Hopp til innhold

Stadig flere blir smittet av korona - likevel må langt færre på sykehus

Selv om antallet koronasmittede stiger kraftig ser vi ingen eksplosjon i tallet på sykehusinnleggelser. I Trondheim kaller smittevernoverlegen omikron en velsignelse.

Intensiv-avdelingen på Ahus

FÆRRE HAVNER HER: Her på intensivavdelingen på Ahus havner noen av de aller sykeste koronapasientene. Nye tall viser at stadig færre av dem som blir smittet av korona havner her.

Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Tirsdag ble det registrert 15.367 nye koronasmittede personer i Norge. Samme dag var 238 koronapasienter innlagt på norske sykehus. Det er en nedgang på to pasienter fra dagen før.

Selv om det nærmest daglig settes nye smitterekorder går antallet sykehusinnleggelser med covid-19 gradvis nedover.

NRK har sammenlignet tallet på innlagte koronapasienter med de daglige smittetallene, i perioden fra 1. desember til 6. januar

Tallene viser at spriket mellom hvor mange som smittes og andelen som trenger innleggelse øker.

Fordi det ofte tar noen dager før koronasmittede personer blir så syke at de trenger sykehusinnleggelse, har vi lagt på ti dagers forsinkelse på innleggelsestallene i grafen.

17. desember var 383 pasienter lagt inn på sykehus i Norge. Det er det høyeste tallet på innlagte som har blitt registrert under pandemien. En måned senere var det samme tallet bare 240. Samtidig har smitten økt kraftig.

Belaster helsetjenesten mindre

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet, mener tallene viser at omikron ikke belaster helsevesenet like mye som delta.

– Vi ser heldigvis at spriket mellom registrerte smittede og innlagte øker med omikron-varianten, slik vi også har sett i andre land. Det viser at helsetjenesten ikke belastes like mye av omikron-varianten som tidligere virusvarianter ved tilsvarende smittenivåer, sier Nakstad.

Espen Nakstad

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Også andelen som trenger intensivbehandling faller kraftig.

– Kurven viser også at det med omikron-varianten går 7–10 dager fra smittetallene stiger til vi ser en tilsvarende økning i antallet innleggelser. Men denne økningen er nå mindre enn før i mange land, og særlig ser vi at en lavere andel innlagte trenger intensivbehandling, forklarer Nakstad.

Tirsdag lå 74 koronapasienter på norske intensivavdelinger. 49 av dem fikk respiratorbehandling.

– Omikron er en velsignelse

Omikron-varianten har vært dominerende i Norge siden begynnelsen av januar. I forrige uke ble det kjent at Folkehelseinstituttet (FHI) mener at omikron-varianten gir 69 prosent lavere risiko for innleggelse, sammenlignet med deltavarianten.

At omikron gir mindre alvorlig sykdom enn deltavarianten merkes i kommunene. I Trondheim kaller smittevernoverlege Eli-Anne Skaug omikron en velsignelse.

Eli-Anne Skaug

Smittevernoverlege Eli-Anne Skaug i Trondheim kommune.

Foto: Kjersti Havdal / NRK

Til Adresseavisen sier hun at omikronvarianten har større grad av re-smitte enn tidligere varianter og smitter betydelig lettere. Men det bekymrer henne ikke.

– Omikron er en velsignelse som har reddet oss fra delta, som var en hardere variant. De fleste av oss er godt vaksinert. Vi blir generelt ikke veldig syke. Ikke engang eldre i sykehjem opplever smitten særlig kraftigere enn en lett neseforkjølelse, sier hun.

AKTUELT NÅ