Hopp til innhold

Sp-toppen slår tilbake etter intern kritikk: – Vi er uenige

Per Olaf Lundteigens krav om makspris er for lengst parkert i partiet, fastslår Sp-topp Marit Arnstad. Nå forklarer hun hvordan Senterpartiet skal sikre større nasjonal kontroll med kraftmarkedet.

Muntlig spørretime på Stortinget

UENIG: Parlamentarisk leder Marit Arnstad sier det er uaktuelt å gå inn for makspris på strøm.

Foto: Javad Parsa / NTB

– Per Olaf Lundteigens oppskrift har vært å være kritisk til alle regjeringssamarbeid som Sp har vært en del av, helt siden vi begge kom inn på Stortinget i 1993.

Med det slår partiets parlamentariske leder kraftig tilbake mot Sp-veteran Per Olaf Lundteigen, som til NRK sa at velgerne nå har mistet tilliten til at regjeringen skal klare å løse strømpriskrisen.

I dette intervjuet forteller Marit Arnstad hvordan Senterpartiet skal vinne fram i regjeringen med tiltak som trekker strømpolitikken i «nasjonal retning» og reduserer prissmitten fra Europa.

Men for å komme ett skritt fram, er hun beredt til å ta ett steg tilbake. Omveien om enda et regjeringsoppnevnt utvalg er ifølge Sp-toppen helt nødvendig.

Hun vil ha tydelige systemendringer og sammenligner utvalgets arbeid med husbygging.

– Men du bør jo ha noen tegninger på det før du går i gang. Vi må være helt sikre på hvordan disse tiltakene fungerer i praksis, sier Sp-topp Marit Arnstad.

Finansdebatt

PLAN: Sps parlamentariske leder Marit Arnstad, her sammen med partileder Trygve Slagsvold Vedum, ber om å bli trodd på at strømpriskrisen skal kunne løses med Sp ved roret.

Foto: Terje Pedersen / NTB

– Husbygging krever tegninger

Etter uker med spekulasjoner la regjeringen i går fram nye tiltak for å få bukt med skyhøye strømpriser.

Grepet som Arnstad trekker fram, er det samme som ble latterliggjort av opposisjonen: Et ekspertutvalg, som skal se på hvordan strømprisene blir til.

– Nå skal vi se på ulike systemendringer som kan påvirke prisfastsettelsen over tid, sa finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum på onsdagens pressekonferanse.

Men reaksjonene tyder på at regjeringens pakke heller vil roe gemyttene i egne rekker. Nye diskusjoner blir det når Vedum møter Lundteigen på årsmøtet til Buskerud Sp fredag.

– Vi trenger ikke flere utvalg. Alle steiner er snudd. Det er handling som mangler, sa Lundteigen til NRK torsdag morgen.

– Jeg mener at utvalget gjør det Per Olaf Lundteigen ber om, repliserer Arnstad.

– Og det kanskje aller viktigste er at vi ser noen store endringer i EUs egen energipolitikk. Vi ser konturene av EU-land som tenker nasjonal energipolitikk på en ny måte, fortsetter hun.

I et intervju med NRK i romjula åpnet Arnstad for en toprismodell, hvor utenlandskablene blir et eget prisområde. Nå slår hun fast at dette blir et sentralt tema for det nye utvalget, i tillegg til to andre konkrete forhold:

  • Utrede et eget prisområde rundt kablene.
  • Se på muligheten for redusert eksport når du kommer under median fylling på magasinene.
  • Et tredje spørsmål om Norge kan ta strøm bort fra spotmarkedet, vekk fra børsen, og tilby den til lavere og mer forutsigbare priser.
Per Olaf Lundteigen, Senterpartiet.

KRITISK: Sp-veteranen Per Olaf Lundteigen mener folk har mistet tilliten til at regjeringen skal klare å løse strømpriskrisen.

Foto: Trond Stenersen

– Har man ikke fått svar på dette før, at det ikke er mulig å bruke prishensyn som grunn for å redusere eksporten?

– Nei, det mener jeg at ikke vi har. Selv om Kjetil Lund sier én ting, sier samtidig Finn Arnesen noe annet når det gjelder muligheten for å gjøre ting innenfor handlingsrommet for EØS.

I august uttalte NVE-sjef Kjetil Lund at EØS-avtalen åpner for eksportrestriksjoner når relevante hensyn tilsier det.

– Etter vårt syn er forsyningssikkerhet et slikt relevant hensyn, mens beskyttelse mot høye priser ikke er det, sier la han til overfor NTB.

Samtidig har ikke EØS-ekspert Finn Arnesen ved Universitetet i Oslo lukket døren for at det kan være mulig å etablere en toprismodell, der utenlandskablene utgjør et eget prisområde, uten å komme i konflikt med EØS-avtalen.

Les også: Slik vil Sp-toppen løse strømkrisen

Strøm, strømpriser, kraft, elektrisitet
Strøm, strømpriser, kraft, elektrisitet

– Ikke feilet

Denne uken har både Lundteigen og Indre Østfold-ordfører Saxe Frøshaug krevd sterkere lut i kampen mot dyr strøm. Frøshaug, som også leder Sps ordførernettverk, mener smertegrensen går på 60 øre per kilowattime. Lundteigen mener 70 øre må være makspris.

– Når det gjelder makspris, er jeg reelt sett uenig med Frøshaug og Lundteigen. Sps stortingsgruppe har et vedtak på at vi ikke går inn for makspris. Grunnen er at vi mener at makspris ikke vil oppmuntre til energieffektivisering, sier Arnstad.

– Lundteigen sier Sp har feilet i forhold til det man gikk til valget på?

– Det er jeg helt uenig i.

– Hvorfor?

– Vi står fortsatt for at det skal være økt nasjonal kontroll over kraften. Vi står fortsatt for at vi mener det skal være rimeligere strømpriser i Norge enn i landene rundt oss. Det store spørsmålet er jo letingen etter de virkemidlene som faktisk kan bidra til å oppnå det.

– Men har dere levert på disse punktene så langt?

– Vi har hatt lange diskusjoner om det, og jeg synes vi nå er vi kommet i det gjenget du må være i. Nemlig å få det ekspertutvalget som skal gjennomgå akkurat de punktene som mange av oss har vært opptatt av.

Les også: Sp-grasrotas smertegrense: Strømpris på 60 øre

Statsministeren leder møte i regjeringens kontaktutvalg med partene i næringslivet
Statsministeren leder møte i regjeringens kontaktutvalg med partene i næringslivet

Forsvarer samarbeidet

Mens Lundteigen mener Sp klart og tydelig må utfordre Arbeiderpartiet for å få alburom til å utfordre EØS-regelverket, tar Arnstad samarbeidet i forsvar:

– Hvis vi hadde sittet i opposisjon, hadde det ikke vært flertall for en rekke av de tingene vi ville ønsket, sier hun – og trekker fram to eksempler:

– Uten Sp i regjering ville ikke Buskerud igjen blitt eget fylke og vi ville ha hatt et mye dårligere jordbruksoppgjør, for å nevne noe.

– Målingene er jo som de er. Viser ikke det at Lundteigen har rett når han sier at folk har mistet tilliten til regjeringens evne til å håndtere strømpriskrisen?

– Nei, jeg mener at målingene gjenspeiler at Norge er i en veldig krevende situasjon. Og at det er frustrasjon knyttet til prisstigning, strømpriser og renteøkninger, det har jeg forståelse for. Det er knyttet til strømsituasjonen, men ikke bare strømsituasjonen.

– Kan du garantere at dere vil oppfylle Hurdalsplattformen – at Norge skal ha forutsigbar stabile og lavere strømpriser enn i dag, og man skal ha konkurransedyktige priser målt mot Sverige, Tyskland og andre?

– Ja, det er definitivt det målet vi i Sp arbeider for. Selvsagt. Men det tar litt lengre tid, og det tror jeg også frustrerer mange.

Les også: Strømstøtte ut 2024 – mer hjelp om sommeren

Regjeringen holder pressekonferanse om strømtiltak
Regjeringen holder pressekonferanse om strømtiltak

AKTUELT NÅ