Spanjoler klager inn Norge til Den europeiske sosialkomité

Norske myndigheter har avvist kravet om pensjonsutbetalinger fra tidligere spanske sjøfolk om bord på norske skip. Nå klager de Norge inn til Den europeiske sosialkomité for brudd på Sosialpakten.

Spanske sjøfolk får ikke pensjon

FÅR IKKE PENSJON: I november møtte NRK Juan Manuel Lores, Manuel Otero, Manuel Rama Mayo, Alberto Paz Vinas og Juana Garcia Minino i Barcelona. De krever pensjoner utbetalt fra Norge etter å ha jobbet store deler av sitt yrkesliv på norske skip.

Foto: Oda Marie Midbøe / NRK

I februar ga Arbeids- og sosialdepartementet et blankt avslag til 211 spanske sjøfolk som krever å få pensjonspenger av Norge.

Advokat Øivind Østberg

KLAGER TIL EUROPARÅDET: Advokat Øivind Østberg mener Norge bryter reglene når de ikke betaler pensjon til spanske sjøfolk.

Foto: Privat

Spanjolene jobbet på norske skip og betalte skatt til Norge. Før Norge ble medlem av EØS-avtalen i 1994, hadde ikke de rett til å være en del av folketrygden. Derfor har de heller ikke automatisk krav på pensjonspenger.

– Vi mener det er et brudd fra norsk side på Den europeiske sosialpakt, sier advokat Øivind Østberg.

Mener Norge har brutt Sosialpakten

I et ni siders langt dokument har Østberg på vegne av sjøfolkene klagd inn Norge til Den europeiske sosialkomité. Dette er et overvåkningsorgan for Den europeiske sosialpakt i Europarådet.

Fellesforbundet for sjøfolk representerer sjøfolkene som klagende part.

De mener Norge brøt Sosialpakten da spanjoler ble nektet å ta del i folketrygden og Pensjonstrygden for sjømenn.

– Norge er folkerettslig forpliktet av Sosialpakten. Den har Norge vært en del av i alle år. Det er nok så pinlig for Norge å få konstatert at man bryter en helt grunnleggende bestemmelse i dette regelverket, sier Østberg.

Sosialpakten ble inngått i 1961. Østberg mener avslaget fra Arbeids- og sosialdepartementet var utilfredsstillende, spesielt siden det ikke kommenterte dette regelverket.

Lik rett på trygd

I Sosialpakten står det blant annet at alle arbeidere skal ha lik rett på trygd, og at statene skal arbeide for bilaterale avtaler. Sjøfolkene har i flere år jobbet for at en slik avtale skal bli inngått mellom Norge og Spania.

– Staten har sagt hele tiden at det er for vanskelig å gå inn for bilaterale avtaler, men det er jo det de har forpliktet seg til. Det er nok så selvmotsigende, sier Østberg.

Etter avslaget fra Arbeids- og sosialdepartementet, saksøkte også 210 av sjømennene den norske stat. Staten har fått tilsvarsfrist til 23. mars.

Selv om Norge ikke er pliktig til å følge avgjørelser tatt av Den europeiske komité, mener Østberg det vil bli et viktig rettslig argument om de får medhold.

SISTE NYTT

Siste meldinger