Sp og SV anklager Høie for å ikke bry seg om pasientreiser

Et flertall på Stortinget vedtok torsdag en full gjennomgang av regelverket rundt transport av pasienter til og fra norske sykehus. Opposisjonen mener helseminister Bent Høie (H) ikke har skjønt omfanget av problemet.

Helseminister Bent Høie (Høyre)

SKAL EVALUERE: Helseminister Bent Høie mener det viktigste forbedringspotensialet når det gjelder pasienttransport, ligger i helseforetakenes avaler med transportselskapene. Samtidig lover han å gjennomføre en full gjennomgang av dagens ordning, slik Stortinget vedtok torsdag.

Foto: Siri Vålberg Saugestad / NRK

NRK har den siste tiden omtalt omfattende problemer med dagens ordning med pasientreiser, som har ført til gjentatte «bomturer» og lang ventetid for svært syke kreftpasienter.

Søndag kunne NRK fortelle om 83 år gamle Bjørg Elinore. Hun ble funnet død av sønnen i en bekk, etter å ha blitt satt av feil sted av pasienttaxien på Eidsvoll i 2014.

I dag vedtok Stortinget en innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om en fullstendig gjennomgang av pasienttransportordningen.

Fra Stortingets talerstol sa Arbeiderpartiets Siv Henriette Jacobsen at det i arbeidet med innstillingen har kommet frem flere hjerteskjærende historier, «som er til å gråte av».

– I altfor mange tilfeller svikter rutinene også utover selve pasientreisen, slik at pårørende og institusjon ikke blir varslet når pasienten sendes hjem, gjerne tynnkledd, forvirret og på rare tider av døgnet, i tillegg til å være syk.

– Gjør vondt langt inn hjertet

Formålet med forslaget som ble vedtatt torsdag er å sikre forsvarlig drosjetransport for pasienter i regi av helseføretakene.

SVs stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson

SVs stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson.

Foto: Siri Vålberg Saugestad / NRK

I innstillingen heter det at Stortinget ber regjeringen foreta en bred gjennomgang av regelverket, for å se om det er mulig å forenkle og forbedre ordningen. I tillegg heter det at dagens ordning må evalueres, både av regjeringen og de regionale helseforetakene.

Nicholas Wilkinson, som sitter i helse- og sosialkomiteen for SV. Han mener saken om 83 år gamle Bjørg «gjør vondt langt inn i hjertet».

– At en gammel dame ikke engang kommer seg trygt hjem fra sykehuset, viser hvor viktig det er at hele pasientreisesystemet gjennomgås.

Wilkinson går langt i å love at situasjonen på sikt skal bli bedre for pasientene.

– Det skal det gjøre, og om det ikke gjør det, kommer vi til å jakte på regjeringen inne i stortingssalen og rydde opp. Det kan ikke være slik det har vært til nå.

Høie: – Sykehusene må rydde opp

NRK har vært i kontakt med flere pasienter som har så lav tillit til dagens ordning, at de dropper å bruke den, og i stedet blir kjørt til og fra sykehus av pårørende.

Senterpartiets Kjersti Toppe

Senterpartiets Kjersti Toppe.

Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

Helseminister Bent Høie (H) beskriver situasjonen som «uakseptabel». Han sier samtidig at det viktigste er å prøve å forbedre ordningen kontinuerlig, i forbindelse med at helseforetakene inngår nye anbud med transportselskapene.

– Sykehusene må følge opp dem de har kontakt med og rydde opp, og det tror jeg de er i gang med.

– Men det er også andre områder som kan forbedres nå. Stortinget har bedt om en bredere gjennomgang, og den kommer vi selvfølgelig til å gjennomføre.

– I tillegg har man en del enkeltsaker der man ikke har tatt gode nok individuelle hensyn. Derfor er det behov for å høre på tilbakemeldingene fra brukerne, og rette det opp.

Tom Erik Strand viser bekken hvor han fant moren død en novemberkveld i 2014.

Om lag 100 meter fra leiligheten til moren, fant Tom Erik Strand henne død. Taxisjåføren hadde satt henne av på feil sted etter behandling på Ahus.

– Total ansvarsfraskrivelse

Flere av opposisjonspartiene reagerte torsdag på det de oppfatter fra manglende engasjement for saken fra helseminister Bent Høie (H). Wilkinson i SV mener det også er feil av statsråden å si at det er opp til helseforetakene å rydde opp selv.

– Det er en total ansvarsfraskrivelse. Det er helseministeren som er ansvarlig i Norge. Vi tar ansvar fra Stortinget for å rydde opp, slik at gamle mennesker ikke må stå i to timer utenfor legevakten for å vente på taxi.

Senterpartiets Kjersti Toppe, som er en av forslagsstillerne, utfordret torsdag helseminister Bent Høie på det hun oppfatter som manglende interesse fra statsrådens side.

– Jeg tror ikke han skjønner rekkevidden av dette, men nå har Stortinget forstått det og tatt ansvar, slik at det blir en full gjennomgang. Dette er ikke noe norske pasienter skal oppleve, sier Toppe.

OUS: – En liten andel har gått galt

Bjørn Erikstein, administrerende direktør i Oslo universitetssykehus (OUS), sier han skjønner at Stortinget nå vil gjennomgå dagens ordning.

Bjørn Erikstein, administrerende direktør ved OUS

Bjørn Erikstein, administrerende direktør i OUS.

Foto: Helge Tvedten / NRK

– Det har jo dessverre vært mange hendelser i vår region, men også i andre deler av landet, spesielt knyttet opp til transport med drosjer.

Erikstein påpeker at dagens ordning kom for om lag ti år siden, og mener det derfor er naturlig at den gås etter i sømmene nå.

– Det er mange pasienttransporter hos oss, jeg tror vi formidler 700.000 i året, så er det en liten andel hvor det har gått litt galt. Det har gått ekstra galt i vinter, og det beklager vi veldig.

– Må følge reglene

Oslo universietssykehus sa nylig til NRK at de vurdere å overta transporten av de aller sykeste pasientene selv, heller enn å overlate dette til drosjeselskapene.

Dette alternativet er imidlertid ikke nevnt eksplisitt i innstillingen som ble vedtatt på Stortinget torsdag.

Per i dag setter Samferdselsloven klare begrensninger for hvem som kan drive transportvirksomhet (se faktaboks). Reglene medfører at det som regel er drosjenæringen som får slike løyver fra kommunen.

Kjersti Toppe sier evalueringen som nå er vedtatt, også kan vurdere om sykehusene kan få ansvaret for pasienttransport selv.

– Samtidig er det slik at det fortsatt kommer til å bli anbud i en del runder til. Da er det også viktig at anbudene er slik at ikke helseforetakene blir beskyldt for sosial dumping, og at taxisjåfører vegrer seg for å gjøre jobben, sier Toppe.

På spørsmål om det er aktuelt å ta kontakt med Samferdselsdepartementet for å få til en lovendring som gjør at sykehusene kan sørge for transport selv, er statsråd Bent Høie tilbakeholden.

– Samferdselsdepartementet gjør en egen gjennomgang av hele taxinæringen, og det er et regelverk helseforetakene må forholde seg til, uansett hvordan det regelverket blir i fremtiden, sier Høie.

Bil for pasienttransport

VIL KJØRE SELV: Pasientreisekontoret i Oslo og Akershus ønsker å sette inn åtte til ti biler for å frakte de sykeste pasientene selv.

Foto: OUS

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger