Sp går imot sin egen minister

Senterpartiets stortingsgruppe går mot sin egen olje- og energiminister Terje Riis Johansen og sier nei til sjøkabel under Hjørundfjorden.

Hjørundfjorden

Idylliske Hjørundfjorden i Møre og Romsdal.

Foto: Jens Kåre Blakstad

Forslaget om å strekke en stor kraftledning over Hjørundfjorden og Storfjorden på Sunnmøre, innseilingen til Geirangerfjorden, ble møtt med kraftige lokale protester selv om det ikke fikk like mye oppmerksomhet som Hardangermastene.

Riis Johansen beordret derfor i begynnelsen av november Statnett om å søke konsesjon for en sjøkabel istedenfor å bygge store kraftmaster.

Nå skriver VG at ministerens egen stortingsgruppe går imot sjøkabel.

Stortingsgruppa fattet nemlig før jul et vedtak om at kraftlinjen skal stå ferdig i 2015. På grunn av forsinkelsene som vil oppstå med utredning av sjøkabelalternativet og deretter en eventuell bygging av dette alternativet, har stortingsgruppa i praksis sagt nei til sjøkabel, da dette alternativet neppe kan være klar til 2015.

Stortingsrepresentant Ola Borten Moe innrømmer at dette vedtaket går tvert imot partiets egen olje- og energiminister og det synet han forfekter.

– Vår energiminister må følge regjeringens egen politikk. Men partiet sier klart og tydelig at tidsperspektivet nå er uhyre viktig, mener Borten Moe.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger