Høyere rente, høyere lønnsvekst og lavere arbeidsledighet

Det blir høyere lønnsvekst og stigende boligpriser de neste årene, spår Statistisk sentralbyrå.

SSB presenterte utsiktene for økonomien fram mot 2021

SSB presenterte sine spådommer for norsk økonomi i dag.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Torsdag morgen presenterte Statistisk sentralbyrå (SSB) hva de mener at kommer til å skje med både norsk og internasjonal økonomi framover mot 2021.

SSB er optimistiske for framtiden, og spår en mer normal utvikling enn det har vært de siste årene.

De varsler høyere styringsrente, høyere lønnsvekst og lavere arbeidsledighet.

SSB tror at Norges Bank kommer til å heve styringsrenta med over ett prosentpoeng, fra det rekordlave nivået det ligger på nå. De spår at renta på et vanlig lån vil ligge på rundt 3,7 prosent i 2021.

– Det går mot en mer balansert situasjon i norsk økonomi, sa forsker Thomas von Brasch på pressekonferansen torsdag.

Noe av grunnen til at den norske økonomien går bedre, er at man forventer økte investeringer i oljesektoren.

– Veksten i norsk økonomi har vært litt mindre en forventet, også er det uro internasjonalt som gjør at vi også har justert ned noe der, sier Brasch.

Mer stabilt boligmarked

SSB tror nå at fallet i boligmarkedet er over, og spår at boligprisene kommer til å stige framover.

Boligmarkedet har falt det siste året, men nå tror SSB at den negative trenden er over.

De siste årene har boligmarkedet vært preget av store svingninger, men nå tror SSB at markedet har stabilisert seg, og at det vil svinge mindre i årene framover.

SSB presenterte utsiktene for økonomien fram mot 2021

Thomas von Brasch er forskeren som presenterte prognosene for norsk økonomi.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Boligmarkedet blir drevet oppover av økt lønnsvekst, men blir holdt tilbake av blant annet høyere renter.

Reelt sett tror SSB at boligprisene vil ligge på omtrent samme nivå som i dag, om man ser det opp mot økonomien som helhet.

Gode nyheter for arbeidstakerne

I 2016 var lønnsveksten historisk lav, og var nede på 1,7 prosent.

I år blir lønnsveksten omtrent 2,8 prosent, men siden strømprisene også øker, vil ikke det innebære en faktisk vekst i kjøpekraft.

I 2021 vil derimot lønnsveksten ha tatt seg opp til hele fire prosent, om vi skal tro på SSBs prognoser. Det er omtrent som gjennomsnittet de siste 20 årene.

– Folk vil få mer å rutte med. Vi vil få en reallønnsvekst nær et normalt nivå på rundt 2 prosent i 2021, sier SSB-forsker Thomas von Brasch.

Ledigheten faller mindre

Arbeidsledigheten er nå på 4 prosent, ifølge SSBs arbeidskraftundersøkelse.

I 2021 kommer den til å ha falt til 3,7 prosent. Det innebærer at det store fallet i arbeidsledigheten, som har vært de siste årene, ser ut til å være over.

Siden 2016 har arbeidsledigheten falt fra fem prosent, til fire prosent, men dette har også nå stabilisert seg.

Arbeidsinnvandringen forventes også å ligge omtrent på det nivået den ligger på i dag, som er vesentlig lavere enn for bare få år siden.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger