Søreide om stortingsvedtak: - Kun Østerrike har denne loven

Regjeringen skal utrede om krigsfangers rettigheter skal lovfestes, men forsvarsministeren mener det er viktigst å jobbe for en internasjonal praksis.

Ine Eriksen Søreide

FLERE VERKTØY: Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide sier norske soldater på utenlandsoppdrag allerede i dag har flere verktøy og regelverk som forteller dem hvordan de skal behandle personer i fangenskap.

Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Det ble som ventet flertall da Stortinget behandlet forslaget fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) i ettermiddag.

Partiet foreslo å utrede en lov som sikrer at personer som tas til fange av norske soldater får ivaretatt rettighetene sine.

– Har allerede gode verktøy

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) sa under behandlingen i Stortinget at Regjeringen allerede er i gang med dette arbeidet.

– Norge har inngått en bilateral avtale med Afghanistan om oppfølging av overleverte personer, sier Søreide.

Hun understreket også at norske soldater allerede i dag er omfattet av Genèvekonvensjonen og Folkeretten.

I tillegg har Forsvarsdepartementet utarbeidet en manual for hvordan norske styrker skal forholde seg til folkeretten.

– Vi har gått over fra å presentere soldatene for et omfattende regelverk som kan være vanskelig å ta innover seg til en praktisk beskrivelse av hva man kan og ikke kan gjøre. Den er et veldig godt verktøy.

– Kun lovfestet i Østerrike

Rasmus Hansson i MDG ville vite om Søreide mente manualene er gode nok, eller om hun ser behovet for å utrede en egen lovhjemmel i tillegg.

– Vi skal ha nøkterne forventninger til hva nasjonal lovgivning kan bidra til, men det er likevel et arbeid som er viktig å fortsette, sier Søreide.

Ifølge Søreide er det i dag bare Østerrike som har slike lovhjemler MDG etterlyser, og hun mener nasjonale lover har sin klare begrensninger i internasjonale oppdrag.

– Derfor er det viktigste sporet å få flere land til å enes om endringer som får betydning for alle lands soldater, mener forsvarsministeren.

– Tvilende til norsk lov i lovløst land

Journalist og Afghanistan-kjenner Anders Sømme Hammer sier rettsvernet i Afghanistan er svært svakt, og at det er dokumentert en rekke tilfeller av mishandling og tortur av fanger i varetekt hos afghansk politi, sikkerhetsstyrker og etterretning. Også i hendene på amerikanske og andre internasjonale styrker har det skjedd overgrep.

– Spørsmålet er hvordan man skal vedta en lov i Norge som skal være gjeldende i et nærmest lovløst land. Det er utrolig vanskelig, sier Hammer til NRK.

– I Afghanistan forholder man seg til en annen ide om hvordan en stat skal fungere og man følger heller ikke Genèvekonvensjonen slik norske soldater er pålagt.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen vil ikke kommentere dagens stortingsvedtak overfor NRK.

– Forsvaret forholder seg til de lover som Stortinget vedtar, sier Bruun-Hansen.

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen har derimot ikke tro på at en lov er veien å gå.

– Enten vil vi med en slik lov avskjære oss selv fra å delta i internasjonale militæroperasjoner, eller vi kan akseptere at verden er et ufullkomment sted og delta hvis vi mener det er det minste av flere onder, sier Diesen.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger