Hopp til innhold

– Hver 3. kommune tør ikke få fram sannheten om sykehjem

Mange kommuner spør aldri hva sykehjemsbeboere og deres pårørende mener. – De tør ikke få fram sannheten, mener Forbrukerrådet.

Sykehjem

SPØR IKKE: En av tre kommuner spør aldri beboerne om maten eller hvordan de trives på sykehjemmet. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Forbrukerrådet har undersøkt hvordan norske kommuner sjekker hva sykehjemsbeboerne selv mener om maten og oppholdet.

Bare litt over halvparten av de spurte kommunene oppgir at de jevnlig gjør undersøkelser om hvordan beboerne på sykehjemmene har det. Én av tre kommuner gjør det ikke.

– Tør ikke få fram sannheten

Alle som bor på sykehjem bør få si hva de mener i anonyme brukerundersøkelser, mener Forbrukerrådet.

Randi Flesland

Randi Flesland i Forbrukerrådet mener mange kommuner ikke tør å spørre.

Foto: Tom B. Ingebretgsen / NRK

– Vi er svært kritisk til at én av tre kommuner ikke tør å få fram sannheten om sykehjemmene sine, sier direktør i Forbrukerrådet, Randi Flesland.

Hun sier anonyme undersøkelser er et godt redskap for å avdekke hvordan det står til med de eldre på sykehjem.

– Hvordan skal kommunene kunne finne riktige tiltak når de ikke er interessert i å vite hvordan de eldre har det? spør Flesland.

Sykehjemsmat

Mange kokker som lager sykehjemsmat mener selv at den har lav kvalitet.

Foto: Charlotte Oliversen / NRK

Forbrukerrådet undersøkte tidligere i år hva sykehjemskokkene mente om maten de lager. Halvparten var misfornøyd og mente sykehjemsmaten var for dårlig.

Kvier seg

Flesland understreker at slike anonyme spørreundersøkelser ikke skal erstatte daglige samtaler med brukerne.

– Men beboerne på sykehjem er en sårbar gruppe som kan ha vanskeligheter med å kommunisere sine behov. Noen beboere og pårørende vil også kvie seg for å si ifra om enkelte forhold hvis de ikke kan være anonyme.

– Du kommer derfor ikke utenom anonyme undersøkelser hvis du vil ha et fullstendig bilde av kvaliteten på omsorgen. sier Flesland.

Spurte 204 kommuner

I begynnelsen av juni sendte Forbrukerrådet ut en e-post til 204 norske kommuner og bydeler, blant annet til de fem største kommunene i hvert fylke.

Spørsmål var om de jevnlig utfører bruker- og pårørendeundersøkelser på sykehjemmene, eller andre undersøkelser, for å finne ut hvordan det står til med pasientene.

Av de 97 som svarte var det 63 kommuner, eller to tredeler, som svarte bekreftende på at de gjennomfører slike brukerundersøkelser, mens 34, én av tre, ikke gjorde det.

Bør starte nå

Helge Eide

Helge Eide i KS anbefaler anonyme undersøkelser.

Foto: Johnny Syversen

Flesland oppfordrer alle norske kommuner til å begynne med slike undersøkelser.

Hun får støtte av kommunenes egen interesseorganisasjon, KS.

– Brukerundersøkelser er et viktig redskap for å oppnå bedre tjenester, sier direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide.

Han råder alle kommuner til å gjøre jevnlige brukerundersøkelser av alle tjenester til innbyggerne. Han sier dette er viktig for å kunne kontrollere utviklingen i kvaliteten på tjenestene. KS tilbyr egne maler til slike undersøkelser som kommunene kan bruke, sier han.

Les også:

Lyspunkt

AKTUELT NÅ