Solberg: – Norge skal ikke fremstå mye bedre enn andre land

I Råde etableres det en stor innendørs teltleir som mottak for asylsøkere. Statsminister Erna Solberg er klar på at standarden må senkes for å få plass til alle.

Intervju Erna Solberg i Dagsrevyen om de mange flyktningene

FREDER INGENTING: Erna Solberg mener regjeringen må se på alle delene av budsjettet for å finne penger til asylsøkerne. Hun ble intervjuet av Atle Bjurstrøm i Dagsrevyen.

– Det er viktig å si at når det er vanskelig for veldig mange andre land, skal ikke Norge fremstå som et land som har det mye bedre, sier Erna Solberg i et intervju i Dagsrevyen.

I Råde opprettes det nå et stort flyktningmottak, som i prinsippet er en stor teltleir innendørs. Solberg fikk spørsmål om det er viktig at Norge ikke fremstår som fryd og gammen, sammenlignet med andre land i Europa.

– Det er først og fremst de praktiske utfordringene. Det står ikke bygninger med overnattingskapasitet ledig for disse stor ankomstene som kommer nå. Derfor må vi lage nye ordninger, sier Solberg.

– Når vi snakker om standard er det hva slags botilbud de får når de kommer. Hvor tett og hvor mange som er i et mottak. Vi må snu disse stenene og se hva som er mulig.

Freder ikke skatteletten

Statsministeren redegjorde tidligere tirsdag for asylankomstene til Norge og satte en prislapp på 50 milliarder kroner de neste fem årene. Et stort og åpent spørsmål er hvor disse pengene skal hentes fra.

– Kan det blir skattelette versus penger til asylsøkere?

– Enhver del av statsbudsjettet må vi ha mulighet til å se på for å få plass, men det er viktig å huske at det norske samfunnet har utfordringer med høyere ledighet, skape det grønne skifte og skape nye typer arbeidsplasser fremover. Det må vi også ivareta, ellers vil de langsiktige kostnadene bli enda større fordi vi må ha arbeidsplasser til dem også, sier Solberg.

Raske returer

Regjeringspartiene har sammen med KrF og Venstre hatt sitt vante halvårsmøte der de diskuterer samarbeidet. Før møtet var Frp-leder Siv Jensen klar på at fokuset nå må ligge på innstramming og retur. Også Solberg setter effektiv retur høyt på dagsorden.

– Hvis ikke de som får avslag returneres raskt vil vi få flere asylsøkere fra områder der det ikke er behov for beskyttelse. Vi ser nå at hele Europa jobber med returpolitikk og Norge har vært bedre på det enn mange europeiske land.

SISTE NYTT

Siste meldinger