Sp vil senke avgiftene med 3,7 milliarder kroner

Senterpartiet vil senke avgiftene med 3,7 milliarder kroner og øke skattene med cirka samme sum i sitt alternative budsjett. – Vi må ha en helt annen debatt om avgifter fremover, sier Trygve Slagsvold Vedum

Senterpartiet vil senke avgiftene med 3,4 milliarder kroner og øke skattene med cirka samme sum i sitt alternative budsjett. – Vi må ha en helt annen debatt om avgifter fremover, sier Slagsvold Vedum

Senterpartiet vil senke avgiftene med 3,7 milliarder kroner.

– Vi er opptatt av at folk som har vanlige og små inntekter skal komme bedre ut av skatte- og avgiftssystemet. Dagens regjering har innført skattekutt for dem som har mest penger og økt avgiftene for de mange. Det rammer veldig skjevt, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i Politisk kvarter på NRK tirsdag.

Partiet legger tirsdag frem sitt alternative budsjett. Der gjør Sp det klart at de ønsker en «helt annen debatt» om avgifter i tiden fremover.

– Når de som i utgangspunktet har dårligst råd rammes av avgifts- og skattepolitikken, så er vi imot det, sier Vedum og legger til:

– Det er en grunnleggende usosial profil.

Samtidig som Sp sier at de ønsker å redusere avgiftene med totalt 3,7 milliarder kroner, kommer det også fram av deres alternative budsjett at de ønsker å øke alkohol- og tobakkavgiftene med omlag en halv milliard kroner samlet.

Men denne summen inngår altså i Sps regnestykke, som totalt skal gi 3,7 milliarder i skattelette.

– Må realitetsorientere seg

I Politisk kvarter møtte Sp-lederen Frp-politiker Bård Hoksrud til debatt. Der sa Hoksrud at Frp er enig i kutt i avgifter og skatter, og ba heller Vedum om å revurdere hvilke partier han ønsker å samarbeide med.

– Vedum må realitetsorientere seg. Han ønsker å samarbeide med SV og Arbeiderpartiet. SV foreslo i går å øke drivstoffavgiften. Dette er de han skal samarbeide med. Han burde faktisk gått til Frp som er enig med ham i at vi bør redusere blant annet drivstoffavgiften, sa Hoksrud.

På rødgrønn side har nå de fleste partiene lagt fram sine budsjettalternativ. Rødt øker skatter og avgifter med rundt 40 milliarder kroner, SV med rundt 23 milliarder og Arbeiderpartiet vil ta inn i underkant av 10 milliarder mer fra folk og næringsliv. Senterpartiet verken øker eller reduserer samlet sett.

– Hva syns du om disse forslagene om å øke skatter og avgifter, Slagsvold Vedum?

– Vi har et annet skatte- og avgiftsopplegg enn de andre partiene også på rødgrønn side. Vi er det eneste partiet som vil sette avgiftene ned, og det er fordi vi er opptatt av utjevning mellom folk og sosiale forskjeller, sier Sp-lederen.

– Så viste vi da vi satt i regjering sist at vi klarte å få med SV og Ap på et lavere avgiftsnivå.

Senterpartiet vil senke avgiftene med 3,4 milliarder kroner og øke skattene med cirka samme sum i sitt alternative budsjett. – Vi må ha en helt annen debatt om avgifter fremover, sier Slagsvold Vedum

– Vedum burde faktisk gått til Frp som er enig med ham i at vi bør redusere blant annet drivstoffavgiften, sier Hoksrud.

– Avgiftene økt med 6,3 milliarder kroner

Den sittende regjeringen har økt avgiftene med rundt 6,3 milliarder kroner siden den tiltrådte i 2013, og Vedum mener derfor at Frp kun har hatt «mye store ord» når det gjelder avgiftskutt.

– Når det kommer til stykket er det 6,3 milliarder kroner mer i avgifter nå enn det var under den rødgrønne regjeringen. Avgiftene har aldri vært høyere og det er det store problemet, sier han.

Ifølge Hoksrud tar denne regjeringen inn rundt 60 milliarder kroner mindre i bilrelaterte avgifter enn den forrige regjeringen.

– Vi har sørget for at når man kjøper ny bil, så er gjennomsnittet nå cirka 50.000 kroner mindre for hver ny bil – og dere tok inn nesten 60 milliarder kroner mer i bilrelaterte avgifter enn denne regjeringen gjør, sa han.

Mer til beredskap

Men selv om Senterpartiet vil senke flere avgifter, sier de også at de blant annet vil øke formuesskatten. Men ifølge Vedum vil ingen som tjener under 750.000 kroner få økt skatt med Sps opplegg.

Samtidig bruker partiet mer penger på beredskap, og bevilger en halv milliard mer enn regjeringen til politiet og et tilsvarende beløp til lokalsykehus, ambulansetjeneste og fødetilbud i distriktene.

I en tidligere versjon av denne saken var ikke Sps avgiftsøkning på tobakk- og alkohol nevnt. Dette ble lagt inn da NRK ble gjort kjent med økningen da budsjettet ble lagt fram i sin helhet.

De bruker også 750 millioner kroner mer på Hæren og 250 millioner mer på Heimevernet.

Senterpartiet ønsker også å bruke flere milliarder kroner på å stryke økonomien i kommuner og fylkeskommuner.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger