Sommel kan hindre voldserstatning

Sommel i politiet øker risikoen for at voldsofre ikke får erstatning. Fire av ti voldssaker blir ikke ferdig etterforsket innen fristen. Det kan føre til at bevis blir borte og at sakene ikke kommer opp for retten.

Voldsoffer
Foto: Scanpix / Scanpix

Lang saksbehandlingstid kan føre til at folk som har blitt utsatt for vold mister retten til erstatning, ifølge Landsforeningen for Voldsofre.

Margit Lømo

- Problemet er at vitner ikke blir avhørt, sier leder Margit Lømo i Landsforeningen for Voldsofre.

Foto: Sindre Løkstad / NRK

- Problemet er at vitner ikke blir avhørt. Det kan føre til at saken blir dårligere etterforsket og ender ikke opp i rettsvesenet, rett og slett blir henlagt, sier leder Margit Lømo i Landsforeningen for Voldsofre.

- Det ser vi skjer i mange saker, understreker hun.

- Hvis ikke saken har endt opp i retten med en fellende dom så kan man vanskelig si at det er klart sannsynligjort at man har vært utsatt for en straffbar handling, sier Lømo.

Saksbehandlingstid, voldsforbrytelser
Foto: NRK

For lang saksbehandlingstid

Riksrevisjonen kritiserte torsdag politi og påtalemyndighet for lange saksbehandlingstider i fjor.

- Uten fellende dommer minsker sjansen for å få voldsoffererstatning, sier informasjonsansvarlig Svavar Bjørnsson ved Kontoret for voldsoffererstatning.

- Alle saker blir behandlet individuelt. Men i de saker hvor det foreligger en straffedom så er jo ett av de sentrale vilkårene for voldsoffererstatning fra staten oppfylt, sier han.

Må skjerpe seg

Tor-Aksel Busch

- Politimestrene må skjerpe seg, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

I fjor ble fire av ti voldssaker ikke ferdig etterforsket innen fristen på 90 dager, viser en rapport fra Riksrevisjonen.

Nå viser det seg at også første halvår i år har vært like ille, går det fram av ferske tall fra Riksadvokaten.

Gjennomsnittstiden er på 114 dager.

- Politimestrene må skjerpe seg, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch til NRK.

- Dette er i første rekke et ansvar som hviler på politimesterne. Man må ha gode rutiner for å fange opp de sakene dette gjelder, komme så raskt som mulig i gang med etterforskningen og ha oppmerksomhet og framdrift gjennom de 90 dagene som står til disposisjon, sier Busch til NRK.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger