SSB avviser Støres arbeids-påstand: Kreativ bruk av tall

Ap-leder Jonas Gahr Støre hevder at Norge har lavest sysselsetting i Nord-Europa. Feil, sier SSB.

Ap-leder Jonas Gahr Støre hevder sysselsettingen i Norge er den laveste i Nord-Europa

– Det kan se ut som det har vært en litt kreativ bruk av tall og kanskje også av definisjonen av Nord-Europa, sier Erik Horgen, seniorrådgiver i Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk i Statistisk sentralbyrå (SSB).

«Vi pleide å ha høyest yrkesdeltagelse i Europa, nå er vi på bunn i Nord-Europa på få år,» slo Jonas Gahr Støre fast da han gjestet NRKs valgprogram Din stemme torsdag kveld.

Når NRK spør hvor Støre har det fra, vises det til en kronikk som Svein Harald Øygard, samfunnsøkonom, tidligere sentralbanksjef på Island og tidligere statssekretær for Ap, skrev i VG i forrige uke.

I kronikken skriver Øygard at andelen av «befolkningen i arbeid nå er lavere i Norge enn i noe annet land i Nord-Europa».

Det var denne påstanden Støre viderebrakte som konklusjonen i sitt resonnement torsdag.

Feil, mener SSB.

– Det er riktig at Norge har hatt en nedgang i sysselsettingen i flere år, mens flere av de andre landene har hatt en oppgang. De siste åtte årene har mye av nedgangen i Norge kommet som følge av finanskrisen og oljeprisfallet, men også det faktum at vi stadig blir eldre, sier Horgen.

Men når vi ser på de siste tilgjengelige tallene som er direkte sammenlignbare, kan vi ikke konkludere med at den norske sysselsettingen er lavest i Nord-Europa. Det gjelder uavhengig av hvilke aldersgrupper vi sammenligner, sier Horgen.

– Har utelatt land som er dårligere enn Norge

SSB mener problemet med Øygards regnestykke, som Støre har lagt til grunn for sin påstand, er at det er ulike aldersgrupper som er sammenlignet i ulike land, og at flere land i Nord-Europa ikke er tatt med i beregningen i det hele tatt:

  • Øygard har i sin analyse sammenlignet sysselsettingen i Norge med bare Island, Sverige, Danmark, Storbritannia og Tyskland, men ingen av de andre landene i Nord-Europa.
  • Ifølge OECDs sysselsettingstall, som Øygard har sett på, hadde Island, Sverige og Tyskland i første kvartal i år en høyere andel folk i alderen 15–64 år i arbeid enn Norge, mens Danmark og Storbritannia lå like bak Norge. Tallene for andre kvartal er ikke publisert i OECDs statistikk ennå, men det britiske statistiske byrået har offentliggjort at det har vært en økning i sysselsettingen i Storbritannia i andre kvartal. Samtidig har SSB publisert Arbeidskraftundersøkelsen (AKU), som viser at det har vært en svak nedgang i sysselsettingen i Norge i andre kvartal. Basert på det, har Øygard konkludert med at Storbritannia har gått forbi Norge på sysselsettingsstatistikken og mener derfor at Norge nå ligger på bunn i Nord-Europa. Men mens tallene for den britiske sysselsettingen gjelder yrkesaktive i alderen 15–64 år, gjelder tallet for Norge yrkesaktive i alderen 15–74 år. Øygard har ikke innhentet tall for noen av de andre landene i andre kvartal.

– Hvis man skal sammenligne sysselsettingsandeler i flere land, bør man sammenligne like tidsperioder og like aldersgrupper i landene, sier Horgen.

Erik Horgen, seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå

AVVISER: – Ser vi på de siste sammenlignbare tallene, kan vi ikke si at sysselsettingen i Norge er lavest i Nord-Europa, sier Erik Horgen i SSB.

Foto: SSB

Han reagerer også på konklusjonen om at Norge har lavest sysselsettingsandel i Nord-Europa, uten at man faktisk har sammenlignet med alle landene i Nord-Europa.

– Hvis jeg skulle ha gjort en sammenligning mellom land som geografisk ligger i Nord-Europa, ville jeg ha tatt med Irland når Storbritannia er med, og jeg ville i alle fall vurdert å ta med Benelux-landene hvis Tyskland skulle være med. Jeg ser videre ingen grunn til å ekskludere Finland, sier Horgen.

– Landutvalget har selvsagt mye å si. Flere av landene som ligger under Norge på sysselsettingsstatistikken, som Finland og Irland, er utelukket fra sammenligningen som konkluderer med at Norge ligger lavest i Nord-Europa.

– En fattig trøst at noen ligger lavere enn oss

Øygard selv forklarer det begrensede landutvalget med at han ikke synes det var relevant å sammenligne Norge med noen av de andre nordeuropeiske landene.

– Nord-Europa brukte jeg som et begrep for land det er naturlig å sammenligne oss med. Land som Finland og Irland er helt annerledes når det gjelder for eksempel kvinners yrkesdeltagelse, sier Øygard.

Men da blir det vel feil å si at sysselsettingen i Norge nå er lavere enn i noe annet land i Nord-Europa, som du hevder, og som Støre gjentok?

Svein Harald Øygard

TREND: – Jeg var kanskje litt tidlig ute med å si at alle landene i Nord-Europa hadde gått forbi Norge, men jeg ville peke på trenden som viser at sysselsettingen i Norge går ned, sier Svein Harald Øygard.

Foto: Ingolfur Juliusson / SCANPIX

– Hvis man vil finne en trøst i at vi ikke er dårligst i Nord-Europa ved å ta med land det ikke er naturlig å sammenligne oss med, får man gjøre det. Når vi setter en ambisjon for Norge, må vi sammenligne oss med land som har samme fellestrekk som oss.

At han har konkludert med at Norge nå har lavest sysselsettingsandel uten at det foreligger nye sammenlignbare tall for alle landene, bare basert på en økning i sysselsettingen i Storbritannia, forklarer han slik:

– Jeg var kanskje litt for tidlig ute med å si at alle de andre landene hadde gått forbi oss, men jeg synes ikke det er uheldig. Jeg ville peke på en trend, nemlig at sysselsettingen i Norge går ned, mens den går opp i land det er naturlig at vi sammenligner oss med. Faktisk er det eneste landet i Europa med større nedgang enn Norge, kriselandet Hellas, sier Øygard.

– Jeg får ta til etterretning hvis det er slik at noen av de andre nordeuropeiske landene fortsatt har lavere sysselsetting enn oss, men det er en fattig trøst. Vi burde slåss om førsteplassen.

Jonas Gahr Støre har ikke besvart NRKs henvendelse om en kommentar.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger