Normal

– Velferdssystemet åpner for fristelser

Forsker ved Statistisk sentralbyrå (SSB) kritiserer utformingen av det norske velferdssystemet.

NAV Uførekø
Foto: Montasje: Helge Carlsen / NRK

– Problemet er at velferdsordningene kombinert med skattesystemet gir en uheldig virkning, sier forsker ved gruppen for offentlig økonomi i SSB, Rolf Aaberge, til nrk.no.

– Tjener minimalt ekstra ved å jobbe

– Hvis en person mottar 140.000 kroner i trygd og bare oppnår 180.000 kroner, altså 40.000 kroner ekstra, på å kombinere det med en deltidsjobb på 20 timer i uka, er det naturlig å tenke at en del vil mene at man like gjerne kan droppe å jobbe, sier Aaberge og sikter til at regler om avkorting slår inn ved kombinasjon av trygd og deltidsarbeid.

Han mener at det dermed åpner for fristelser om å tilpasse seg velferdsordningene og kun motta offentlige stønader.

Aaberge støtter med det kritikken til økonomi-professor ved Norges Handelshøyskole Kjell Salvanes, som mener at det er for lite gunstig å jobbe i Norge, og at dette gjør at folk utnytter velferdssystemet.

– Skattesystemet må endres

Rolf Aaberge

Rolf Aaberge.

Foto: Statistisk sentralbyrå

Rolf Aaberge mener det må gjøres noe med skattesystemet for å stimulere til økt arbeid.

– I dag gjør avkortingen at man sitter igjen med lite ekstra dersom man vil kombinere arbeid med trygd, peker han på.

– Hvis en person kan motta uføretrygd som etter skatt ikke utgjør noe særlig mindre enn den lønnen en vil motta i et fysisk tungt yrke eller et lavtlønnsyrke, sier det seg selv at systemet ikke stimulerer tilbudet av arbeid.

Aaberge mener avkortingsreglene burde ha vært endret, og skatten på lav inntekt redusert.

Svensk suksess-modell

I Sverige har de redusert skatten kun på arbeidsinntekt, en ordning som har gitt størst utslag hos dem med lav inntekt.

– Dette har gitt utelukkende positiv effekt, sier Aaberge.

– Bruken av offentlig stønad gikk ned, og arbeidstimene økte. Myndighetene taper ikke noe på en slik modell, fordi det vil gi økte skatter gjennom økt arbeidsgiveravgift og moms, og det vil bli en nedgang i utgiftene til utbetaling av stønader.

Ifølge SSb-forskeren er det levert mye dokumentasjon om de samfunnsøkonomiske gevinstene ved å sette ned skattesatsene for lave og midlere inntekter, og det er pekt på de uheldige effektene av avkortingsreglene.

Lite gehør hos politikerne

Blant mottakerne er Finanskomiteen på Stortinget.

– Man kan undre seg over at politikerne ikke viser større interesse for disse problemstillingene, sier Aaberge.

– Men de svake arbeidsinsentivene kan vise at inntektssikring har vært en viktigere politisk målsetning enn høy yrkesdeltakelse ved utformingen av velferdsetaten.

Det har ikke lyktes nrk.no å få en kommentar fra leder i Finanskomiteen, Reidar Sandal (Ap).

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger