SP: – Matjord er en nasjonal ressurs

– Utnyttelsen av matjorda er et for viktig spørsmål til å overlates til lokalpolitikere, sier Senterpartiets Ola Borten Moe. Han vil gi matjorda et nasjonalt vern.

Utbygging Tiller

Utbygging av jordbruksarealer må underlegges nasjonal styring, mener Senterpartiets Ola Borten Moe

Foto: Stein Lorentzen / NRK Trøndelag

Valglogo

– Matjorda i Norge er en begrenset ressurs, det er bare 3 prosent av Norge som er matjord. Derfor er vi nødt til å ta vare på denne jorda for fremtidige generasjoner, sier Ola Borten Moe. Vi blir flere mennesker her i landet, flere som skal ha mat og kommende generasjoner bør ha muligheten til å brødfø seg selv. Det å ta vare på dyrket jord er en av de aller viktigste sakene for framtiden.

Senterpartiet ønsker å halvere utbyggingstakten på matjord til 3000 dekar i året. Partiet vil også jobbe for å øke arealet dyrkbar mark på egnede steder.

Lokalt selvstyre må vike

– Lokalt selvstyre er viktig når det gjelder å forvalte lokale ressurser, matjord er en nasjonal ressurs på lik linje med energi og olje og må forvaltes nasjonalt, mener Borten Moe.

– Når man bygger ned store deler av Jæren er ikke dette bare et lokalt spørsmål, det er en skal som angår hele Norge. Da er det rimelig at det er nasjonale politikere som skal ha en mening om dette.

Les mer: Millionkrig om matjorda presser bøndene

Jæren presset: Nå øker presset på matjorda på Jæren

– Lokalpolitikere kjenner kommunen best

– Jeg har ikke møtt en eneste lokalpolitiker som har som mål å bygge ned mest mulig matjord, sier Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Hun har tiltro til at lokalpolitikerne kjenner kommunen sin best. Hun tror ikke byråkrater i Oslo er bedre egnet til å avgjøre lokale saker. – Alle lokalpolitikere jeg treffer er opptatt av å verne matjord, på grunn av den viktige debatten vi har gående, sier Listhaug.

Se debatten i Politisk Kvarter:

Debatt i politisk kvarter om lokalbestemmelsesrett i jordvernsaker

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) møtte Senterpartiets Ola Borten Moe til debatt i Politisk Kvarter

Fornuftige utbyggingsprosjekter

Listhaug mener det er fornuftige prosjekter som gjør at matjord utbygges.

– Ved byggingen av E18 gjennom Vestfold gikk det med mye matjord, men jeg tror ikke det finnes en sjel som mener dette var ufornuftig. Det redder mange liv, det sørger for at vi kommer oss raskere fram og det gjør hverdagen enklere for folk flest.

Bygging av boliger er også nødvendig i områder der befolkningen øker raskt.

– Bygg heller i marka enn på matjord

Utbyggingstakten vil øke

Ola Borten Moe tror utbyggingstakten nå vil øke når Listhaug signaliserer at regjeringen vil overlate beslutninger om nedbygging av matjord til lokalpolitikere. Utbyggere og lokalpolitikere vil merke seg at regjeringen ikke vil gripe inn i jordvernspørsmål, og vil det vil føre til at slike prosjekter vil øke i antall.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug sier ar at nedbyggingen av jordbruksarealer har vært mindre de to siste åra enn da Senterpartiet satt i regjering.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger