SSB advarte mot høy dollarkurs

Statistisk Sentralbyrå advarte i fjorårets første utgave av «Økonomiske analyser» mot effekten av høy dollarkurs for kampflykjøpet:

F-35

– AVGJØRENDE FOR MODERNISERING: – De nye flyene styrker Forsvarets evne til å gripe inn i kritiske situasjoner som truer norsk sikkerhet og suverenitet, sier programdirektør i Kampflyprogrammet, generalmajor Morten Klever.

Foto: HANDOUT / Reuters

«Til sammen er investeringskostnadene anslått til om lag 68 milliarder kroner for 52 kampfly. Kostnadsanslaget er imidlertid beregnet med en langt svakere dollarkurs enn det som nå synes å kunne bli tilfellet. Usikkerheten omkring valutakursutviklingen er stor, og investeringskostnadene kan komme til å bli klart større enn opprinnelig antatt».

Utbetalinger spres over ti år

Utbetalingene til de nye flyene gjøres gjennom en rekke mindre delbetalinger som spres over en periode på mer enn ti år. Sammen med de åtte andre partnerlandene i programmet inngås en ny kontrakt for hver enkelt produksjonsserie.

morten klever

Programdirektør i Kampflyprogrammet, generalmajor Morten Klever.

Foto: Fjeldstad, Knut / NTB scanpix

– F-35 er helt avgjørende for den videre moderniseringen av Forsvaret. De nye flyene styrker Forsvarets evne til å gripe inn i kritiske situasjoner som truer norsk sikkerhet og suverenitet, sier programdirektør i Kampflyprogrammet, generalmajor Morten Klever.

Som grunnlag for regjeringens anbefalinger ble det i januar 2012 gjennomført en ny kostnads- og usikkerhetsanalyse. Denne analysen viste at den mest vesentlige usikkerheten for anskaffelsesfasen fortsatt er valutausikkerhet. Deretter følger våpeninvesteringen og realprisvekst.

Valutamegler: – Veldig risikabelt

Valutaanalytiker i Nordea, Ole Håkon Eek Nilsen, sier store valutasvingninger kan innebære en risiko for kostnadssprekk for langsiktige investeringer.

– Avtaler inngått i fremmed valuta kan være veldig sårbart og risikabelt ettersom valutakurs er en vesentlig risikofaktor. Slike investeringer kan blir fryktelig dyre når valutaen beveger seg mye. Hvis du får kostnadsoverskridelser i størrelsesorden 30-40 prosent, er ubehagelighetene betydelige, sier Eek Nilsen på generelt grunnlag.

Forsvarsdepartementets beregninger er basert på en godkjent og eksternt kvalitetssikret metode.

– Det vil si at om vi sitter i 2024 og ser tilbake, forventet vi i 2012 at 6,47 var den vekslingskursen vi i gjennomsnitt ville hatt mot amerikanske dollar fra 2012, sier programdirektør i Kampflyprogrammet, generalmajor Morten Klever.

BRAZIL-ECO-DOLLAR-RISE BRAZIL-ECO-DOLLAR-RISE

– RISIKABELT: – Avtaler inngått i fremmed valuta kan være veldig sårbart og risikabelt ettersom valutakurs er en vesentlig risikofaktor, sier valutaanalytiker i Nordea, Ole Håkon Eek Nilsen.

Foto: VANDERLEI ALMEIDA / AFP

– Unngå overraskelser

Ifølge Nordeas valutamegler er det mulig å gardere seg mot store svingninger for å unngå prissjokk og store budsjettoverskridelser.

– Vårt råd er helt klart å gjøre noen sikringer for å unngå fremtidige overraskelser. En løsning er å kjøpe rettigheter til å kjøpe valuta på ulike tidspunkt med tanke på fremtidig levering. Det koster litt ekstra, men da unngår man de største smellene. Alle aktører som gjør innkjøp med lang leveranse bør ta høyde for denne type svingning, forklarer valutamegleren.

Eks-forsvarssjef advarte

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen advarte i september i fjor mot at Forsvaret ikke vil ha råd til å bruke de nye F-35-flyene, med mindre politikerne øker forsvarsbudsjettet.

Canada skal etter planen kjøpe 65 F-35-fly, men landets nye statsminister Justin Trudeau har tidligere sagt at han ønsker å avlyse kontrakten. Det vil i så fall bety økte kostnader for andre land som ønsker å kjøpe det nye amerikanske kampflyet.

Les mer om Kampflyprogrammet her

SISTE NYTT

Siste meldinger