Hopp til innhold

Spår lav rente i mange tiår

Ledende økonomer tror renten kommer til å bli lav i mange tiår. I hvert fall til 2040 eller 2050, sier én økonom. I hundre år, sier en annen.

Penger med rentekurve

Renten i Norge har (med unntak av en periode rundt år 2000) gått ned i 30 år. Nå tror flere økonomer den forblir flat i mange tiår.

Foto: Erlend Aas/Kristian Elster / Scanpix/NRK

Sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Bank

Sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Bank på pressemøte etter at hovedstyret i Norges Bank satte ned styringsrenten fra 1 til 0,75 prosent.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Torsdag i forrige uke satte Norges Bank ned styringsrenten til 0,75 prosent. Det er det laveste rentenivået siden Norges Bank ble etablert i 1816.

De fleste bankene fulgte opp kuttene og nå ligger boliglånsrenten på to prosent og oppover.

Flere økonomer NRK har snakket med tror at renten kan bli liggende på det lave nivået i svært lang tid fremover.

  • – Hverken vekstutsiktene eller inflasjonsutsiktene skulle tilsi at det er behov for rentehevninger på flere tiår. Det ser ut til å vare i hvert fall til 2040 eller 2050, sier sjeføkonom Jan Andreassen i Eika-Gruppen.
  • – Det er nå mange argumenter for at rentene internasjonalt kan bli lave i en lang periode, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.
  • – Vi får lavere renter lenger enn man tidligere hadde tenkt, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets.

Renten har falt i 30 år

I Norge har renten falt de siste 30 årene, siden midten av 1980-tallet. Økonomene tror at vi nå opplever en verden som er radikalt forandret fra det vi er vant til.

– Kanskje er den perioden vi har bak oss med høy rente en spesiell periode og at vi nå er inne i en verden med lave renter. Det er en god del gode argumenter for det, sier Erik Bruce.

Det er jo snakk om sekulær stagnasjon og da snakker vi i så fall om et hundreår. Vi får håpe det ikke blir så lang tid, men vi har allerede hatt en bevegelse over de siste 30 årene der rentene bare er blitt lavere og lavere. Vi tror jo at dette bare kommer til å vedvare.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets / NRK

Due-Andreassen i Handelsbanken viser til den tidligere amerikanske finansministeren og nåværende Harvard-professoren Lawrence Summers' teori om «sekulær stagnasjon».

Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Handelsbanken

– Vi har faktisk forholdsvis høy rente i Norge sammenlignet med våre handelspartnere i Europa, Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Handelsbanken

Foto: Paal Audestad

Teorien stammer egentlig fra mellomkrigstiden, men Summers relanserte teorien for to år siden.

Sterkt forenklet viser teorien til en tilstand der det er minimal eller ingen økonomisk vekst i en markedsøkonomi over lang tid, uavhengig av kortsiktige sykliske svingninger.

– Det er jo snakk om sekulær stagnasjon og da snakker vi i så fall om et hundreår. Vi får håpe det ikke blir så lang tid, men vi har allerede hatt en bevegelse over de siste 30 årene der rentene bare er blitt lavere og lavere. Vi tror jo at dette bare kommer til å vedvare, sier Due-Andreassen.

Kan bli som Japan

I Japan har de allerede opplevd flere tiår med slapp vekst, lite nyskapning, null prisstigning, få barnefødsler og ekstremt lave renter.

Vi har eksempler på land med lav rente i 20 år og det er nok den veien vi også går. Både at renten skal ned og at den forblir lav i en generasjon fremover.

Sjeføkonom Jan Andreassen i Eika-Gruppen / NRK
Erik Bruce, sjefsanalytiker i Nordea Markets

Erik Bruce, sjefanalytiker i Nordea Markets.

Foto: Simon Solheim / NRK

Demografisk står Europa nå overfor de samme problemene som Japan allerede har hatt, med en fallende yrkesbefolkning og dermed liten økonomisk vekst.

Sjefanalytiker Erik Bruce påpeker at investorene nå setter pengene på lave renter i flere tiår.

– Det er priset inn ekstremt lave renter i markedene de ti-tjue neste årene, sier han til NRK.

Alle er ikke enige

Internasjonalt er ikke alle enige med de tre norske toppøkonomene.

I forrige uke skrev økonomikommentator i den britiske avisen Telegraph, Ambrose Evans-Pritchard, at verdensøkonomien er ved et vendepunkt.

I sin kommentar skrev han at ettersom det blir mindre tilgang på billig arbeidskraft og folk sparer mindre, vil det føre til at renter vil gå tilbake til sitt historiske nivå på 2,5-3 prosent eller enda høyere.

AKTUELT NÅ