SSB: Flere kvinner bruker snus

Én av seks kvinner i alderen 16–34 år snuser daglig, nesten like mye som menn i samme alder. Bruk av snus øker mest blant kvinner med høyere utdanning, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Kvinne som snuser

RUS I EN LITEN PAKKE: Fortsatt er det menn som snuser mest, men kvinnene kommer etter. Mens menenes snusforbruk de siste åra har stabilisert seg, er det særlig yngre kvinner som drar opp statistikken.

Foto: Tora Krogh

Nordmenns daglige bruk av snus har økt jevnt siden 2008, viser tall over nordmenns røykevaner i, undersøkt av Statistisk sentralbyrå (SSB).

Fortsatt er det menn som snuser mest, men kvinnene kommer etter. Mens mennenes snusforbruk de siste åra har stabilisert seg, er det særlig yngre kvinner som drar opp statistikken.

I 2016 svarte sju prosent av alle kvinner mellom 16 og 74 år at de bruker snus daglig, mot fire prosent året før. 13 prosent av mennene svarte det samme, mot 15 prosent i 2015, viser tall fra SSB.

De med lavest utdanning snuser mest, men bruken av snus øker mest blant kvinner med høyere utdanning. Kvinnens bruk av snus øker i alle aldersgrupper, uavhengig av utdanning.

Tror snustrenden flater ut

Tord Finne Vedøy

Tobakksforsker Tord Finne Vedøy ved Folkehelseinstituttet er overrasket over SSB-tallene som viser at kvinners bruk av snus øker.

Foto: Privat

– Jeg synes tallet for kvinners snusbruk var overraskende høyt, sier Tord Finne Vedøy, tobakksforsker ved Folkehelseinstituttet.

Han peker på at menns snusforbruk har flatet ut de siste åra.

– Hvis man ser på grafene, så har snusforbruket nådd toppen blant menn, så da er en naturlig konklusjon at snusforbruket nå vil falle, hvis snustrenden følger samme utvikling som røyk, sier Vedøy.

Statistisk sett både starter og slutter menn med høyere utdannelse først når det gjelder tobakksvaner. Vedøy tror de andre befolkningsgruppene vil følge etter og spytte ut snusen.

– Da vil trolig kvinner nå snustoppen om noen år, og så vil bruken synke. Det er gjennomgående mønster i røyking i alle vestlige land.

Laster Twitter-innhold

De eldste røyker

Færre røyker daglig i dag enn for ti år siden. 11 prosent oppga at de røyket daglig i 2016 til SSB. Nedgangen er størst blant de yngste. I aldersgruppa 16–24 år røyker kun fire prosent daglig, viser undersøkelsen.

– Røyking er i ferd med å dø ut av seg selv fordi de unge ikke lenger starter, sier Vedøy.

Én av tre av dem som har sluttet å røyke daglig sier de bruker snus isteden. Ifølge SSB har bruk av snus som hjelpemiddel for å stumpe røyken blitt mer populært. På ti år har denne gruppa økt med 13 prosentpoeng.

– Man kan anta at noen av dem som snuser i dag ville ha røyket dersom de ikke brukte snus, sier tobakksforskeren.

Ifølge Vedøy påvirkes nordmenns tobakksvaner av pris og tilgjengelighet.

– Den nye snusboksdesignloven kan begrense snusprodusentenes muligheter til opprettholde snusmarkedet, men det er også andre ting som påvirker rusvanene, som ungdomskultur, normer og reklame, legger forskeren til.

Bent Høie viser fram nytt design på snus- og røykpakker

Helseminister Bent Høie (H) viser fram hvordan han vil at snusbokser og røykpakker skal se ut i framtida; standardisert utseende uten informasjon om smak, styrke o.l.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger