SP og SV krever nasjonal kontroll med sykehusenes datasystemer

SV og SP krever at all outsourcing av viktige datasystemer i sykehusene stanses. Partiene forventer at helseminister Bent Høie (H) signaliserer at all sentral IT-infrastruktur i helsesektoren skal være underlagt nasjonal kontroll.

Kollage av sykehus i Helse Sør-Øst

IKT-SIKKERHET IKKE I FOKUS: Flere granskninger har vist at Helse Sør-Øst ikke har tatt IKT-sikkerhet på alvor. Sykehusene har fått 7,2 millioner i bot for brudd på loven. Den siste tiden er foretaket dessuten rammet av et stor hackerangrep

Nå trenger vi et skifte. Trygghet for pasientene og investering i mer moderne IKT må prioriteres høyere. Bent Høie må kreve at outsourcingen av IT stanses, ikke bare i Helse Sør-Øst, men i hele helsesektoren, sier SVs helsepolitiske talsperson Nicholas Wilkinson.

Wilkinson mener hacker-angrepet mot Helse Sør-Øst viser hvor viktig det er ha fokus på IKT-sikkerhet.

Politisk godkjenning av massiv privatisering som vi har sett i Helse Sør-Øst truer helsevesenet, sier Wilkinson.

Nicholas Wilkinson

TRUER HELSEVESENET: SVs helsepolitiske talsperson Nicholas Wilkinson mener den massive outsourcingen av IKT truer helsevesenet. Han krever at helseministeren stanser outourcingen i Hlese Sør-Øst

Foto: Martin G Larsen

Foreløpig har Helse Sør-Øst lagt fullstendig lokk på hackerangrepet som har rammet landets største helseforetak.

Les alt om hackerangrepet her.

Helseminister Bent Høie (H) vil forklare seg om IT-svikten i Helse Sør-Øst i Stortinget tirsdag, etter at SV og Senterpartiet har bedt ham gi en fullstendig gjennomgang av status.

Både SP og SV forventer at Høie krever at outsorcingen av kritisk infrastrukrturen i Helse Sør - Øst stanses fullstendig og at pasientsikkerhet må trygges.

Helseminister Bent Høie vil ikke avsløre hva han kommer til å si i Stortinget.

Må ta regi

Etter NRKs avsløringer om at over 100 IT-arbeidere i Bulgaria og i Asia i mange måneder hadde tilgang til sensitive pasientjournaler til 2,8 millioner nordmenn ble outsourcingen lagt på is og det er uklart hva som skjer.

Bent Høie på valgvaken

BEDT OM Å REDEGJØRE:Helseminister Bent Høie (H) må redegjøre for manglene ved IKT- sikkerheten til Helse Sør-Øst i Stortinget tirsdag

Foto: NRK

Høie har siden flere ganger siden avsløringen forklart seg for Stortinget, uten å ha gitt svar på hvordan den omfattende IT-svikten kan ha skjedd.

Nå håper Stortinget på bedre svar.

Både PWCs granskning og NRKs reportasjer viser at ingen vet om tilgangene er misbrukt og om pasientdata er på avveie.

Senterpartiets helsepolitiske talsperson mener at Høie må ta regi over utviklingen i helseforetakene.

– Vi forventer at Høie tar ansvar for den alvorlige situasjonen som er oppstått og at han innfører troverdige tiltak som sikrer forsvarlig IKT-struktur og pasientsikkerhet. Dette rokker ved tilliten til helsesystemet, sier Senterpartiets Kjersti Toppe.

Kjersti Toppe

IKT UNDER SIKKERHETSLOVEN: SPs Kjersti Toppe mener all sentral IKT infrastruktur må legges under sikkerhetsloven

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Omfattende svikt

IT-svikten i Helse Sør-Øst har gradvis vist seg enda mer omfattende. I høst ble det kjent at IT-arbeidere i Israel har hatt tilgang til sensitiv pasientdata og at disse tilgangene i det stille er lukket. Også denne outsourcingen hadde ikke blitt risikovurdert på forhånd, slik det heller ikke hadde vært tilfelle med de omfattende tilgangene som IT-arbeideren i selskapet DXC hadde.

Les også: Høie frifinner seg i HSØ-saken

I høst innrømmet Høie at man ikke hadde kontroll på IKT-sikkerheten i landets største helseforetak, og på hvilke eksterne selskaper som har tilganger til sensitive pasientdata og fra hvilke land.

Må underlegges sikkerhetsloven

SP og SV mener at det trengs strengere lovregulering av helseforetakene for å sikre nasjonal kontroll over pasientdata.

– SV vil at fellesskapet skal eie og drive grunnsystemene våre så helsevesenet er trygt. Vi skal samarbeide med private, men selve grunnmuren i helsevesenet må vi eie og drive selv, påpeker Wilkinson.

Både SV og SP mener at de mest sentrale delen av IT-systemene til helsesektoren må underlegges sikkerhetsloven.

– IKT infrastruktur må defineres som en grunnleggende nasjonalt sikkerhetsanliggende og det må legges inn under sikkerhetsloven, sier Toppe

Les også: Millionbøter etter outsourcing


Les også: Høie kan ikke love at journalskandalen er over

Les også: Mener Helse Sør-Øst- sjef må gå

Les også: Høie må forklare hva han visste

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger