til å bli bedre kjent med sitt nye hjemland. SSB finner at blant unge innvandrere som Kazami Hussein fra Afghanistan, er over 70 prosent sysselsatt etter 12 år.

SSB fulgte de yngste flyktningene fra da de var mellom 15 og 19 år og kom til Norge, til de var imellom 27 og 31 år i 2014. På det tidspunktet var:

 • 72 prosent av afghanerne sysselsatt
 • 70 prosent av iranerne sysselsatt
 • 62 prosent av irakerne sysselsatt
 • 52 prosent av somalierne sysselsatt

Flest afghanere i jobb

At gruppen sysselsatte er størst blant afghanske flyktninger, er også en tendens som gjelder for de eldste aldersgruppene. Irakere og somaliere veksler på å ha den laveste veksten i de ulike aldersgruppene.

Prosent i arbeid for aldersgruppen 40–49 etter 12 år i Norge:

 • Afghanistan – 37 prosent sysselsatt
 • Iran – 35 prosent sysselsatt
 • Somalia – 30 prosent
 • Irak – 24 prosent sysselsatt

Fra og med 2004 hadde afghanerne størst vekst i sysselsatte for alle aldersgruppene som SSB fulgte.

Over halvparten i «varig» jobb

SSB har også sett på i hvilken grad flyktningene har klart å holde på jobbene sine. For å bli definert som en flyktning i "varig" jobb må flyktningene være sysselsatt i fem år på rad. Omtrent 60 prosent av de sysselsatte flyktningene har vært i "varig jobb. Også her er afghanerne best i klassen:

Afghanistan – 67 prosent "varig" sysselsatt
Irak – 62 prosent "varig" sysselsatt
Iran – 58 prosent "varig" sysselsatt
Somalia – 54 prosent "varig" sysselsatt

Vil gå mer på skole

Leila Samatar fra Somalia vil bli lærer og har klare mål for hvor hun skal være om to år, når hun er ferdig med norsk grunnskoleopplæring.

– Jeg vil gå videre til den videregående skolen, og så vil jeg bli lærer. Jeg liker å være der barna er og er glad i å hjelpe til, sier hun.

Lavest andel i jobb = flest på trygd?

Rapporten viser også at somaliernes lavere sysselsettingsandel ikke kan forklares med antall som får helserelaterte ytelser som for eksempel uføretrygd. De har nemlig lavest andel som får utbetalt helserelaterte ytelser:

 • Somalia – 7 prosent på helserelaterte ytelser
 • Afghanistan – 9 prosent på helserelaterte ytelser
 • Irak – 17 prosent på helserelaterte ytelser
 • Iran – 18 prosent på helserelaterte ytelser
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger